Werkervarings-plaatsen

Wat is het doel van de werkervaringsplaatsen?
Het doel van onze werkervaringsplaatsen is om mensen die een HBO of WO opleiding hebben voltooid, maar nog geen werkervaring hebben opgedaan aan werkervaring te helpen om zo een betaalde baan te vinden binnen hun vakgebied.

Voor wie zijn de Noorderlink werkervaringsplaatsen?
Deze werkervaringsplaatsen zijn er voor drie doelgroepen:

- pas afgestudeerden HBO- of universitair opgeleide mensen die werkzoekend zijn na het moment van afstuderen. Ontvang je een uitkering? Overleg dan met je eigen contactpersoon bij de uitkeringsinstantie of je deze kunt behouden binnen een werkervaringsplaats.

- 50+-ers zonder werk. Het wel of niet hebben van een uitkering is geen eis, echter als er wel sprake is van een uitkering moet er toestemming zijn van de uitkerende instantie. 

- Statushouders.

Wat zijn de Noorderlink werkervaringsplaatsen?
De Noorderlink werkervaringsplaatsen bieden de mogelijkheid om gedurende een periode van een half jaar (of bij uitzondering langer) ervaring op te doen binnen een functie die aansluit op jouw afstudeerrichting of in een nieuwe functie. Je stelt vooraf leerdoelen op en gaat vervolgens aan de slag met een takenpakket of opdracht waarbij je je kan ontwikkelen binnen jouw vakgebied. Je wordt hierbij begeleid door de betreffende organisatie, maar krijgt daarnaast de vrijheid en zelfstandigheid om werkzaamheden uit te voeren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze ervaring jou helpt bij het vinden van een reguliere baan. Hiertoe mag je gebruik maken van het netwerk van de organisatie waarin je werkt. De werkervaringsplaatsen die via ons aangeboden worden zijn onbetaald.