Webinar: HR Analytics binnen de Rijksoverheid (vol)

Het webinar HR Analytics is vol, helaas kun je je niet meer aanmelden. 

Weten hoe HR Analytics kan bijdragen aan meer datagedreven HR beleid en betere HR beslissingen binnen jouw organisatie? 

Twee medewerkers van P-Direct nemen je woensdag 9 juni tussen 11.00 - 11.45 uur mee in de wereld van HR Analytics aan de hand van een onderzoek uit de praktijk. Je leert meer over HR Analytics en welke actuele toepassingen er zijn. 

HR Analytics

Kennis van HR analytics en de toepassing daarvan kan helpen in het data-gedreven maken van HR beslissingen. Dit kan jouw advies als HR-adviseur krachtiger maken. 

Technieken

Door middel van technieken zoals tekstanalyse worden verschillende thema’s binnen de HR onderzocht (o.a. in-, door-, en uitstroom, verzuim, werving en selectie en woon-werkverkeer).

P-Direkt

P-Direkt is verantwoordelijk voor de salaris- en personeelsadministratie van 120.000 rijksambtenaren. Het P-Direkt Analytics Lab (aLab) doet HR analytics onderzoeken in opdracht van ministeries. HR analytics is het generen van inzichten binnen HR door middel van het analyseren van kwantitatieve data. Het team helpt beleidsmakers en HR professionals van verschillende ministeries om inzicht te creëren uit grote hoeveelheden data.                           

   

Kennisnetwerk HR Analytics

Het kennisnetwerk HR Analytics organiseert dit webinar. Samenwerking Noord, Noorderlink en de NVP, het netwerk voor HR-Professionals regio Noord-Nederland hebben eind 2019 een kennisnetwerk gevormd rondom HR Analytics. Deze Linkedin-groep is de plek waar de leden van het kennisnetwerk elkaar kunnen vinden. 

Waarom dit kennisnetwerk?

De rol van HR is de laatste jaren aan het veranderen naar meer “partner in business”, ook op strategisch niveau. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar meer “data gedreven” activiteiten. In toenemende mate is er informatie beschikbaar en ook nodig waardoor we steeds meer trends en patronen in organisatiebewegingen kunnen ontdekken. Deze trends en patronen kunnen we benutten als basis om voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren op HR-beleid en aanpalende gebieden. We zijn steeds beter in staat hierop actief beleid te ontwikkelen. HR Analytics is één van de belangrijkste middelen die een toekomstig professional tot zijn beschikking heeft. Een kans voor HR om de kwaliteit van initiatieven en adviezen te verbeteren op grond van objectieve data.