Promovendi Rechtsgeleerdheid (12 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

Ben je een (bijna) afgestudeerd jurist en wil je als gepassioneerde enthousiaste promovendus je universitaire carrière beginnen? Dan hebben wij de baan die je zoekt. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen biedt je de mogelijkheid om vier jaar als onderzoeker aan de slag te gaan binnen één van onze onderzoeksprogramma’s.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 37.000 studenten en 6.500 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met ongeveer 5.000 studenten en 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

In je promotieonderzoek verricht je onder begeleiding van jouw promotores zelfstandig wetenschappelijk onderzoek dat resulteert in een proefschrift. Hiervoor ontwikkel je zelf een onderzoeksvoorstel dat past bij één van de facultaire onderzoeksprogramma’s (https://www.rug.nl/rechten/onderzoek/groningen-centre-for-law-and-governance/onderzoeksprogrammas). Naast voorstellen die passen binnen de brede onderzoeksprogramma’s, selecteren we dit jaar ook voorstellen op zes specifieke, actuele thema’s: 1. Digital Inheritance; 2. Energy Law; 3. EU Human Rights/Migration Law; 4. EU External Relations Law; 5. Recht op een bestaansminimum; en 6. Huurrecht. Korte beschrijvingen van deze zes thema’s zijn hier te vinden: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/phd/phd-project-descriptions-law-2023 Bij de selectie van de voorstellen zal, naast de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel en de aansluiting ervan bij de onderzoeksprogramma’s, de spreiding over de onderzoeksprogramma’s een rol spelen.

De Groningen Graduate School of Law (GGSL - https://www.rug.nl/research/gradschool-law/) biedt een opleidingsprogramma aan dat je helpt bij het uitvoeren van dit onderzoek. Je opleidingsprogramma wordt afgestemd op je interesses en ontwikkelbehoeftes. Gedurende je aanstelling publiceer en presenteer je (deel)resultaten van het onderzoek in wetenschappelijke en vaktijdschriften en neem je deel aan wetenschappelijke activiteiten en evenementen, zoals conferenties en studiemiddagen.

Daarnaast bestaat beperkt de mogelijkheid om mee te draaien in het onderwijs op verschillende rechtsgebieden.

Functie-eisen

Van de kandidaten verwachten wij dat zij (bijna) hun universitaire studie hebben afgerond, bij voorkeur in de rechtsgeleerdheid en/of een gerelateerd wetenschapsgebied dat relevant is voor de uitvoering van het onderzoeksvoorstel. Masterstudenten die voornemens zijn in september 2023 af te studeren worden ook uitgenodigd om te solliciteren.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

• creativiteit
• analytisch denkvermogen
• resultaatgerichtheid
• kritische onderzoekshouding
• doorzettingsvermogen.

Overige vereisten:

• goede didactische en contactuele vaardigheden
• goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal, afhankelijk van het vakgebied
• flexibele inzetbaarheid tijdens de tentamenperiodes
• werkhouding gericht op teamwork, flexibiliteit en communicatie.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 48 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een bruto startsalaris van minimaal € 2.541,- gedurende het eerste jaar met een maximum van € 3.247,- in het 4e jaar
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen
- een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 4 jaar.

Ingangsdatum: vanaf 1 september 2023

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatie te sturen vóór 25 april 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Je sollicitatie komt samen met:

• een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je onderzoek wilt doen, waarom specifiek dit onderwerp van belang is, waarom jij daar bij uitstek voor geschikt bent en, indien mogelijk, bij welke promotor je dit onderzoek zou willen verrichten
• een curriculum vitae
• een cijfer- c.q. resultatenlijst van de behaalde bachelor en master (samengevoegd tot één document)
• de naam van een referent die we eventueel mogen benaderen en/of een aanbeveling
• een onderzoeksvoorstel van maximaal drie A4 (exclusief literatuurlijst, maar inclusief voetnoten) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:
i. de introductie van de vraagstelling
ii. de vraagstelling
iii. relevante literatuur
iv. de methodologie
v. het plan van aanpak
vi. de inpassing in (een van de) facultaire onderzoekslijnen.

De gesprekken vinden plaats in week 22 en 23.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr.mr. A. Tollenaar, directeur GGSL
050-353394
a.tollenaar@rug.nl

Drs. L. Both, onderwijscoördinator
050-3635936
l.both@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0196

Digitaal sollicitatieformulier