Afdelingshoofd Content (0,8-1,0 fte)

Afdeling

Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese onderzoeksuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 6.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Meer weten over de RUG? Kijk op: https://www.rug.nl/about-us

De Universiteitsbibliotheek (UB - https://www.rug.nl/library/) Groningen is het informatieknooppunt van de Rijksuniversiteit Groningen. Als centrum van expertise en dienstverlening is de UB innovatief, professioneel en klantgericht. De UB benut de mogelijkheden van ICT om de beschikbaarheid van informatie te vergroten, het onderzoek van de universiteit te promoten en wetenschappelijk werk en kennis open en toegankelijk te maken voor toekomstige generaties. Met op de behoeften van studenten afgestemde faciliteiten draagt de UB bij aan studierendement en werkplezier.

De afdeling Content
De afdeling Content bestaat uit 19 medewerkers verdeeld over drie teams. Het team Metadata beschrijft nieuwe aanwinsten en publicaties van RUG-onderzoekers. Het team Tijdschriften en Acquisitie verzorgt de verwerking en administratie van alle tijdschriften en de verwerving van fysieke boeken en ebooks. Het team Licentiemanagement houdt zich bezig met alles rond de organisatie van inkoop en beschikbaarstelling van digitale content. Ook de financiële rapportages van collectiebudgetten en de benchmark vallen onder het licentiemanagement.
Drie teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in deze teams.

Het werk op de afdeling is de afgelopen jaren sterk veranderd onder invloed van de voortschrijdende digitalisering en nieuwe eisen aan de dienstverlening. Dit proces gaat de komende jaren onverminderd door.

Functiebeschrijving

Wie ben jij?

● je bent een ervaren leidinggevende met verstand van (administratieve) processen in de informatiewereld
● je hebt ervaring met grote projecten als projectleider, programmamanager of opdrachtgever
● je hebt een overkoepelende visie op het leveren en optimaal vindbaar maken van wetenschappelijke content
● je bent in staat je ervaring in te zetten om de afdeling te helpen om optimaal te reageren op veranderingen
● je voelt je eigenaar van de producten en diensten van je afdeling en je stimuleert dat eigenaarschap ook bij je medewerkers.

Wat je gaat doen

● leidinggeven aan de afdeling
● je ontwikkelt beleidsmatige ideeën en draagt bij aan het formuleren van afdelingsdoelstellingen en UB beleid
● je vertegenwoordigt de UB in universitaire en landelijke gremia
● je ontwikkelt voorstellen voor optimale inrichting van de afdeling (organisatiestructuur, taakverdeling en procedures)
● je zorgt voor het verzamelen en analyseren van relevante informatie, ken- en stuurgetallen, e.d.
● je bewaakt de kwaliteit van de producten en diensten van de afdeling.

Functie-eisen

● minimaal hbo werk- en denkniveau
● aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement
● ervaring met inspirerend en verbindend leiderschap, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit en sturen op resultaat
● goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en de Engelse taal
● ervaring of affiniteit met de wereld van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal € 5.439,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een aanstelling voor de periode van een jaar. Na de afgesproken einddatum - afhankelijk van de uitkomst van het Resultaat & Ontwikkelingsgesprek en overige (interne) omstandigheden - kan dit dienstverband worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld conform het instrument Universitair Functie Ordenen (UFO). Het UFO-profiel is Afdelingshoofd 3.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 12 december 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Bert van Marum, afdelingshoofd Content (voor vragen over de functie)
bert.van.marum@rug.nl

Ryanka Hazekamp, HR-adviseur (voor vragen over de sollicitatieprocedure)
06-29056017
r.hazekamp@rug.nl

drs. K.A. (Klaran) Visscher, Adjunct-directeur
k.a.visscher@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222785

Digitaal sollicitatieformulier