Vakdidacticus (Bedrijfs-)economie (0,2 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 800 medewerkers. Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

De Lerarenopleiding is onderdeel van de Faculteit GMW en leidt eerste- en tweedegraadsdocenten op voor het voortgezet onderwijs. Dat doen we onder het motto 'Academisch, Praktisch, Effectief '. We leiden studenten op tot academisch professional. In de woorden van Leon van Gelder, grondlegger van de onderwijskunde aan de RUG: je neemt deel aan het onderwijs én je bewaart kritische distantie. De Lerarenopleiding heeft een lange traditie op het gebied van onderzoek naar onderwijseffectiviteit: wat werkt nu écht in de klas en bij het opleiden van docenten? Op basis daarvan hebben we ons programma ingericht. Meer informatie over ons programma, is te vinden op onze website.

Wij zoeken een deskundige en enthousiaste vakdidacticus economie en bedrijfseconomie. De belangrijkste taak is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs economie en bedrijfseconomie in de educatieve minor- en master-opleidingen, in afstemming met collega-opleiders uit het gammacluster. Daarnaast gaat het om het verrichten van periodieke lesobservaties bij studenten tijdens hun schoolstage en eventueel om beoordeling van stages van studenten in andere schoolvakken in de rol van tutor. Ook het organiseren van nascholing voor docenten (bedrijfs-)economie behoort tot het takenpakket.

Wij zoeken onze nieuwe collega per 1 februari 2023. Een startdatum later in het jaar is mogelijk in overleg.

Functie-eisen

De kandidaat:

• heeft een voor het schoolvak relevante, afgeronde opleiding op masterniveau
• heeft een eerstegraads lesbevoegdheid met daarnaast leservaring, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs en bij voorkeur in het eerstegraadsgebied
• heeft ervaring met werken in een (gamma)team
• heeft ervaring met het begeleiden en coachen van (aanstaande) leraren
• beschikt over de competenties: analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
• beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
• heeft aantoonbare bereidheid om over de grenzen van het eigen vak/de eigen discipline samen te werken
• heeft bekendheid met het (noordelijke) onderwijsveld
• heeft bij voorkeur een afgeronde promotie.

Het onderwijs is ingeroosterd op maandag en woensdag. Beschikbaarheid op één van deze dagen is noodzakelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal van € 3.974,- tot maximaal € 5.439,- (schaal 11) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. UFO functieprofiel docent 3
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
• een tijdelijk contract van 0,2 fte voor de periode van een jaar. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat- en ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of het dienstverband omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatie in te sturen vóór 19 december 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

U dient de volgende documenten aan te leveren:

1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. namen en contactinformatie van 2 referenties.

De selectiegesprekken vinden plaats op woensdagochtend 11 januari 2023. De geselecteerde kandidaten ontvangen hierover uiterlijk 21 december a.s. bericht. Een korte presentatie maakt onderdeel uit van het selectiegesprek.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Ester Moraal, opleidingsmanager Lerarenopleiding/voorzitter benoemingsadviescommissie
e.moraal@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V22.0809

Digitaal sollicitatieformulier