Jr. onderzoeker ‘platformwerk in de thuiszorg en huishoudelijke dienstensector’

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

De vraag naar "persoonlijke en huishoudelijke diensten" is sterk toegenomen. Werk in deze sector is dikwijls informeel van aard, wordt veelal door migranten en vrouwen uitgevoerd, is weinig zichtbaar voor derden (omdat het vaak in privéruimtes plaatsvindt) en kent een zwakke vertegenwoordiging door vakbonden of belangenverenigingen. Recent zien we de opkomst van digitale platforms in de sector. Deze brengen vraag en aanbod bij elkaar en formuleren eigen regels waar het werk aan moet voldoen. Het onderzoek in dit project richt zich op de het effect die deze platforms binnen de thuiszorg en huishoudelijke dienstensector hebben op de kwaliteit van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Als junior onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en rapporteren van kwalitatief onderzoek naar werk in de sector. Je kijkt naar wat platforms anders maakt dan traditionele organisaties in de sector, en hoe platforms in de sector “persoonlijke en huishoudelijke diensten” verschillen van die in andere sectoren. Daarnaast bestudeer je de impact ervan op de arbeidsomstandigheden, de noodzaak voor sociale bescherming en de innovatieve strategieën die sociale actoren ontwikkelen om aan deze behoeften te voldoen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in de context van een internationaal team en onder leiding van dr. Wike Been.

Het betreft een functie voor 2 jaar voor 0,5 fte. Dit kan worden aangevuld tot 1,0 fte met onderwijstaken binnen de opleiding sociologie. In het onderwijs wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij/hen onder verantwoordelijkheid van een bevoegd examinator zelfstandig onderwijs verzorgt binnen reeds ontwikkelde en reguliere onderwijsonderdelen, zoals vakken in het Bachelor programma.

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 800 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/.

De vakgroep Sociologie is onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De vakgroep verzorgt een bachelor en een masteropleiding Sociologie. Het onderzoeksprogramma is gegroepeerd rondom vijf thema’s en maakt deel uit van twee landelijke onderzoekscentra.

Functie-eisen

Wij zoeken kandidaten die aan de volgende eisen voldoen:

- afgerond Masterdiploma in sociologie (of een verwante discipline)
- sterke analytische en onderzoeksvaardigheden, inclusief kwalitatief wetenschappelijk onderzoek
- goede verbale en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels
- zelfstandig kunnen werken binnen een team
- goede organisatorische vaardigheden
- affiniteit met onderzoek naar arbeidsvraagstukken
- ervaring met en interesse in het verzorgen van onderwijs aan studenten.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van 3.226 euro bruto per maand (schaal 10.0) tot maximaal 4.036 euro bruto per maand (schaal 10.5) bij een fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van opgedane werkervaring
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
- functie indeling in het UFO functieprofiel van Onderzoeker 4, met een mogelijke aanvulling van Docent 4.
- een tijdelijk dienstverband met een omvang van 0,5 – 1,0 fte fte voor de duur van 2 jaar.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 1 oktober 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. Wike Been
wike.been@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0641

Digitaal sollicitatieformulier