Leergang Duurzame inzetbaarheid: direct aan de slag!

Leergang voor HR specialisten, leidinggevenden, management en iedereen die geïnteresseerd is in duurzame inzetbaarheid.


Succesvol naar de ‘open up’

De maatschappij staat al een jaar lang onder druk en de stress onder medewerkers is voelbaar. Dit heeft zijn effecten op bijvoorbeeld productiviteit, belastbaarheid, betrokkenheid, verandervermogen, werk- privé balans en vitaliteit. Onderzoek heeft aangetoond dat het welzijn van medewerkers een cruciale rol speelt bij het succes van de organisatie.

Er ontstaat voorzichtig weer iets van hoop richting de toekomst, een vooruitzicht naar een ‘open up’. Wat betekent dat voor de duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie? Wat is er voor nodig om die hoop om te zetten in succes? Om ervoor te zorgen dat mensen zich geestelijk en lichamelijk gezond en gelukkig blijven voelen? Het is nu de tijd om daarvoor een goed plan te maken.

Deze leergang is een initiatief van WSP Drenthe en is in samenwerking met HanzePro gerealiseerd. In eerste instantie voor Drentse organisaties maar aangezien er vanuit Friesland en Groningen ook belangstelling was, is ervoor gekozen het breed aan te bieden. De eerste twee bijeenkomsten worden door WSP Drenthe gefinancierd en kunnen we daardoor kosteloos aanbieden. 

10 bijeenkomsten; 2 (gratis) proeverijen en 8 trainingssessies

Deze leergang bestaat uit 10 bijeenkomsten waarvan de eerste twee gratis en vrijblijvend te volgen zijn. Smaakt het naar meer? Dan kun je na de tweede bijeenkomst besluiten of je door wilt gaan met de rest van de leergang.

Na de kennismaking kun je ervoor kiezen om voor de verdieping te gaan. In de 8 sessies die volgen wordt dan verder toegespitst op jouw situatie en ga je aan de slag gaat met jouw plan van aanpak. Je gaat met wetenschappelijk onderbouwde analysetools aan de slag en ontwikkelt op hoog niveau inzicht in hoe je kunt investeren in een organisatie waarin medewerkers langer vitaal zijn en goed in hun vel zitten. Een medewerker die goed in zijn vel zit draagt op meerdere manieren bij aan het succes van de organisatie.

Vanaf de derde bijeenkomst werk je aan een toekomstgericht plan van aanpak. Wanneer je hebt achterhaald welke ingrediënten binnen jouw organisatie bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, leer je onder begeleiding van deskundige docenten dit te vertalen naar een gedegen plan waar je direct mee aan de slag gaat.  Binnen de leergang begin je al met het inzetten van interventies. Je vormt daarnaast samen met een aantal andere deelnemers een Community of Learners en leert van elkaar.

Wat levert het op als ik twee keer kom: Je hebt kennis gemaakt met de laatste inzichten en trends rondom duurzame inzetbaarheid en bent aan de slag gegaan met uitdagingen die je tegenkomt in jouw organisatie.

Wat levert het op als ik de hele leerlijn volg: je hebt de problematiek in kaart gebracht door de opgedane kennis op wetenschappelijk onderbouwde analysetools en weet welke onderwerpen aandacht nodig hebben. Je bent duurzaam-inzetbaarheidsspecialist geworden en hebt inzicht en kennis opgedaan voor het maken van een gedegen plan van aanpak, gebaseerd op onderzoek. Je kunt vanuit deze kennis de top van de organisatie adviseren over het succesvol uitvoeren van interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie. Op zowel operationeel als op tactisch en op strategisch niveau. Je bent onderdeel geworden van een Community of Learners die ook na afloop van de leergang van elkaar kan blijven leren.

Inhoud:

Eerste bijeenkomst, 22 april: Proeverij motivatie en rendement (Kosteloos)
De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken en jouw motivatie.

 • Kennismaken en vaststellen van de value-case/het waarom van deelname
 • Theorie: wat is duurzame inzetbaarheid en wat betekent dat voor je organisatie?
 • Voorbeelden van uitdagingen ophalen bij elkaar (hoog verzuim, vergrijzing, hoe gaan we ‘terug naar kantoor’)
 • Theorie: wat zeggen de laatste onderzoeken over wat er op ons pad komt?
 • In subgroepen opdracht: het recept voor duurzame inzetbaarheid (zie bijlage)
 • Opbrengst: wat heeft deze sessie je opgeleverd?

