Lef'L Up! voorlichtings- bijeenkomst

Kom proeven van het opleidingsprogramma van Lef'L Up! 

Ben jij je aan het oriënteren op een stap in je loopbaan? Heb je gehoord van Lef'L Up! en wil je graag weten hoe het is om deel te nemen aan het opleidingsprogramma?Je bent van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst, waar je kennis kunt maken met het opleidingsprogramma en de trainers van de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool.

Wat is Lef'L Up!
Twee keer per jaar, in september en februari, wordt er gestart met het 6-daags opleidingsprogramma. Het programma bestaat uit een kick-off bijeenkomst, zes opleidingsdagen en drie intervisiemomenten.  Dit programma richt zich op de, met name mbo-geschoolde, medewerker van wie het werk verdwijnt of verandert in de toekomst. En op medewerkers die zich, vanuit de gedachte  'een leven lang leren', willen blijven ontwikkelen.

In dit programma leer je 21-eeuwse vaardigheden en competenties. Daarnaast is er aandacht voor jou, het verkrijgen van zelfinzicht door: wie ben je? wat kun je? en wat wil je? Het programma levert directe meerwaarde op binnen de huidige werkomgeving en kan bijdragen aan het nemen van een volgende stap in je loopbaan. Meer info

Voor wie is deze informatiebijeenkomst?
Voor medewerkers van gecommitteerde Noorderlinkorganisaties die meer willen weten over deze opleiding. Er zijn 14 Noorderlinkorganisaties die gecommitteerd zijn aan dit project en met ons samenwerken aan dit opleidingsprogramma. 

Kijk hier of jouw organisatie al gecommitteerd is. Is je organisatie niet gecommitteerd, maar wil je wel graag meedoen? Neem dan contact met ons op: lefl-up@noorderlink.nl. Uiteraard ben je altijd welkom om je aan te melden voor deze avond. 

Aanmelden