Technicus in de groep Dynamics and Vibration (1,0 fte)

Afdeling

Faculty of Science and Engineering

Organisatie

University of Groningen

Functiebeschrijving

Sinds haar oprichting in 1614 geniet de Rijksuniversiteit Groningen een internationale reputatie als dynamisch en innovatief centrum van hoger onderwijs met hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Studie- en carrièrepaden in een grote verscheidenheid aan disciplines stimuleren momenteel meer dan 36.000 studenten en onderzoekers om hun individuele talenten te ontwikkelen. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de beste onderzoeksuniversiteiten van Europa, de top-100 van universiteiten in de wereld en bundelt haar krachten met prestigieuze partneruniversiteiten en -netwerken; het is met recht een internationale kennisplaats.

Binnen de Faculty of Science and Engineering verricht het Ingenieurs- en Technologie-instituut Groningen (ENTEG - https://www.rug.nl/research/enteg/) ingenieurswetenschappelijk onderzoek en bestrijkt een breed gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, chemische technologie, biotechnologie en informatietechnologie. De onderzoeksgroep Dynamics en Vibration richt zich op het dynamisch modelleren, analyseren en modaal testen van elektromechanische systemen. De toepassingsgebieden omvatten slimme systemen voor actieve trillingscontrole en energie-oogst. De onderzoeksgroep is ook gericht op de modellering en controle van complexe systemen door niet-lineaire dynamica en grootschalige dimensies. Voorbeelden van deze systemen zijn te vinden in productiesystemen, distributienetwerken, en controlesystemen.

De onderzoeksgroep Dynamics and Controle heeft een vacature voor een technicus die ondersteuning zal bieden bij experimentele onderzoeksactiviteiten in dynamica en controle gerelateerde projecten. Dit omvat technische ondersteuning van promovendi en postdocs en begeleiding van zowel bachelor- als masterstudenten van Industrial Engineering Management en Werktuigbouwkunde.

Belangrijkste activiteiten:

● assisteren bij experimenteel onderzoek uitgevoerd door bachelor-, master- en postdocstudenten
● assisteren van studenten bij de juiste bediening van de labapparatuur en materialen (training van labapparatuur aan postdoctorale en postdoctorale studenten)
● laboratoriumprocedures en -onderzoek uitvoeren in het kader van lopende onderzoeksprojecten
● helpen bij het onderhoud en de calibratie van de apparatuur
● ontwikkelen van nieuwe (elektromechanische) experimentele opstellingen en gereedschappen
● assisteren van de groepsleden bij projecten en experimenten, waaronder het ontwerpen en vervaardigen van laboratoriumstructuren, het opzetten van experimenten, het uitvoeren van experimenten, het verzamelen en registreren van gegevens
● voorbereiden van gedetailleerde dagelijkse, wekelijkse en projectafgeronde rapporten en documentatie met inbegrip van projectvoortgang, problemen of problemen, aanbevelingen, testresultaten en analyses
● deelnemen aan projectvergaderingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot: kick-off vergaderingen, planningsvergaderingen en voortgangsvergaderingen
● optreden als ARMICO (contactpersoon werk en omgeving), verantwoordelijk voor veiligheid, veiligheidsvoorschriften, etc.
● verantwoordelijk voor de inkoop van laboratoriumapparatuur en -materiaal. Ervoor zorgen dat de voorraad altijd op peil is en dat alles duidelijk en correct geëtiketteerd is.

Voorbeelden van uit te voeren testen:

Modale testen waaronder hamertesten en shakertesten met behulp van Siemens testlab data acquisitie systeem, actieve trillingscontrole testen met behulp van d-Space systeem voor real time acquisitie en controle, metingen van elektromechanische systemen zoals inertiële actuatoren en piëzo-elektrische actuatoren, optische metingen met behulp van high-speed camera's.

Assistentie bij sommige practica:

● assistentie bij technische tekeningen, bijvoorbeeld Solid works
● assistentie bij het ontwerp van de structuur en voorstellen van vereiste wijzigingen
● assisteren bij de fabricage van de testopstelling
● voorbereiden van de testopstelling wanneer nodig
● de algemene werking van het labo ondersteunen.

In het bijzonder zal je:

● instrueren, adviseren en technische ondersteuning bieden aan MSc- en PhD studenten van de groep Dynamics and Vibration
● opzetten van practica en deelnemen aan labexperimenten
● coördinatie van labexperimenten voor cursussen zoals Advanced vibration, Dynamics, enz.
● ontwerpen van methoden, technieken en apparatuur voor onderzoek
● installeren en onderhouden van software op labcomputers en oplossen van problemen met labapparatuur
● DV vertegenwoordigen op relevante ingenieursbeurzen, en ondersteuning bieden bij contacten met de industrie.

Functie-eisen

● masterdiploma in werktuigbouwkunde, elektromechanica, elektrotechniek, toegepaste natuurkunde of gelijkwaardig, of een bachelordiploma in dezelfde vakgebieden met aanvullende relevante ervaring
● vloeiend in Engels en Nederlands
● een dynamische, creatieve en pionierende beroepshouding
● het vermogen om zelfstandig en met collega's samen te werken
● een probleemoplossend vermogen
● interculturele gevoeligheid en sterke communicatieve vaardigheden
● plezier in het werken met jongeren met verschillende onderwijsachtergronden.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring met een minimum van € 2.710,- (schaal 8) tot een maximum van € 4.093,- (schaal 9) bruto per maand bij een fulltime dienstverband
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- in eerste instantie een contract voor een periode van 1 jaar. Na 1 jaar is verlenging voor onbepaalde tijd mogelijk indien de uitkomst van de beoordeling van het functioneren tijdens het Resultaat- en Ontwikkelgesprek positief is.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van jouw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 31 maart 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. M. Ghandchi Tehrani
050-3634943
m.ghandchitehrani@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0016

Digitaal sollicitatieformulier