Clustercoördinator Privacy & Security voor University Services (2,0 fte)

Afdeling

University Services

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

University Services (US) is, tijdelijk voor de duur van twee jaren, op zoek naar twee cluster coördinatoren Privacy en Security (P&S) voor de clusters Campus en Community en HR & Health. De werkzaamheden als coordinator kunnen in latere instantie plaatsvinden voor andere clusters binnen US.De Rijksuniversiteit Groningen vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers veilig kunnen studeren en werken: sociaal, fysiek en digitaal. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de verschillende thema's van veiligheid. Goede samenhang tussen de verschillende veiligheidsthema's is cruciaal gebleken, daarom is er een plan voor integrale veiligheid opgesteld. Onderdeel van dit plan is het verbeteren van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van digitale privacy en security.

De Clustercoördinator P&S zorgt dat de medewerkers in zijn of haar cluster beschikken over de juiste processen, middelen en kennis om hun werk op een manier uit te voeren die veilig is en aansluit op de wetgeving op gebied van privacy en security. De cluster coördinator wordt aangestuurd door de clusterdirecteur.

Taken en verantwoordelijkheden:

• rapporteert inhoudelijk privacy- en security-zaken aan de Manager P&S US
• participeert proactief in het clusteroverleg P&S US, waarin alle clustercoördinatoren P&S van US elkaar continu op de hoogte houden van de groei/ontwikkelingen op het gebied van privacy en security bij US
• is verantwoordelijk voor de invulling van het jaarlijks werkplan P&S US van zijn of haar cluster
• begeleidt en geeft sturing aan de Afdelingscoördinatoren P&S van zijn of haar cluster
• is het aanspreekpunt voor medewerkers van zijn of haar cluster betreffende vragen over de bescherming van persoonsgegevens
• draagt actief bij aan de communicatie en het realiseren van bewustwording van privacy en security bij medewerkers (awareness) binnen zijn of haar cluster
• adviseert medewerkers van zijn of haar cluster bij procesinrichting en dienstverlening, en de aanschaf van producten of systemen en maakt inzichtelijk aan welke AVG-randvoorwaarden moet worden voldaan om ze te kunnen gebruiken
• is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van problemen, risico’s en kansen betreffende privacy en security in zijn of haar cluster. Bijvoorbeeld door middel van risico-analyses en het uitvoeren van dpia’s
• zorgt ervoor dat de gebruikte informatiesystemen van zijn of haar cluster in kaart zijn gebracht en worden onderhouden, inclusief de systeemverantwoordelijke, autorisatiebeheer en het data-eigenaarschap
• is verantwoordelijk voor het adresseren en oplossen van problemen bij zijn of haar cluster op gebied van privacy en security, zoals bijvoorbeeld datalekken. Wanneer van toepassing zorgt de Clustercoördinator dat maatregelen in gang worden gezet om deze problemen en incidenten in de toekomst te voorkomen. De ervaringen worden transparant gedeeld met de andere clustercoördinatoren US
• is voor zijn of haar cluster verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het Verwerkingsregister US.

Functie-eisen

- een relevante opleiding op hbo-/wo-niveau bij voorkeur met juridische achtergrond, IT informatiebeveiliging of bedrijfskunde
- basiskennis van relevante wetgeving (AVG, UAVG) en van informatiebeveiliging is een pre
- relevante werkervaring en/of een CIPM- en/of CISM-certificering is een pre
- overzicht hebben (of zich dit makkelijk eigen kunnen maken) van de diverse processen en hun onderlinge samenhang en de verbinding kunnen leggen tussen de diverse elementen.

Competenties:

- organisatiesensitiviteit
- overtuigen en regie-voerend
- coachen en samenwerken
- nauwgezet en resultaatgericht
- verbetergericht.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.960,- tot maximaal € 4.670,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd. De functie is ingedeeld op UFO-profiel Medewerker administratieve processen en systemen 2.
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband). Minimaal 29 vakantiedagen met in het geval van een fulltime dienstverband 12 vakantiedagen extra
- goede scholingsactiviteiten
- in eerste instantie een contract voor een periode van één jaar om te beoordelen of je aan de functie-eisen voldoet. Bij goed functioneren volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 21 maart 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Inhoudelijke informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de heer Harold Groenewold, manager Privacy en Security, University Services, 06-31985180, h.j.f.groenewold@rug.nl

Informatie over deze functie binnen het cluster Campus en Community kunt u verkrijgen bij de heer Roelf Pieter Datema, hoofd Clustersupport, 050-3638899, r.p.datema@rug.nl

Informatie over deze functie binnen het cluster HR & Health kunt u verkrijgen bij de heer Harry de Ruiter, hoofd HR-services, 050-3 38899, h.p.de.ruiter@rug.nl

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Harold Groenewold, manager Privacy en Security
06-31985180
h.j.f.groenewold@rug.nl

Roelf Pieter Datema, hoofd Clustersupport
050-3638899
r.p.datema@rug.nl

Harry de Ruiter, hoofd HR-Services
050-3638899
h.p.de.ruiter@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0087

Digitaal sollicitatieformulier