Acantus | Coördinator dagelijks onderhoud

Functiebeschrijving Coördinator

uitvoering Dagelijks Onderhoud Doel van de functie De Coördinator uitvoering Dagelijks Onderhoud is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de Servicemedewerkers waardoor het Dagelijks Onderhoud van het woningbezit en het mutatie- en cv-onderhoud op een efficiënte en klantvriendelijke wijze wordt uitgevoerd binnen kwantitatieve en kwalitatieve kaders.

Plaats in de organisatie

De Coördinator Dagelijks Onderhoud is onderdeel van het team Dagelijks Onderhoud en is verantwoordelijk voor de aansturing van de Servicemedewerkers en ontvangt zelf leiding van de Teamleider Dagelijks Onderhoud.

Specifieke resultaatgebieden

▪ Binnen kaders zorgdragen voor kwalitatieve en kwantitatieve personele inzet

▪ Leiding geven vanuit de besturingsfilosofie en kaders van Acantus

▪ Realiseren van optimale afstemming en samenwerking tussen het eigen team en de andere teams en afdelingen

▪ Opstellen, coördineren en bewaken van teamplan binnen het kader van het bedrijfsplan

▪ Opstellen, afstemmen en bewaken van (deel)begroting

▪ Realiseren optimale en effectieve werkprocessen, procedures, richtlijnen en kaders

▪ Aanleveren, analyseren van en anticiperen op adequate managementinformatie inzake de voortgang van projecten en processturing

▪ Draagt zorg voor dat de onderhoudswerkzaamheden, conform planning en kwaliteitseisen zijn gerealiseerd

▪ Stuurt en begeleidt onderhoudsmedewerkers in het Dagelijks Onderhoud op een zodanige wijze dat de werkzaamheden klantgericht, efficiënt en effectief worden uitgevoerd

▪ Coacht medewerkers in het functioneren om het onderhoud aan het vastgoed uit te voeren. Ondersteunt medewerkers wanneer zich knelpunten voordoen

▪ Is verantwoordelijk voor een optimale materiaalvoorraad en maakt hiertoe afspraken m.b.t. inkoop en levering met leveranciers

▪ Is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de storingsdienst

▪ Organiseert en bewaakt Arbo, veiligheid en RI&E van het onderhoudsteam

Contacten

De medewerker heeft dagelijks contacten met Servicemedewerkers (afstemming, coördinatie, coaching en aansturing) met leveranciers (uitvoering en inkoop) en met huurders (klachten en kwaliteitscontrole).

Kennis

▪ HBO opleiding aangevuld met relevante kennis op installatiegebied en bouwkundig gebied

▪ Kennis van relevante Arbo- en milieuvoorschriften

▪ VCA VOL

▪ Rijbewijs B ▪ Adequate kennis van automatisering

▪ Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie

Functie-specifieke competenties

▪ Leidinggeven ▪ Communicatie B B

▪ Klantgerichtheid B

▪ Kwaliteitsgerichtheid

▪ Vernieuwingsgericht B B Speciale eisen Geheimhouding is vereist bij vertrouwelijke persoons- en bedrijfsgegevens en beleidsvoornemens.

Lees meer op de website van Acantus.