Leergang Betekenisvolle Werkrelaties (vol)

Er zijn geen vrije plekken meer voor deze leergang

Een inspirerende en praktijkgerichte leergang voor leiders, adviseurs en andere professionals die willen bijdragen aan betekenisvolle werkrelaties. Toepassing van de inzichten kan liggen op het gebied van beleid- en besluitvorming, organisatieontwikkeling, oplossen van conflicten en persoonlijke ontwikkeling.

de onderstroom die niemand ziet
bepaalt de richting op elk gebied
Stef Bos

Inhoud

Ons werk wordt complexer. We werken met verschillende personen en partijen aan onoverzichtelijke vraagstukken. Daarbij werken we in wisselende teams, vanuit wisselende rollen. Het wordt steeds onduidelijker wie en wat de organisatie is, wat de grenzen zijn en wie er wel en niet bij hoort. We weten minder goed waar we lid van zijn en wat ons lidmaatschap voorstelt. Niemand heeft het totale overzicht en er is weinig wat je  zeker kan weten. Hoe kunnen we leren en samenwerken in een onvoorspelbare omgeving?

In complex werk hebben we elkaar nodig om ‘samen te weten’. Samen weten vraagt van betrokkenen relevante informatie (ideeën, beelden, gedachten, gevoelens) op het juiste moment met de juiste personen en partijen te delen. Op basis van deze informatie kunnen we gezamenlijk ‘professioneel twijfelen’ over de volgende stap en slimme keuzes en besluiten in beleid en uitvoering mogelijk maken. Een dergelijke aanpak komt de onderlinge werkrelaties ten goede. Omgekeerd is het ook zo dat het samen weten ons gemakkelijker afgaat wanneer er sprake is van stevige werkrelaties. Een kip-ei-vraagstuk dus! In stevige werkrelaties kunnen we op elkaar terugvallen, hebben we de vrijheid om verschil van mening te hebben en ervaren we de kracht om de spanning van het onbekende aan te gaan. Werkrelaties waarin we ons niet thuis voelen, nodigen eerder uit tot overleven dan tot samenwerking en creativiteit. We vertonen in die context ander gedrag dan we in rustiger vaarwater voorstaan en verzeilen onbedoeld in werkrelaties die we beiden niet willen. Inconsistent gedrag en niet helpende patronen kun je niet altijd voorkomen. Wel kun je jezelf ontwikkelen in het herkennen, begrijpen en bespreekbaar maken ervan. Daarbij gaat het niet over de schuldvraag maar om het onderling interactiepatroon waaraan ieder op eigen wijze bijdraagt en de zoektocht naar bronnen van spanning en ongemak.

In de leergang laten we je zien wat het van ons vraagt om betekenisvolle werkrelaties aan te gaan én hoe je anderen daarbij kan ondersteunen. We werken met inzichten vanuit organizational learning, systemisch werk, deep democracy, antropologie en breinonderzoek. Je krijgt concrete handvatten om patronen te leren herkennen, de eigen bijdrage aan patronen te onderzoeken en te interveniëren in lastige situaties. Er is daarbij veel ruimte voor eigen casuïstiek. Met hulp van opdrachten en vragen tijdens de leergang kun je je leerlijn verder verkennen en de inzichten vertalen naar de eigen werksituatie. Hierbij krijg je het boek ‘Betekenisvolle Werkrelaties’ als achtergrondinformatie.

Het programma vraagt van jou als deelnemer de bereidheid om zowel de eigen persoonlijke triggers te onderzoeken als mee te kijken in vraagstukken van collega’s. Dit vraagt om een veilige setting waaraan we, zoals wij ernaar kijken, gezamenlijk bijdragen. Het vraagt ook om deelname aan de gehele leergang.

Doelgroep

Leiders, adviseurs en andere professionals die willen bijdragen aan betekenisvolle samenwerking en bereid zijn naar zichzelf te kijken.

Duur

Deze leergang duurt 5 dagen.

Opbrengst

  • Inzicht in de logica en impact van onderstroom in organisaties;
  • Handvatten voor het transformeren van onproductieve werkrelaties in een meer betekenisvolle samenwerking;
  • Meer in staat zijn bronnen van spanning en ongemak te verkennen, jezelf daarbij in te zetten en anderen te begeleiden;
  • Focus in je persoonlijke leerlijn en de vertaling daarvan naar je eigen werksituatie.

Aanmelden

De trainer

Ina Ahuis 

Ina Ahuis heeft in haar loopbaan afwisselend als intern en extern adviseur gewerkt, waarvan, onder andere, zes jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en vijf jaar bij De Galan & Voigt, bureau voor organisatieontwikkeling. Sinds 2004 is zij gevestigd als zelfstandig adviseur in het Noorden van het land en werkt zij aan leiderschaps- en samenwerkingsvraagstukken.
Haar favoriete vraag is: waarom gaat het niet vanzelf? Samen met haar klanten verkent zij de rol van de onderstroom en gaat zij op zoek naar waarachtigheid en levenslust. Zij stelt betrokkenen in staat fundamenteel anders te kijken en geeft praktische handvatten om betekenisvol samen te werken.

 

Marjon Leever 

Marjon Leever begeleidt als adviseur/procesbegeleider veranderprocessen en samenwerkingsvraagstukken zowel op individueel, team- als organisatieniveau. Zij creëert met de groep een setting waarin - ook de lastige en spannende - onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking besproken kunnen worden. Haar ervaring is dat dit zorgt voor verbinding en begrip en dat het de lucht klaart. Van daaruit ontstaat er motivatie en energie om met elkaar aan de slag te gaan en is de eerste stap in het versterken van de werkrelatie gezet!