Universitair Docent Onderwijswetenschappen (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers. Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

GION onderwijs/onderzoek levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Ons doel is het vergroten van de kennis over het onderwijs en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Dit doen we op verschillende niveaus en binnen verschillende onderzoeksgebieden Leerling, leraar en instructie, School, bestuur en beleid, Maatschappij, cultuur en politiek en Methodologie van onderwijsonderzoek.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een universitair docent voor de basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn). De positie van universitair docent combineert het onderwijs en onderzoek op het gebied van de Onderwijswetenschappen.

Onderwijstaken omvatten het geven van vakken in de Bachelor- en Masterprogramma’s, waaronder de bachelor Pedagogische Wetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs, en de master Onderwijswetenschappen. Naast de inhoudelijke vakken is het begeleiden van zowel BA-studenten als MA-studenten bij hun afstudeerthesis onderdeel van de functie. We zoeken een kandidaat met expertise op het gebied van leren en instructie, onderwijs- en ontwikkelingspsychologie en/of neuropsychologie.

Van de kandidaat wordt verwacht dat wetenschappelijk onderzoek wordt verricht dat past binnen het onderzoeksprogramma van het GION onderwijs/onderzoek, waarbij de kandidaat zich bij voorkeur richt op onderzoek op het gebied van onderwijskundige vraagstukken rondom leren en instructie en/of onderwijs- en ontwikkelingspsychologie.

Van de kandidaat wordt verwacht om een plan te ontwikkelen voor het werven van subsidies uit de tweede en/of derde geldstroom. Van de kandidaat wordt tevens verwacht bij te dragen aan de begeleiding van promovendi en lopende onderzoeksprojecten. Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties, presentaties op nationale en internationale conferenties, enz.

Functie-eisen

• gepromoveerd binnen de sociale en gedragswetenschappen, bij voorkeur de Onderwijswetenschappen of Ontwikkelingspsychologie
• succesvol in het werven van subsidies uit de tweede en/of derde geldstroom
• een goed publicatierecord op het betreffende vakgebied
• ervaring en affiniteit in het verzorgen van onderwijs aan studenten (colleges geven, stage/thesis begeleiding)
• in bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs of bereidheid om deze op korte termijn te behalen
• uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels (bij voorkeur C1 niveau, dan wel de bereidheid om dit op korte termijn te behalen)
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en goed kunnen werken in teamverband
• belangrijke competenties in deze functie zijn conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.974,- (schaal 11) en maximaal € 6.181,- (schaal 12) bruto per maand bij een fulltime dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
• een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met een werktijdomvang van 0,8-1,0 fte. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat- en ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of het dienstverband omgezet wordt in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Functie indeling in het UFO functieprofiel van Universitair Docent.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier. Binnen drie weken na insturen van uw sollicitatiebrief en curriculum vitae krijgt u bericht of u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy
and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. H. Korpershoek
h.korpershoek@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0183

Digitaal sollicitatieformulier