Woonfriesland | Relatiemanager

WoonFriesland kiest voor diversiteit bij de invulling van haar vacatures. Verschil in talenten en achtergronden leidt tot de mooiste resultaten.

Wij zijn op zoek naar een Relatiemanager met aandachtsgebied zorg en welzijn (36 uur per week).

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf. Met circa 20.000 woningen dragen wij zorg voor goed en betaalbaar wonen in vrijwel de gehele provincie Friesland. Zowel in de steden, op het platteland als op de Waddeneilanden. Ter versterking van onze formatie zoeken wij een relatiemanager.

Het team Relatiemanagement vormt de spil tussen WoonFriesland en externe belanghouders. Samen met twee collega relatiemanagers ben je verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van onze volkshuisvestelijke visie en doelen. Jullie worden hierin ondersteund door twee medewerkers Relatiemanagement. Gewoon dóen!

Wat ga je doen?

Je valt onder de staf, werkt samen met en rapporteert aan de Directeur-bestuurder. Samen zetten we de koers uit. Deze vertaal jij naar een nuchtere en uitvoerbare strategie en tactiek. Samen met stakeholders maak je prestatieafspraken die voortkomen uit de volkshuisvestelijke missie en kom je tot gedragen uitvoering. Gemeenten en huurdersorganisaties zijn daarin de primaire partners. Met name zorg- en welzijnsorganisaties dragen in samenwerking bij aan de realisatie.

Een toenemend aantal kwetsbare huurders vraagt onze bijzondere aandacht. Onder meer vergrijzing, extramuralisering van cliënten uit de zorg en de maatschappelijk opvang, demografische ontwikkelingen en sociale problematiek brengen extra dynamiek in de grote en complexe opgaven waar we voor staan. Zowel voor onze huurders als het vastgoed en de woonomgeving.

Wat vragen wij van jou?

We zoeken specifiek versterking op het terrein van leefbaarheid, zorg en welzijn. Je uitgebreide bagage en ervaring bestaat daarom uit één of meer van deze werkvelden. Waar je die niet hebt, ben je in staat om die snel aan te vullen. Naast de inhoud heb je een stevig netwerk. Dat bouw je gericht uit en zet je effectief in bij het bereiken van onze doelen. Je kent de weg in de zorginfrastructuur en binnen het welzijnswerk, bij voorkeur ook op bestuurlijk niveau.

Naast een academisch denk- en werkniveau beschik je over analytisch vermogen, visie en overtuigingskracht. Je bent resultaatgericht, organisatiesensitief en omgevingsbewust.

WoonFriesland biedt jou een inspirerende en uitdagende functie en een professionele werkomgeving. Daarin staat de huurder centraal en rekenen we op jouw inzet met hart en ziel.

Wil je meer informatie?

Er wordt gelijktijdig intern en extern geadverteerd voor deze vacature. De functie is gewaardeerd in schaal M van de CAO Woondiensten, het maximum van de schaal bedraagt € 6811,= bruto per maand. Daarnaast biedt WoonFriesland een variabele eindejaarsuitkering van 5%.

Voor nadere informatie over de functie neem je contact op met relatiemanager Rudo de Bert op telefoonnummer 088 995 21 51. Rudo is vanwege vakantie afwezig van 29 juli tot 18 augustus. In deze periode kun je contact opnemen met relatiemanager Karin Koopman op telefoonnummer 088 995 21 18.

Wil je reageren?

Stuur dan je sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk op 23 augustus 2020 naar de afdeling P&O, via emailadres: inboxpeno@woonfriesland.nl. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.