Groninger Huis | Manager Financiële bedrijfsvoering & ICT

Groninger Huis zet breed in op innovatie en duurzaamheid. Wij zijn op zoek naar een manager F&I die onze ambitie weet te vertalen naar concrete plannen en activiteiten. Je beschikt over een duidelijke visie op financiële bedrijfsvoering & ICT. Als lid van ons MT ben je mede verantwoordelijk voor de beleidsvoorstellen naar het bestuur en de RvC en de uitvoering van deze voorstellen.

Over Woonstichting Groninger Huis

Wij verhuren ca. 4600 VHE’s in de provincie Groningen. We bezitten woningen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Delfzijl en Appingedam.

Duurzaamheid is een speerpunt in ons beleid. Voor ons staat voorop dat we onze kerntaken kunnen blijven waarmaken: bijdragen aan een goed én betaalbaar woon- en leefklimaat. Hierin staan onze bewoners en woningzoekenden altijd voorop.

Onze kernwaarden sluiten daarop aan: onze medewerkers zijn samenwerkings-, klant-, resultaat- en ontwikkelingsgericht, tonen durf en zijn integer.

Functieprofiel

De manager Financiële bedrijfsvoering & ICT (F&I) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en bewaking van het financieel economisch beleid en draagt zorg voor een goede uitvoering van de bedrijfsadministratie en automatisering binnen de organisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur bestuurder.

Kerntaken in deze functie zijn verbonden aan de beleidsontwikkeling & strategie en de uitvoering daarvan in bedrijfsbrede zin. Je werkt hierin nauw samen met de controller en je collega managers.

 • Je geeft leiding aan een team van 5 medewerkers met ieder een eigen expertise en bent verantwoordelijk voor de voortgang op het jaarwerk en periodieke rapportages
 • Je ontwikkelt en bent verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het financieel-economisch beleid, en daarnaast voor het treasurybeleid, financieel risicomanagement, de samenstelling en het beheer van de assurantieportefeuille, het incassobeleid en het ICT-beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de fiscale aangiften (VPB, BTW en verhuurdersheffing), opgaven aan externe toezichthouders (DVI, DPI), enquêtes en benchmarkonderzoeken alsmede de uitvoering van de IC op de Wet Keten Aansprakelijkheid
 • Je stelt op eigen initiatief dan wel op verzoek van de bestuurder of controller analyses, scenario’s en beleidsvoorstellen op
 • Je geeft op verzoek een toelichting op het financiële beleid aan onze Raad van Commissarissen
 • Je bent het eerste aanspreekpunt namens de afdeling F&I voor externe partijen zoals gemeenten en huurdersvertegenwoordigingen
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van interne controlemaatregelen conform de geldende procedures en richtlijnen en draagt in overleg met de controller zorg voor de uitvoering van interne controle werkzaamheden.
 • Je voert samen met de controller de eindbespreking met de accountant over de externe controle en bent verantwoordelijk voor het afwikkelen van de verbetervoorstellen
 • Je bent samen met de controller gesprekspartner voor vertegenwoordigers van de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en fiscaal adviseurs.
 • Je adviseert over financiële aspecten en risico’s en bent verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens ten aanzien van de gefaseerde vastgoedprojecten
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van het personeels-, Arbo- en verzuimbeleid en alle bijkomende taken zoals het voeren van werkoverleg, de HR gesprekcyclus e.d.

Je beschikt over:

 • HBO/WO werk- en denkniveau met aantoonbare werkervaring
 • Een duidelijke (toekomst)visie op financiële bedrijfsvoering in de corporatiesector
 • Organisatiesensitiviteit en een passende leiderschapsstijl
 • Actuele kennis van de wet- en regelgeving in het eigen vakgebied
 • Uitstekende leidinggevende - en communicatieve vaardigheden

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Meer info?

Wij bieden een uitdagende functie voor ca 32 uur per week met een salaris dat past bij jouw kennis en ervaring en uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de cao Woondiensten. Onze organisatie is dynamisch en kent een prettige werksfeer in een open cultuur met volop mogelijkheden tot ontwikkeling. In overeenstemming met ons personeelsbeleid bieden we in eerste instantie een tijdelijke aanstelling aan voor een jaar, maar wel met uitzicht op een vast dienstverband na twee jaar. Heb je vragen over deze vacature of wil je iets weten over onze organisatie, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met Hilde van Ree, onze directeur bestuurder; telefonisch via 06-506 38 526 of via mail: h.vanree@groningerhuis.nl

Solliciteren?

Pas jij in het gevraagde profiel? Stuur dan je schriftelijke motivatie en CV als .pdf bestand aan Binda Jager, P&O functionaris op het mailadres b.jager@groningerhuis.nl o.v.v. de functienaam.

Jouw reactie ontvangen we graag uiterlijk woensdag 5 juni 2019. De kennismakingsgesprekken staan gepland op 12 juni en/of 14 juni.