Hoogleraar-Directeur Documentatiecentrum Nederlandse Politieke partijen 1,0 fte

Afdeling

Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, V24.0055

Functiebeschrijving

De Universiteitsbibliotheek en de drie samenwerkende faculteiten Rechtsgeleerdheid, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen zijn vanwege het aanstaande emeritaat van de huidige functionaris op zoek naar een inspirerende onderzoeker en bestuurder als directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en hoogleraar in de ontwikkeling en het functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel.
De leerstoel zal worden ondergebracht bij de faculteit waar de te benoemen hoogleraar het beste past. Het DNPP maakt beheersmatig deel uit van de Universiteitsbibliotheek, Rijksuniversiteit Groningen.

Het directeurschap omvat de algemene en dagelijkse leiding van het DNPP inzake collectiebeheer, archivering, digitalisering, documentatie, onderzoek, onderwijs en HR-zaken. De leeropdracht behelst de ontwikkeling en het functioneren van Nederlandse en Europese partijstelsels binnen de kaders van representatieve democratie vanuit historisch, staatsrechtelijk en politicologisch perspectief. Van de hoogleraar wordt een bijdrage verwacht aan het onderwijs op het gebied van de Nederlandse en Europese politiek in de samenwerkende faculteiten, voor zover dit aansluit bij de leeropdracht.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die behoort tot de Europese top. Onderzoekers en docenten in tal van vakgebieden zijn gepassioneerd voor hun werk en krijgen de kans om zich te ontplooien. De universiteit spant zich in om de talenten, ambities en prestaties van haar 30.000 studenten en 6.000 medewerkers te belonen. Meer weten over de RUG? Kijk op: https://www.rug.nl/about-ug/

De Universiteitsbibliotheek Groningen (UB) is het informatieknooppunt van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Als centrum van expertise en dienstverlening is de UB innovatief, professioneel en klantgericht. De UB benut de mogelijkheden van ICT om de beschikbaarheid van informatie te vergroten, het onderzoek van de universiteit te promoten en wetenschappelijk werk en kennis open en toegankelijk te maken voor toekomstige generaties. Met op de behoeften van studenten afgestemde faciliteiten draagt de UB bij aan studierendement.

Politieke partijen spelen in een democratie een cruciale rol: zij vormen een belangrijke schakel tussen politiek en samenleving. In een tijd van ‘feitenvrije politiek’ en fake news is de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over politiek en partijen van groot belang voor het functioneren van de democratie. Daaraan levert het DNPP op verschillende manieren een bijdrage. Het verzamelt bronnen en gegevens, doet maatschappelijk relevant onderzoek en presenteert betrouwbare informatie over politieke partijen. Hiermee biedt het DNPP inzicht in het functioneren van de Nederlandse politiek, ten behoeve van de samenleving en de wetenschap. Het DNPP beschikt over een kleine staf voor onderzoek, documentatie, digitalisering en secretariaat.

Functie-eisen

De hoogleraar-directeur is een gezichtsbepalende wetenschapper, met ruime ervaring in onderzoek, onderwijs, bestuur, acquisitie van fondsen en onderzoeksmateriaal, en publieksactiviteiten.

De kandidaat

- is een gepromoveerd staatsrechtdeskundige, historicus of politicoloog met brede kennis van het Nederlandse en Europese partijstelsel
- is een erkend academische expert op het terrein van de Nederlandse politiek met aantoonbare belangstelling voor Europese politiek
- is een inspirerende leider en coach voor een groep hooggekwalificeerde professionals en aankomende wetenschappers
- bezit uitstekende kwalificaties op hoogleraarsniveau voor onderzoek, promotie- en onderzoeksbegeleiding en onderwijs op het vakgebied
- heeft een duidelijke en inspirerende visie op het functioneren van het DNPP (archivering, digitalisering, documentatie, onderzoek, onderwijs)
- is in staat nieuwe onderzoeksprojecten te entameren en te realiseren
- kan bogen op een omvangrijk multidisciplinair netwerk van nationale en internationale wetenschappelijke contacten
- heeft ruime ervaring met multidisciplinaire samenwerking vanuit de wetenschap met verschillende partners in politiek, bestuur en maatschappij
- heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 9.680,- (schaal H2) bruto per maand bij volledige werktijd. Het bijbehorende UFO-profiel is Hoogleraar 2
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- de RUG biedt Dual career service voor meeverhuizende partners.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 september ’24.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, een volledige lijst van publicaties en een document van maximaal 2 A4 (800 woorden) met uw visie op de toekomst van het DNPP en op het te vervullen hoogleraarschap (onderzoek en onderwijs) te sturen vóór 4 maart 2024 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 13. De Rijksuniversiteit Groningen vindt sociale veiligheid belangrijk. We streven ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/ Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dirk Jan Wolffram, Hoogleraar Moderne Geschiedenis
d.j.wolffram@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V24.0055

Digitaal sollicitatieformulier