Ontwikkel je talent als bestuurder

Leergang Good Governance

Vraag jij je af of een rol als toezichthouder/commissaris iets voor jou is? Mogelijk speelt deze gedachte af en toe door je hoofd. Ben je geïnteresseerd in hoe het governance speelveld er precies uitziet en hoe je je talent op het gebied van governance ontwikkelt? Dan is de leergang Good Governance die komend voorjaar van start gaat in de BuitenSocieteit in Haren waarschijnlijk echt iets voor jou.

In deze leergang geven we je handvaten die je doen nadenken over het gezamenlijke belang van een goede wijze van besturen in een wereld waarin de versnelling van de verslimming is begonnen. Vandaag is morgen gisteren, ben jij daar klaar voor?

Welke waarden blijven overeind, welke zijn er nodig om het doel te bereiken. We verkennen de context van governance en verkennen hoe die zich verhoudt tot de ontwikkelingen op regionaal en lokaal niveau. We zien dat breukvlakken als gevolg van sociaal-economische, ecologische en technologische veranderingen niet alleen tot complexiteit leiden, maar ook het begin markeren van nieuwe strategische ruimte.

Maar hoe vullen we die ruimte in? Wat is goed bestuur in tijden van transitie en welke rol spelen ethiek en moraal daarbij? Hoe nemen we de juiste beslissingen en wat is eigenlijk juist? Hoe betrekken we anderen en welke modellen van governance passen daarbij? Hoe geven we ruimte aan innovatie en durven we te experimenteren? 

Doelstellingen:

  1. Het bieden van kennis en expertise op het gebied van Good Governance
  2. Deelnemers hebben na de afloop van deze incompany een startkwalificatie om deel te nemen aan de Postgraduate Governance opleiding voor Commissarissen en Bestuurders van Wagner & Company

Na het volgen van de leergang

  • heb je meer kennis en inzicht in de maatschappelijke verhoudingen in een complexe samenleving;
  • heb je meer kennis en inzicht in rollen en verantwoordelijkheden op bestuurlijk en strategisch niveau;
  • heb je meer inzicht in het belang van leiderschap en stakeholdersmanagement;
  • heb je meer inzicht en kennis t.a.v. integriteit, ethische perspectieven en inclusie;
  • heb je meer zicht op effectief gedrag in bestuurlijke situaties en de manier om je daarin te ontwikkelen.
  • heb je interessante contacten gelegd voor je professionele netwerk en samen met hen casuïstiek uit de praktijk geanalyseerd

Doelgroep:

Iedereen die zich bezighoudt met verhoudingen in- en buiten zijn of haar organisatie. Voor ambitieuze en nieuwsgierige mensen.

Aanmelden

Kosten:
2495,00 euro excl. btw (aangesloten organisaties)
2695,00 euro excl. btw (externe organisaties)

Lesdagen:
vrijdag 15 april , vrijdag 29 april, vrijdag 13 mei 2022

Tijdstip:
09:30-16:30 uur

Locatie:
De BuitenSocieteit in Haren

De docenten:

 

Prof. Dr. Wim Dubbink

Hoogleraar bedrijfsethiek en gespecialiseerd in Kantiaanse ethiek. Onderwerpen waarover hij zich buigt zijn integriteit van organisaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie tussen ethisch handelen en de betekenis en zin van moraliteit. Erkenning dat de mens eindig is en niet alles kan weten is een van de lijnen waarlangs hij denkt. 


Mr. Christine van den Berg

Christine van den Berg brengt zowel gedegen theoretische kennis van governance hygiëne als aansprekende verhalen uit haar praktijk mee. Ze is advocaat, specialist in het huur-, bouw- en vastgoedrecht en voorzitter van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie. Ze is nauwgezet, gewetensvol en laat deelnemers echt nadenken over wat het betekent om te besturen, toezicht te houden en beslissingen te nemen. 

Koos Parie

Koos Parie heeft altijd het geduld om complexe bestuurlijke vraagstukken te ontleden en helder en in overzichtelijke porties uit te leggen. Zijn ervaring als bestuurder en commissaris is ruim 20 jaar. Hij is in staat doorzicht te bieden. Zijn kennis en inzichten zijn branche-overstijgend. 


 

Jildou Jongman

Jildou Jongman gelooft in het leren van ervaringen. Zo is ze bijvoorbeeld in Duitsland gaan wonen om te ervaren ‘what it takes’ om professioneel gezien in het buitenland op niveau mee te draaien. Jildou is programma expert van de MBA. Ze is gewend, gepokt en gemazeld in internationaal onderwijs. Ze kan zaken goed afpellen, is productief en heeft veel oog voor de beleving van anderen.  

Prof. Drs. Philip Wagner

Algemeen directeur van Wagner Group en ICUC hoogleraar Global Economy & Governance. In zijn denken en handelen als ondernemer staat de wereld centraal. Hij geeft economische en maatschappelijke analyses en geeft advies op het gebied van bestuur en strategie. Hij is een ervaren bestuurder en toezichthouder in zowel de publieke als de private sector.