Beleidsmedewerker Onderwijs (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

Als beleidsmedewerker onderwijs zet je je expertise in om bestuurders, docenten en andere collega's te adviseren en te informeren op het gebied van academisch onderwijsbeleid. Je ondersteunt de directeur Onderwijs, het hoofd DOS en het faculteitsbestuur bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid op het terrein van onderwijs en onderwijsinnovatie. Je hebt je eigen takenpakket, waarbij je samenwerkt in een hecht team. Je werkt daarbij met veel verschillende collega's samen, net als met docenten en studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsrol vervullen. Je werkt in een facultair team waarbinnen jouw focus ligt op de kwaliteit van het onderwijs. Je levert een bijdrage aan de curriculumevaluaties, vak evaluaties en de voorbereidingen van de heraccreditaties. Je ondersteunt de implementatie van onderwijsvernieuwingen. Daarnaast geef je ondersteuning als ambtelijk secretaris van facultaire commissies en organiseer je (mede) de Onderwijsmiddagen voor de docenten van de faculteit.

Organisatie
De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met 5.000 studenten en 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

In verband met het tijdelijk uitlenen van de huidige beleidsmedewerker stelt de Faculteit Rechtsgeleerdheid deze functie vacant. De aanstelling is tijdelijk tot 1 februari 2024. De functionaris zal in formele zin deel uitmaken van de Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding (DOS) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. DOS is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, beleidsvoorbereiding op het gebied van het onderwijs ten behoeve van het Faculteitsbestuur en de begeleiding van studenten.

Functie-eisen

Je hebt:

- een relevante opleiding op wo-niveau
- minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het beschrijven, coördineren en implementeren van administratieve processen in het onderwijs
- kennis van en ervaring met onderwijsvisitatieprocessen
- een ondernemende, flexibele en collegiale houding
- kennis en ervaring in projectmanagement en agile werken
- uitstekende planningsvaardigheden
- uitstekende communicatieve eigenschappen in de Nederlandse en Engelse taal, in zowel woord als geschrift
- het vermogen om zelfstandig, resultaatgericht en nauwkeurig te werken
- een goed analytisch vermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van minimaal € 2.960- tot maximaal € 4.670,- (schaal 10) bruto per maand bij een volledige (1.0 fte) aanstelling. De functie is gekoppeld aan het UFO profiel van beleidsmedewerker niveau 4
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen
- een tijdelijk dienstverband tot 1 februari 2024.

Datum van indiensttreding is zo snel mogelijk

Deze vacature wordt opengesteld in het kader van de Projectenbank, een van de projecten van Talent Travel. Dit betekent dat interne kandidaten met een dienstverband voor onbepaalde tijd bij de RUG op deze vacature kunnen solliciteren en daarbij in overleg met hun leidinggevende gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om vanuit hun huidige dienstverband tijdelijk deze functie te vervullen en daarmee hun talenten te verbreden en te ontwikkelen.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van een sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae te sturen voor 20 maart 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Margaret Donga, hoofd DOS
m.e.donga@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0125

Digitaal sollicitatieformulier