Woonconcept | Programmamanager Organisatieontwikkeling

Misschien netjes om ons eerst even voor te stellen?

Hallo, wij zijn Woonconcept. We zijn volop in beweging! We zien teams groeien en verbeteringen ontstaan in de organisatie. Met zijn allen zijn we actief op zoek naar hoe we ons ultieme doel kunnen bereiken: "Alle bewoners zijn trots op hun thuis!". Om nog meer trotse bewoners te bereiken, hebben we trotse medewerkers nodig die op een bepaalde manier willen werken: zelf, met elkaar en met onze partners. Hiervoor zetten we de organisatieontwikkeling in aan de hand van onze vier WoW-factoren (Way of Working).


Onze manier van werken is een tikkeltje eigenwijs. De afgelopen jaren hebben we al mooie stappen gemaakt richting zelforganisatie op de Woonconcept manier. Tegelijkertijd is het nog echt een zoektocht naar hoe we het beste kunnen (samen)werken. In de komende jaren moeten we dus elke keer de juiste vervolgstappen bepalen waarmee we onze collega’s, de teams en onze organisatie als geheel verder helpen op deze reis. Om dit te kunnen doen, hebben we een stevige programmamanager organisatieontwikkeling nodig!
Wij zijn een woningcorporatie die woningen bereikbaar maakt voor onze bewoners in Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland en Assen. Onze portefeuille bestaat voornamelijk uit woningen (12.500). Er werken ruim 110 enthousiaste Woonconcepters bij ons.


Wat verwachten we van jou?
• Jouw ultieme verantwoordelijkheid is het programma organisatieontwikkeling en de uitvoering hiervan. Jij bent de trekker van jouw programma.
• Het MT en de teamcoaches zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de (visie/strategie van de) organisatieontwikkeling. Jij adviseert hen in de strategiebepaling voor de komende jaren. Jij bent dé adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement.
• Je zorgt voor een programmaplan, waarin gestructureerd de ontwikkelstappen voor de komende jaren zijn geschetst. Deze bevat in ieder geval een projectenlijn, een lijn voor leiderschapsontwikkeling en een communicatielijn.
• Ook zorg je voor samenhang tussen alle projecten en activiteiten in (en naast) het programma organisatieontwikkeling. Ernaast moet het bijvoorbeeld verbonden zijn met het programma ondernemingsstrategie.
• Je kijkt voortdurend of de volgende stappen in het programma invulling geven aan de behoefte van de organisatie en stuurt daarop bij. Hiervoor haal je actief informatie op bij het MT, de teamcoaches en je collega’s. Je zorgt er in de bijsturing voor dat alle stappen blijven bijdragen aan het behalen van de programmadoelstelling.
• De projecten gekoppeld aan jouw programma worden vaak door anderen uitgevoerd. Soms pak je ook zelf een project op. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwerpen van kaders op het gebied van organisatieontwikkeling, zoals het vormgeven van het Woonconcept besluitvormingsproces (waardoor collega’s op een goede manier zelfstandig besluiten kunnen nemen).
• Je coördineert alle projecten en organiseert alle activiteiten die aan het programma hangen.
• Het uiteindelijke doel van jouw programma is dat teams steeds meer en meer gaan werken volgens de vier WoW-factoren. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de teams zelfstandig kunnen en willen werken, beslissen, verbeteren en samenwerken.


Wie ben jij?
• Jij hebt een eigen visie op hoe organisaties kunnen doorontwikkelen en die sluit aan op onze visie op de organisatieontwikkeling. Je bent enthousiast over onze manier van werken.
• Verandertrajecten geef je gestructureerd vorm. Iedereen noemt je dan ook een heldere en gestructureerde denker (strategisch en tactisch).
• Je weet de organisatieontwikkeling en de stappen daarin bij iedereen helder op het netvlies te krijgen en houden. Je kan dus begrijpelijk communiceren en vindt dat ook leuk.
• Jij gaat makkelijk verbinding aan met mensen en hebt goede antennes voor wat er in een organisatie speelt en nodig is.
• Je houdt je eigen mening open om daarmee optimaal in te kunnen spelen op wat anderen nodig hebben.
• Je krijgt anderen makkelijk mee en in beweging.
• Je richt je op de mooie dingen die we doen en gebruikt die als basis om door te ontwikkelen.
• Onze doelgroep bewoners spreekt je aan. Je vindt het leuk om iets voor hen te betekenen.
• Je werk- en denkniveau is WO en je hebt meer dan 3 jaar relevante ervaring. Jouw opleiding of achtergrond is organisatiepsychologie, organisatiekunde of veranderkunde. Kennis over en ervaring met programmamanagement en projectmanagement is essentieel. De sector waar je vandaan komt is minder van belang.

Wat geven we aan jou?
Bij Woonconcept krijg je ruimte om je eigen beslissingen te nemen, je verantwoordelijkheid vorm te geven, jezelf te ontwikkelen en nieuwe ideeën uit te voeren. Het gaat er in essentie om dat we gezamenlijk onze ondernemingsdoelstellingen waarmaken en dat we uiteindelijk ons ultieme doel: "Alle bewoners zijn trots op hun thuis!" nastreven. We doen dit met veel enthousiasme en gedrevenheid en ook met humor en plezier!


Je bent onderdeel van het team Beleid & Organisatie, dat gekoppeld is aan de directeur-bestuurder. De functie is voor 24 uur en het salaris zal op basis van schaal K tussende € 2.760,- en € 3.731,- bruto (o.b.v. 24 uur) zijn. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Zijn we aan het einde van het jaar allemaal tevreden met elkaar, dan wordt dit omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het kantoor is gelegen in Meppel en inmiddels zijn we gewend om veel online vanuit huis samen te werken.

Sta je te springen om een reactie te versturen?

Je kan je cv en motivatiebrief t/m 31 januari mailen naar sollicitatie@woonconcept.nl. De eerste online speeddates staan gepland op 3 februari. Voor vragen kun je contact opnemen met Nicole Peeters (directeur-bestuurder). Zij is te bereiken via het telefoonnummer 088 – 61 62 000. Het aanleveren van een VOG is onderdeel van de procedure.