Hoogbegaafde medewerkers in het team: veel talenten en soms ook lastig?

Workshop vrijdag 18 maart 2016 van 10.00 tot 13.00 uur

Hoogbegaafde medewerkers in het team:
veel talenten en soms ook lastig?

Leidinggeven aan en samenwerken met hoogbegaafde medewerkers, hoe doe je dat?


Van 14 tot 19 maart 2016 is de week van de Hoogbegaafdheid, georganiseerd door vertegenwoordigers van diverse organisaties zoals het IHBV2, Mensa, het festival van Talent en Exentra.

Een mooie gelegenheid om HRM-adviseurs, P&O-ers, verzuimbegeleiders, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, coaches en leidinggevenden van Noorderlink organisaties kennis te laten maken met (het soms lastige) gedrag van hoogbegaafde (HB) medewerkers.

In het basis en voortgezet onderwijs is er al jarenlang ervaring met hoogbegaafde leerlingen door onder andere leerkrachten, zorgteams en ouders. Er zijn inmiddels onderwijsprogramma’s en speciale klassen voor leerlingen met HB. Uiteindelijk gaan deze HB-leerlingen ook aan het werk en worden het medewerkers en collega’s. Ook dan zijn expertise, tips en ervaringen van anderen over HB vaak zeer welkom.

Net als leerlingen ontmoeten medewerkers met HB soms problemen op hun werk in de omgang met leidinggevenden en/of met collega's. En andersom zal dit ook zeker zo zijn. Dit wordt voor een deel bepaald door onwetendheid en beeldvorming over HB medewerkers. De week van de hoogbegaafdheid vraagt aandacht voor HB en wil zo de kennis over HB-volwassenen verbreiden.

Een typisch probleem voor HB-ers op het werk is vaak dat zij zo veel dingen interessant vinden, zoveel kunnen en met alles wel bezig willen. Het risico op een burn-out maar zeker ook op een bore-out (ziek worden van verveling) is groot.

In de omgang met collega's spelen zaken als tempo, inhoud van het werk, aanpak, interesse samenwerken/samen denken een rol. Er ontstaan nog al eens misverstanden in de samenwerking, zeker als de omgeving de hoogbegaafde niet kan volgen omdat het denken van de hoogbegaafde vaak snel en in sprongen verloopt.

De omgang met een leidinggevende kan beïnvloed worden door de wederzijdse verwachtingen. Ook hier spelen werk- en denktempo een rol, evenals de gevoeligheid voor hiërarchie, het (ontbreken van) vertrouwen en niet zoveel gevoel hebben voor hoe je ideeën overbrengt.

In deze workshop wordt aandacht besteed aan:

  • Wat HB inhoudt en wat betekent het om HB te zijn?
  • Waaraan herkent u HB? 
  • Hoe kunt u met HB en HB-ers omgaan? 
  • Hoe kan het soms lastige gedrag positief worden ingezet op het werk?

De workshop wordt gegeven door Marga Spanjaars van Bureau Het Kan Anders. Marga is ervaren in het coachen van HB-volwassenen en geeft trainingen in organisaties over leidinggeven en samenwerken met HB-medewerkers.

Datum workshop: vrijdag 18 maart van 10 uur tot 13 uur.
Om 13 uur is er een afsluitende lunch.
Kosten voor de workshop zijn 50 euro, inclusief koffie, thee en lunch.
Locatie: UMCG
Aanmelding vóór 17 maart a.s. bij Nelly Hazen
Na ontvangst van aanmelding ontvangt u een bevestiging met informatie over plaats van de workshop en betalingswijze.

Voor informatie over de workshop of kunt u contact opnemen met:
Nelly Hazen: p.c.g.hazen@umcg.nl 0503614285 of 0628385740
Agnes Schilder: a.j.e.schilder@pl.hanze.nl 0622356888