Actualiteit ambtenarenrecht

Praktijkgerichte trainingen ambtenarenrecht
door Mint trainingen
Presentatie: Sonja Noort en Carla Kuipers
Doelgroep: P&O-medewerkers en leidinggevenden in alle overheidssectoren
Max. 16 deelnemers
Locatie: Hanze Plaza (Boardroom)

Het ambtenarenrecht kent vele specifieke aspecten die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. In deze proeverij een aantal van dergelijke aspecten.

Fragment uit de training "Een goede brief, een goed besluit"

Aan welke eisen moet een besluit voldoen? En wanneer stuur je eerst een voornemen? Natuurlijk moet een besluit goed gemotiveerd zijn, maar zaken als de adressering (gemachtigde), de ondertekening (wie heeft màndaat?), de bezwarenclausule (bezwaar per e-mail?) zijn minstens zo belangrijk. De deelnemers krijgen direct toepasbare tips voor het opstellen van besluiten. Aan de hand van herkenbare voorbeelden wordt duidelijk wanneer een brief een besluit is en wanneer niet.

Fragment uit de training "De wondere wereld van het ambtenarenrecht"

(bedoeld voor startende leidinggevenden bij de overheid)
Leidinggevenden bij de overheid betekent niet automatisch ook bevoegd zijn tot het nemen van besluiten, hoe laveert een slimme manager zich daar doorheen?
Welke afspraken met de medewerker lenen zich voor het maken van(mondelinge) afspraken en wanneer moet er een besluit worden opgesteld? Denk aan functioneringstrajecten, waarschuwingen en verplaatsingen.

De leidinggevende houdt het P-dossier van zijn medewerkers bij. Welke stukken moeten en mogen in het P-dossier? Mag hij daarnaast op de G-schijf of in de e-mail nog zijn eigen mapjes aanmaken over medewerkers? Een korte handreiking voor het bijhouden van P-dossiers.

Fragment uit de training "Arbeidsvoorwaarden in de praktijk"

twee onderwerpen uit de basiscursus over gemeentelijke arbeidsvoorwaarden ook toepasbaar op andere overheidssectoren:
Hoe houd je grip op tijdelijke aanstellingen, proeftijdaanstellingen en flexbepalingen? Do's en don'ts bij tijdelíjk aangestelde medewerkers.
Rechtspositionele mogelijkheden voor flexibele(r) inzet van medewerkers in en buiten de organisatie.

Over de trainers

Mint staat voor 'Meesters in trainingen' en is opgericht door Carla Kuipers en Sonja Noort. Wij zijn ervaren ambtenarenrechtspecialisten en trainers. Onze trainingen zijn fris, praktisch en no-nonsense.

Wij kennen de dagelijkse praktijk van de p&o-adviseur en leidinggevende omdat wij als (interim)juristen midden in deze praktijk staan. Onze kennis en ervaring vormen de basis van de trainingen.

In een training van Mint ben je niet alleen aan het luisteren, maar ook veel zelf aan het doen en aan het oefenen. De trainingen zijn interactief, met gebruik van moderne leermiddelen. De basis van elke training bestaat uit situaties die voor de deelnemers herkenbaar zijn. Er is ook ruimte voor eigen inbreng.


https://minttrainingen.nl/

mint@minttrainingen.nl

AANMELDEN