De HanzePro inspiratiesessies

Een programma speciaal voor professionals met het beste dat de Hanzehogeschool te bieden heeft. HanzePro heeft ‘het beste van de Hanzehogeschool’ in een nieuw programma gebundeld: de HanzePro Inspiratiesessies. In deze sessies, gemiddeld eens per maand en elke keer een ander verrassend thema, kun je op een laagdrempelige wijze kennis maken met inspirerende inhoud, nieuwste inzichten en praktische handvatten.

Praktisch:

 Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona vinden de sessies online dan wel offline plaats. Kijk voor alle praktische zaken en aanmelden op:

professionals.hanze.nl/inspiratie

------------------------------------------------------------------

Hieronder vind je het programma voor dit jaar.

Duurzaam leiderschap - Klaske Veth


Dinsdag 27 oktober 2020
Ons werk verandert in hoog tempo. Daarmee verandert ook de betekenis van werk snel. Dat leidt tot onzekerheid en zelfs stress, maar evenzogoed tot nieuwe mogelijkheden in termen van vitaliteit en duurzaamheid. Bij zowel medewerkers als leidinggevenden. Hoe stel je je als leider op in deze tijden?

Lees meer

Duurzame bedrijfsvoering - Margreet Boersma

Donderdag 3 december 2020
De vrije markt is een groot goed: het heeft ons veel voorspoed en welvaart gebracht. Maar regelmatig raken we ook aan de grenzen van die vrije markt. Hoe bereid je je bedrijf voor op een nieuwe economie?

Lees meer

Sociaal ondernemen - Petra Oden 

Woensdag 27 januari 2021
Een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen aan mee kan doen, ook de mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt. Dat is het doel van de participatiewet. Een mooi doel, maar de praktijk is door alle wetten en regels vaak weerbarstiger. Zou ‘sociaal ondernemen’ kunnen bijdragen aan het realiseren van het doel?

Lees meer 

De betekenis van kunst - Louis Buskens en Evert Bisschop Boele 

Donderdag 18 februari 2021
Kunst raakt ons emotioneel en geeft waarde aan ons leven, voor iedereen op een eigen manier. In organisaties lijken waarden en emoties soms hinderlijke onderbrekingen. Wat nu als wij kunst gebruiken om onze emoties te cultiveren, om waarden te laten zien en wellicht ook bespreekbaar te maken? Niet alleen in ons privéleven als individu, maar ook in ons werk als professional? 

Lees meer

Digitalisering. Hoe dan ook? - Klaas ten Have

Donderdag 25 maart 2021
De wereld digitaliseert in een hoog tempo en iedereen wil mee om de concurrentieslag niet te verliezen. Het raakt daardoor iedere werknemer en iedere organisatie. Naast het meer juridische en economische deel, ontstaan er ook steeds meer ethische vraagstukken.

Lees meer

Ondernemen. Samen succesvoller - Alexander Grit

Donderdag 22 april 2021
Ja, de huidige tijd verlangt van ons dat we ondernemend zijn. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? De kern van de methode van Alexander Grit is: samen niet alleen. Vanuit een cirkel van kritische vrienden, kun je als individuele ondernemer continu een stap verder zetten in een ontwikkeltraject. De ‘kritischevriendmethode’ is bedoeld om efficiënter, creatiever en innovatiever oplossingen te ontdekken voor complexe vraagstukken.

Lees meer

Energie en verandering. Nu echt?! - Jan-jaap Aué 

Donderdag 27 mei 2021
Het komende decennium moet onze maatschappij de stap naar een duurzame energiesamenleving maken. Hiervoor is zowel technologische als maatschappelijke innovatie nodig, want de energietransitie vraagt verandering in bijna alle onderdelen van onze maatschappij. Wat betekent dit en wat vraagt dit van jou en/of jouw organisatie? Jan-jaap Aué, lector Energietransitie, gaat in op de systeemverandering die nodig is om de energietransitie vorm te geven.

Lees meer

Klimaat en stedelijke inrichting - Floris Boogaard

Donderdag 24 juni 2021
Onder invloed van klimaatverandering hebben we de afgelopen jaren droge hete zomers gekend. In een hittegolf zoeken we maar wat graag verkoeling. In droge periodes willen we graag neerslag maar bij hevig neerslag willen we ook droge voeten houden. Dit vraagt om optimaal en innovatief gebruik van de openbare ruimte en bestaande infrastructuur. Floris laat de werking van meer dan 25 klimaatadaptatie maatregelen zien die op meer dan 5000 locaties zijn toegepast.

Lees meer