Tweede bijeenkomst, 11 mei: De organisatie van je aanpak deel 1 (Kosteloos)
Wanneer je écht aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid is het zaak om dit aan te pakken vanuit een goed plan. In deze bijeenkomst verkennen we wat de voorwaarden zijn om te kunnen beginnen aan een goed plan en bespreken we succesfactoren die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

 • Stakeholders en draagvlak (uitleg over de waarde van een duurzaam traject)
 • Theorie: welke factoren beïnvloeden duurzame inzetbaarheid, wat zijn de pijlers en wat zijn succesfactoren? Deze vormen een rode draad in het programma en dit zijn:
  - Medewerkers nemen meer eigen verantwoordelijkheid/regie
  - Management staat dichtbij medewerker en voert het ‘goede gesprek’
  - Verken binnen je organisatie wat er al is aan interventies
  - Verken welke ruimte er binnen je organisatie is aan faciliteiten/middelen
 • In subgroepen per succesfactor drie adviezen formuleren
 • Aanpak vervolg leerlijn (onderzoeksmatige aanpak duurzame inzetbaarheid)
 • Opbrengst: wat heeft deze sessie je opgeleverd?
 • Beslismoment vervolg leerlijn

Vervolg leergang betaald

Derde bijeenkomst 1 juni:
De organisatie van je aanpak deel 2

 • Uitleg over en het vormen van COL groepen (community of learners)
 • Uitleg over de onderzoeksmatige analyses
 • Plan maken in tijd en acties voor je eigen aanpak
 • Theorie: de rol van persoonlijk leiderschap (en de link met positieve psychologie)
 • Vertalen van persoonlijk leiderschap naar je plan van aanpak
 • Huiswerk: Analyses uitvoeren

Vierde bijeenkomst 22 juni: Resultaten delen en doelen bepalen

 • Theorie: het vertalen van de analyseresultaten naar conclusies
 • Resultaten delen van de analyses en vertalen naar conclusies/doelen
 • Rollen, verantwoordelijkheden, middelen en faciliteiten bepalen
 • Huiswerk: Verder uitwerken van de conclusies/doelen

Vijfde bijeenkomst, 6 juli:

 • Presentatie van resultaten aan stakeholders voorbereiden
 • Delen van wat er al is aan interventies en welke ruimte je hebt
 • Verkennen van aanvullende instrumenten voor een compleet programma
 • Theorie: hoe maak je een plan van aanpak?
 • Vertaling van persoonlijk leiderschap naar plan van aanpak
 • Vertaling van rol voor management naar plan van aanpak
 • Huiswerk: Maak een concept plan van aanpak

Zesde bijeenkomst, 7 september:

 • Concept plan van aanpak bespreken
 • Succesfactoren borgen
 • Evaluatieplan maken
 • Huiswerk: Bespreek concept plan van aanpak binnen je organisatie

Zevende bijeenkomst, 21 september:

 • Terugkoppeling vanuit de organisatie over plan van aanpak
 • Bijstellen plan van aanpak
 • Borgen van resultaten
 • Formuleren onderwerpen voor verdiepingen op thema’s tbv theorie te behandelen tijdens bijeenkomst 8 tot en met 10

Achtste bijeenkomst, 5 oktober:

 • Ervaringen delen op aanvullende instrumenten
 • Theorie: afhankelijk van thema uit analyses (bijvoorbeeld gezondheid en vitaliteit)
 • Intervisie

Negende bijeenkomst, 26 oktober:

 • Succesfactoren: voortgang delen op eigen regie en rol management
 • Volgende stap bepalen op succesfactoren
 • Theorie: afhankelijk van thema uit analyses

Tiende bijeenkomst, 9 november:

 • Evalueren en successen vieren
 • Vervolg bepalen


Praktisch

Doelgroep: HR specialisten, management en iedereen die geïnteresseerd is in duurzame inzetbaarheid.

Kosten:

Deelnemers van Friese en Groningse organisaties:
De totale leergang bestaat uit tien modules, waarvan de eerste twee kosteloos zijn. 

 • De kosten voor de overige 8 sessies bedragen 1000 euro.
 • Daarnaast maken we maken gebruik van een analysetool op basis van wetenschappelijke kennis ontwikkeld door TNO en de kosten hiervan bedragen 1775 euro excl. BTW per deelnemer.

  Totaal 2775 euro excl. BTW per deelnemer.

Deelnemers van Drentse organisaties:
Werk je bij een organisatie in Drenthe dan is er een subsidieregeling beschikbaar via WSP Drenthe. Hierdoor betaal je niet de kosten voor de analysetools en krijg je een korting van 45% op de kosten van de leergang. De subsidie dient wel door de organisatie van de deelnemer zelf aangevraagd te worden.

Leergang 1000 euro
Subsidie 45%

Totaal 550 euro excl BTW per deelnemer


Data en tijd:

 1. Donderdag 22 april 
 2. Dinsdag 11 mei
 3. Dinsdag 1 juni 
 4. Dinsdag 22 juni 
 5. Dinsdag 6 juli
 6. Dinsdag 7 september 
 7. Dinsdag 21 september 
 8. Dinsdag 5 oktober
 9. Dinsdag 26 oktober 
 10. Dinsdag 9 november

Tijdstip: 9.00 uur – 11.00 uur


Locatie

De eerste vijf sessies zullen online plaatsvinden en wanneer het vanaf september weer mag, willen we graag zo mogelijk op locatie bij de deelnemers zelf de sessies organiseren. Zo krijg je een kijkje in de keuken bij andere organisaties.


Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers
Aanmelden