Assistent Management Controller (0,6-0,8 fte)

Afdeling

University Services

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

Als Assistent Management Controller werk je nauw samen met Management Controller University Services en collega’s van het cluster Financiën & Inkoop om de ambitie, visie en doelen van University Services te realiseren. Je zorgt als Assistent Management Controller in de volle breedte voor de daarvoor benodigde controlling systemen, processen en informatie (direct en indirect).

Je bent verantwoordelijk voor een deel van de administratie en je ondersteunt de Management Controller bij de financiële afsluitingen, rapportages en procesoptimalisaties. Je bent hierbij in staat om achter de cijfers te kijken en signaleert kansen, knelpunten en risico’s, die uiteindelijk vertaald moeten worden naar bijsturingsvoorstellen aan de directie en het management van University Services. Je weet deze informatie duidelijk en inzichtelijk over te brengen aan je klanten.

In deze functie onderhoudt je nauwe banden met de afdeling Corporate Control van wie je functionele richtlijnen ontvangt en met collega’s van de andere faculteiten en diensten. Gezamenlijk wordt bijgedragen aan de RUG-brede afstemming van visie en instrumenten op het gebied van Management Control.

Kerntaken:

• voorbereiden van financieel-economisch beleid, daaronder begrepen het vertalen van RUG-kaders en -beleidslijnen naar doelstellingen voor University Services (middellange termijn)
• onafhankelijke advisering met betrekking tot financieel-economische, administratieve en administratief organisatorische onderwerpen
• voorbereiden van beleid ten aanzien van kansen en risico’s en bewaken daarvan (middellange termijn risicomanagement)
• adviseren en ondersteunen van leidinggevenden bij het opstellen en uitvoeren van de begroting, rapportages en financiële en personele mutaties
• beoordelen van investeringsvoorstellen, deelplannen, businessplannen, kostprijsberekeningen en begrotingen
• ondersteunen en monitoren van de implementatie van beleid voor University Services, daaronder begrepen het ontwikkelen van sturingsinstrumenten, opvolgen van realisatie versus (jaar)plannen, daarover rapporteren en voorstellen doen tot bijsturingsmaatregelen
• ontwikkelen en implementeren van tools om outputsturing te professionaliseren en bijdragen aan de verdere professionalisering en standaardisering van management rapportages en het datawarehouse
• bewaken toepassing wet- en regelgeving en instellingskaders
• onderhouden van interne en externe contacten.

De Rijksuniversiteit Groningen is de universiteit waarvan wetenschappelijk onderwijs en onderzoek internationaal hoog staan aangeschreven. De RUG behoort tot de top van de Europese universiteiten, honoreert verschillen in ambities en talenten en werkt actief samen met het bedrijfsleven, overheden en de maatschappij.

De RUG kent diverse diensten, waaronder University Services, een professionele organisatie met in totaal ruim 1250 medewerkers. Wij maken ons sterk voor een bruisende, inspirerende, duurzame en actieve academische omgeving waar studenten en medewerkers zich kunnen ontwikkelen en worden uitgedaagd. University Services ondersteunt onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op een professionele, proactieve en samenhangende manier. Van vastgoedonderhoud tot ondersteuning van het College van Bestuur (CvB): we vervullen met trots een belangrijke rol binnen de RUG als faciliterende, ondersteunende en adviserende dienst.

We bieden medewerkers, studenten en anderen één loket waar ze met vragen terechtkunnen. Daarnaast werken we nauw samen met faculteiten en andere diensten om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo faciliteren we hoogwaardig onderwijs en onderzoek binnen de context van het Strategisch Plan van de RUG."

Afdeling Bedrijfsvoering
De afdeling bedrijfsvoering zorgt ervoor dat projecten, financiën en techniek bij University Services goed verlopen. De volgende subafdelingen vallen onder Bedrijfsvoering:

• Management Control University Services: Management Control ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de Directie van University Services op het gebied van hun financiën, budgetten, financiële en personele mutaties en het opstellen van diverse rapportages.
• Project Management Office (PMO) University Services: het PMO zorgt voor steeds verdere professionalisering van projectmatig werken en programmamanagement van strategische projecten binnen University Services. Daarnaast geeft het PMO inzicht door een projectportfolio-overzicht te beheren.
• Demand Management University Services: Demand Management is verantwoordelijk voor het begrijpen, anticiperen en beïnvloeden van de vraag van klanten naar IT-diensten, en tevens de bijbehorende soft- en hardware.

Functie-eisen

• afgeronde hbo-opleiding of wo-opleiding op het gebied van bedrijfseconomie/bedrijfskunde
• affiniteit met onderzoek en onderwijs
• om kunnen gaan met tegengestelde belangen en daarin professioneel blijven
• ervaring met werken in een complexe, professionele non-profit organisatie
• goede Nederlandse en Engelse taalvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk)
• minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

Voor de functie vereiste competenties zijn analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, conceptueel vermogen, visie, communiceren, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring een salaris van minimaal € 3.226,- (schaal 10) en maximaal € 5.929,- (schaal 11; peildatum 1 augustus 2023) bij volledige werktijd
• exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
• een aanstelling voor de periode van een jaar. Bij goed functioneren behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. De functie is ingedeeld in het UFO-profiel van Controller.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen voor 29 september 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden zeer waarschijnlijk plaats op vrijdag 13 oktober 2023.

De Rijksuniversiteit Groningen vindt sociale veiligheid belangrijk. We streven ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Drs. Marion Stolp, adjunct directeur University Services, 050-3639759 (secretariaat)

Dr. Mark Aalders, management Controller University Services
050-3635212

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0604

Digitaal sollicitatieformulier