Post-doc Welbevinden en veerkracht van aanstaande leraren (0,9 fte)

Department

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisation

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke passie. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De Lerarenopleiding is onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en leidt op tot start-bekwame leraren voor het eerstegraads- (master) en tweedegraads bereik (minor) van het voortgezet onderwijs, voert onderzoek uit en ondersteunt docenten in de regio bij de doorlopende professionele ontwikkeling. Het curriculum en het ondersteuningsaanbod is empirisch gedreven, praktisch van aard, met sterke vakdidactische- en pedagogische componenten. Het onderzoeksprogramma staat ten dienste van de kwaliteit van de opleiding, draagt bij aan inzicht in het leren van docenten in het voortgezet- en hoger onderwijs (op nationaal- en internationaal niveau). Daarin staat zowel onderzoek naar interventies en implementatie-strategieën als naar de organisatie van het leren van studenten centraal.

Job description

De Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker voor het in kaart brengen van interventies/initiatieven gericht op het bevorderen van welbevinden en veerkracht van aanstaande leraren (16 maanden voor 0,9 fte).

Wij zijn op zoek naar een recent gepromoveerde onderzoeker in de onderwijswetenschappen, psychologie of aanverwante wetenschappen met affiniteit voor en ervaring met het thema welbevinden en veerkracht gericht op (aanstaande) leraren.

De postdoc komt te werken bij de Lerarenopleiding in een project binnen NRO programma ‘Samenwerkend onderzoek aan Nationaal Programma Onderwijsthema’s MBO-HO (https://www.nro.nl/calls/samenwerkend-onderzoeken-aan-nationaal-programma-onderwijs-themas-mbo-ho). Het project is getiteld ‘Welbevinden en veerkracht van aanstaande leraren’.

Veerkracht en welbevinden zijn belangrijk voor leraren in het algemeen en voor aanstaande leraren in het bijzonder vanwege het oplopende lerarentekort. Maar hoe zorg je al tijdens de opleiding voor meer welbevinden en veerkracht? In het kader van de NPO gelden hebben lerarenopleidingen verschillende initiatieven ontwikkeld om welbevinden en veerkracht te bevorderen. Vanuit deze achtergrond heeft dit project de volgende doelen: a) in kaart brengen van de NPO-initiatieven, b) werkzame elementen identificeren en c) inventariseren van toekomstige behoeften van studenten en lerarenopleiders m.b.t. de versterking van veerkracht en welbevinden.

Het onderzoek bestaat zowel uit deskresearch (document analyse) als uit veldwerk (interviews, focusgroepen en/of vragenlijsten) en vindt plaats bij studenten, docenten en beleidsexperts van HBO en WO lerarenopleidingen. De initiatieven en de werkzame elementen worden beschreven vanuit verschillende perspectieven: theoretisch (zelfdeterminatie en bronnen/strategieën van veerkracht), beleidsmatig (vanuit de documenten en beleidsexperts), en vanuit de praktijk (lerarenopleiders en aanstaande leraren). Indien gewenst kan het onderzoeksvoorstel opgevraagd worden door een mail naar de contactpersoon.

De postdoc werkt tijdens het project nauw samen met het onderzoeksteam en de leden van het consortium en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek, kennisdisseminatie en voor de begeleiding van de junior onderzoeker.

Requirements

We zoeken een gedreven onderzoeker die gepromoveerd is in de onderwijswetenschappen, psychologie of aanverwante wetenschappen en die voldoet aan de volgende kwalificaties:

- affiniteit met en ervaring met de doelgroepen in dit project
- affiniteit/ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar welbevinden en veerkracht
- excellente communicatie, plannings-en organisatievaardigheden
- vermogen om zelfstandig te werken en goed te functioneren in een team
- bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en/of evalueren van interventies
- goede verbale en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels (tenminste B2 niveau volgens de CEFR, Common European Framework of References for languages)
- aantoonbare capaciteiten op de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Conditions of employment

Contract length: 16 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.960,- tot maximaal € 4.670,- (schaal 10) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (deze positie is 0,9 fte)
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
• een tijdelijk dienstverband voor de duur van 16 maanden.

Ingangsdatum: 1 december 2022.

Job Application

U kunt solliciteren door een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 13 oktober 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 26 oktober 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Additional information

For additional information, please contact:

Dr Marjon Fokkens-Bruinsma
marjon.bruinsma@rug.nl

In your application, please always include the job opening ID 222660

Digital application form