Mercatus | Programmamanager

Interne en externe vacature

 

Ben jij een ervaren programmamanager met uitstekende organisatiesensitiviteit en een warm hart voor duurzaamheid? Ben jij een verbinder, ben je procesgericht en heb je ervaring in participatietrajecten? Ben je in staat de managementbesluiten te vertalen naar acties binnen jouw opgave? Dan maken wij graag kennis met je. Wij zijn op zoek naar een

Programmamanager
tijdelijk voor de duur van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging
32-36 uur per week

 

Strategische koers

Onze strategische koers voor de komende jaren is vastgelegd in onze missie: ‘Wonen op zijn best’. Voor onze doelgroep willen wij het verschil maken door hun woonplek een basis te laten zijn om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. Een goede en betaalbare woning in een veilige en gezonde woonomgeving. Wij willen dat bewoners in Noordoostpolder kunnen ‘Wonen op zijn best’. Daarvoor nemen wij onze plaats in de samenleving in en maken wij écht contact met onze bewoners en samenwerkingspartners, waarmee we invloed hebben op elkaar om vandaag de goede dingen te doen die ook in de toekomst van waarde zijn. Dat noemen wij al een aantal jaren ‘Samen Buurten’.

Ons belangrijkste instrument is onze woningvoorraad. Voldoende, betaalbare, goede en duurzame woningen in een veilige en gezonde omgeving zijn het middel om onze bijdrage te leveren aan ‘Wonen op zijn best’.

Programma’s

Wat dat betekent, ‘Wonen op zijn best’ werken wij uit in een viertal programma’s, die samen met een aantal andere doelen de veranderagenda vormen:

-       Verduurzaming

-       Vitale wijken

-       Zelfstandig thuis

-       Ketensamenwerking

De functie

Als programmamanager ben jij de trekker en bewaker van de programma’s en de diverse doelstellingen binnen de programma’s en veranderagenda. Je bent verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de teams/medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de programma’s. Om dit te realiseren organiseer je de benodigde projectteams en overlegvormen. Je stelt prioriteiten met het MT en betrokken collega’s en bewaakt de uitvoering van diverse projecten onder de programma’s om de programmadoelstellingen te behalen. Vanuit je rol initieer, regisseer en inspireer je, waarbij je de omgeving meeneemt om tot gedeelde ambities en gedragen besluiten te komen. Je:

-       Adviseert over opgave-overstijgende vraagstukken en ontwikkelingen.

-       Vertaalt de managementbesluiten naar acties binnen jouw opgave en coördineert de werkzaamheden.

-       Draagt verantwoordelijkheid voor voortgang, informatievoorziening, kwaliteit, tijd en budget van de programma’s.

-       Stuurt op de samenhang van de projecten en stuurt de projecten aan die bijdragen aan de doelstellingen van de programma’s. Je draagt zorg voor afstemming en uitwisseling.

-       Werkt samen met de verantwoordelijk manager en voert in deze samenwerking overleg met (maatschappelijke) partners.

Herken jij jezelf in het volgende? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij vragen van je dat je:

  • Beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met grondige kennis van programma- en projectmanagement;
  • Ruime ervaring hebt met het leiden van programma’s en projecten;
  • Bekend bent met de principes van Lean, Agile en Scrum;
  • Overzicht hebt, goed kunt organiseren en goed op het proces kunt sturen;
  • Stressbestendig en overtuigend bent en snel kunt schakelen;
  • Gericht bent op samenwerken en kunt inschatten welke belangen er spelen en hierin tot een voor ieder aanvaardbare oplossing kunt komen;
  • Complexe vraagstukken kunt doorgronden en hierover zowel mondeling als schriftelijk helder kunt communiceren.

Wat bieden wij?

Ons motto is ‘elke dag een stukje beter’. Wij geven je de ruimte om je werk naar eigen inzicht te doen. Daarom investeren wij veel in opleidingen en ontwikkeling. Naast een prettige en open omgeving waar je flexibel kunt werken bieden we een salaris conform schaal L van de CAO Woondiensten.

Zó werkt Mercatus

Bij Mercatus geloven wij in de kracht van persoonlijk contact. Wij maken ons sterk voor duurzaam en betaalbaar wonen in een veilige omgeving. Het is onze overtuiging dat een huis meer is dan een paar stenen, dat het dé basis vormt voor het leven van een ieder. In ons werk zijn we dan ook continu op zoek naar het gesprek en samenwerking. Meer weten hoe wij werken en hoe wij met jouw privacy omgaan? Kijk dan op onze website.

Belangstelling?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans Schriemer, manager Vastgoed, strategie en beleid (06-15005262). Je schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar werken@mercatus.nl. Reageren kan tot en met woensdag 27 januari 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5, 8 en 9 februari 2021. De vervolggesprekken op 12 en 15 februari 2021.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.