Leergang: Een mindset voor loopbanen in beweging

Een aanpak voor leidinggevenden

Wil je leren hoe je medewerkers laat ervaren dat je vertrouwen hebt in hun groei- en veranderpotentieel én dat je ze ondersteunt bij het ontsluiten daarvan? Geef je dan op voor deze leergang.
Deze leergang leert je een op-groei-gerichte aanpak te hanteren bij gesprekken met medewerkers, zodat zij vermogen (gaan) ervaren om regie te voeren over hun eigen loopbaanontwikkeling. Kern ervan is het aanleren of versterken van een ‘groei-mindset’ en de vaardigheden die je daarbij kunt ontwikkelen.

Met deelname aan deze leergang werk je tevens mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze leergang op het vermogen van mensen om te gaan met gebeurtenissen en veranderingen rondom hun werk (career adaptability).

Wat is een groeimindset

Mindset staat voor de overtuigingen van mensen over de mogelijkheid hun vaardigheden en kwaliteiten te ontwikkelen. De overtuiging dat ‘je bent wie je bent’ en niet kunt veranderen noemen we een ‘fixed mindset’. Iemand met een ‘groei mindset’ gelooft juist dat je je verder ontwikkelt door te leren en ervaringen op te doen.

Bonus

Als bonus worden bij deze leergang de effecten ervan ook wetenschappelijk gemeten. Daarvan ontvang je een persoonlijk rapport. Je krijgt dus extra informatie voor je ontwikkeling.
Het programma, waar de leergang een onderdeel van is, wordt gezamenlijk uitgevoerd door Noorderlink, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Mindset Instituut in Groningen. Deze drie partijen willen onderzoeken of het inzetten van een leergang voor leidinggevenden de loopbaanontwikkeling van medewerkers stimuleert en ondersteunt. Meer achtergrondinformatie over het mindset-programma vind je hier.

De leergang

Tijdens de leergang ga jij als leidinggevende jouw eigen mindset doorgronden en koppelen aan denken, emoties en (beroepsmatig) gedrag. Je leert reflecteren op je mindset en ontwikkelt daaruit professioneel gedrag dat past bij een groei-mindset. Heel specifiek pas je de opgedane kennis en vaardigheden toe tijdens gesprekken en interactie met medewerkers over hun (loopbaan-)ontwikkeling, zodat zij vermogen (gaan) ervaren hier zelf regie op te voeren.

De leergang is online en bestaat uit de volgende onderdelen:


1 april, 10.00-12.00 uur

Webinar - kennismaking, groepsinformatie zoals content, praktijkoefeningen en coaching

22 april, 10 juni, 16 september, 14 oktober; steeds van 10.00-11.30 uur

Online bijeenkomsten met oa. inbreng vanuit de deelnemers en bij de laatste bijeenkomst uitreiking certificaat-van-deelname

Individuele afspraken

Tussendoor 5 individuele coachingsgesprekken (data in onderlinge afstemming) aan de hand van thema modules en individueel werkplekleren.
Intake en evaluatie

Individueel te volgen online modules:

  • Leergang-overzicht 
  • Succesvol in je werk vanuit groeimindset (8 modules) 
  • Reflectie 
  • Ambitie 
  • Coachende leiderschapsstijl
  • Career Adaptability
  • Feedbackdialoog
  • Motivatie

Het wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan deze leergang bestaat uit een nulmeting, een meting direct na afloop van de leergang en een meting 1 maand na de leergang. Van belang hierbij is dat naast jou zelf als deelnemer ook 1 tot 3 van jouw medewerkers bevraagd kunnen worden. We meten de effectiviteit van deze leergang op het gebied van mindset gespreksvoering en career adaptability bij de leidinggevende en de medewerkers. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na afloop geanonimiseerd volgens de ethische en privacy standaarden van de RUG.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze leergang zijn 1.925 euro (exclusief btw) per persoon.

Het Mindset instituut

Deze leergang wordt uitgevoerd door het Mindset instituut. Het Mindset instituut zet zich in om mensen verder te laten komen in leer- en ontwikkeldoelen door te leren denken en handelen vanuit een groeimindset. Voor organisaties ontwerpt het instituut gedrags- en organisatieveranderkundige trajecten om groeimindset als organisatiecultuur toe te passen. Hier vind je meer informatie over het Mindset instituut.

Het wetenschappelijk onderzoek

De leergang wordt geëvalueerd door het team van prof. dr. Susanne Scheibe en dr. Antje Schmitt, werkzaam in de vakgroep organisatiepsychologie van de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksteam heeft ruime kennis en ervaring met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van loopbaanontwikkeling en interventies. Hier [document wordt nog aangeleverd] vind je meer informatie over de opzet van het onderzoek.

Aanmelden