Post-doc Leiderschap verduurzaamt: op weg naar een CO2 neutrale Gem Groningen

Afdeling

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

In april 2022 werden 100 steden uit de lidstaten van de Europese Unie (plus 12 steden uit geassocieerde landen) geselecteerd om deel te nemen aan de EU-missie ‘100 klimaatneutrale steden in 2030’. De gemeente Groningen is één van deze steden, en al enkele jaren volop bezig om vorm en inhoud te geven aan het bereiken van deze ambitieuze transitiedoelstelling. Een van de meest kritische succesfactoren bij dergelijke grote transitie- of verandervragen is effectief leiderschap. Het bereiken van het doel om klimaatneutraal te zijn, vereist leiderschap van veel verschillende actoren in formele en informele posities in de gemeente: politiek en bestuurlijk binnen en buiten de gemeente zelf, maar ook binnen bedrijven en not-for-profit organisaties, en, last but not least, binnen wijken en gemeenschappen.
In dit project, uitgevoerd door het expertise center In the LEAD en onder leiding van Prof. dr. Harry Garretsen en Prof.dr. Janka Stoker, wordt middels onderzoek en interventies, de gemeente Groningen ondersteund bij het bereiken van dit doel. Binnen dit project is een postdoc positie vacant.

De centrale vraag in dit onderzoeksproject is hoe leiderschap een positieve invloed kan hebben op het vermogen van steden om, samen met burgers en andere belanghebbenden, de CO2-uitstoot te verminderen en het doel van klimaatneutraliteit in 2030 te realiseren. Twee hoofdthema’s staan centraal, te weten 1) burgerparticipatie en 2) leiderschap. We sluiten daarmee niet alleen aan op de wens van de gemeente Groningen, maar bovendien vinden onderzoeksprojecten langs vergelijkbare lijnen plaats in Frankfurt (over burgerparticipatie) en Aarhus/Den Haag (over publiek leiderschap) – leiderschapscentra in deze steden maken net als In the LEAD deel uit van een internationaal netwerk van universitaire leiderschapscentra, de Global Leadership Centres Roundtable (GLCR, zie: https://www.glcroundtable.org/index.php).

De postdoc zal voornamelijk kwantitatief onderzoek uitvoeren naar beide thema’s, en daarbij mede gebruik kunnen maken van instrumenten die al door de andere leiderschapscentra ontwikkeld zijn. Voor een uitgebreidere toelichting op het onderzoek, zie https://www.rug.nl/inthelead/docs/leiderschap-verduurzaamt-achtergrond-informatie-post-doc.pdf.

De positie kent een aanstellingstermijn van 2 jaar (1,0 fte) en start bij voorkeur per 1 januari 2023 – de exacte startdatum wordt in overleg met de aan te stellen postdoc onderzoeker vastgesteld. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om parttime te worden aangesteld. De postdoc heeft als werkplek de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, maar zal ook intensief samenwerken met de gemeente Groningen en met andere (internationale) onderzoekers op dit thema.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) verbindt studenten, academici en externe belanghebbenden en stelt hen in staat om een gezamenlijke positieve impact te hebben op regionale, nationale en mondiale economische en zakelijke uitdagingen in de wetenschap en de samenleving. We streven naar zowel een wetenschappelijke impact als een impact die verder gaat dan de wetenschap binnen het bedrijfsleven en de samenleving.

Functie-eisen

• PhD in bedrijfskunde/sociale of organisatiepsychologie/economie/bestuurskunde of andere, relevante sociale wetenschappen (afgerond of bijna afgerond)
• aantoonbare competenties in het doen van kwantitatief onderzoek
• organisatorische vaardigheden
• goede beheersing van de Nederlandse taal (spreken en schrijven)
• een onderzoeksachtergrond op het gebied van leiderschap strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- afhankelijk van kwalificatie en werkervaring, een startsalaris tussen € 3.226,- (schaal 10) en € 5.929,- bruto per maand (schaal 11) op basis van een fulltime functie
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een tijdelijke fulltime (1,0 fte) aanstelling voor een periode van 24 maanden.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 31 oktober 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. Janka Stoker (voor meer informatie over het project)
j.i.stoker@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0644

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Bijlage Postdoc Leiderschap verduurzaamt

Digitaal sollicitatieformulier