Projectleider strategiebepaling onderhoud technische installaties (1,0 fte)

Afdeling

Facilitair Bedrijf

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Het vastgoed van de Rijksuniversiteit Groningen is uniek en daar zijn we trots op. De vastgoedportefeuille bestaat uit onderzoekslaboratoria, klinieken, bibliotheken, onderwijsgebouwen maar ook rijksmonumenten die zich bevinden in de binnenstad van Groningen en op de Zernike Campus.

De afdeling Beheer en Onderhoud maakt onderdeel uit van de Vastgoedorganisatie (ca. 85 medewerkers) die onder meer verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille en de omliggende terreinen. Voor de strategiebepaling en het uitvoeren van de nieuwe aanbesteding voor het onderhoud van technische installaties is de Vastgoedorganisatie van de Rijksuniversiteit Groningen op zoek naar een projectleider.

Het is van belang dat er een doordachte strategie voor de nieuw op te starten aanbesteding wordt uitgewerkt. De aanbesteding is complex en heeft een directe invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering van de afdeling Beheer & Onderhoud en daarmee indirect op de dagelijkse bedrijfsvoering van de RUG. Samen met de ambitie van de afdeling Beheer & Onderhoud om de transitie van correctief naar preventief onderhoud te maken, vraagt dit om een andere aanpak dan tot nu toe gebruikt.

De uitkomsten van dit project dienen als blauwdruk voor vervolgprojecten en als input voor nader op te zetten categoriemanagement binnen de afdeling. Daarnaast is het realiseren van dit project een middel om de transitie van correctief naar preventief onderhoud van de afdeling te bewerkstelligen.

Functiebeschrijving

Als projectleider werk je nauw samen met de projectmanager. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het opzetten van de projectorganisatie, verslaglegging en het uitwerken van projectstukken. Tevens ben je de linking pin tussen de stakeholders van de projectorganisatie en houd je overzicht. Je schakelt eenvoudig tussen de operationele, tactische en strategische lagen binnen dit project en de Vastgoedorganisatie.

Jij bent als aanspreekpunt van begin tot eind nauw betrokken bij het proces. Het goed kunnen communiceren met alle partijen binnen dit proces is daarom een absolute vereiste en essentieel voor een goede uitvoering. Als regiehouder ben jij op de hoogte van alle ontwikkelingen zodat je goed in staat bent de voortgang te bewaken. De financiële bewaking en een efficiënte besteding van de beschikbare budgetten behoren ook tot jouw verantwoordelijkheden.

Tijdens dit project werk je aan de strategievorming, het opstellen van aanbestedingsstukken en mogelijk verzorg je een deel van de implementatie van de nieuwe overeenkomst. Daarnaast behoort het verzorgen van implementaties voor andere trajecten ook tot mogelijke werkzaamheden.

Functie-eisen

Dit zijn de functie-eisen:

- een afgeronde opleiding op hbo/wo-niveau, bijvoorbeeld in Facility Management of Technische Bedrijfskunde
- een resultaatgerichte instelling
- goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels
- goede schriftelijke vaardigheden voor het schrijven van beleidsstukken
- oog voor de belangen van verschillende stakeholders
- je bent breed inzetbaar en kijkt graag over de grenzen van je eigen werkveld heen.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Naast inhoudelijk gevarieerde projecten en een prettige en open werksfeer is dit wat wij kunnen bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.974,- en maximaal € 5.439,- (schaal 11) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. De CAO NU kent een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket met onder meer ruime verlofmogelijkheden en een goede scholingsregeling
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen.
- een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren volgt na dit jaar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van jouw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 7 oktober 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Tiny Kooistra, hoofd afdeling Beheer en Onderhoud
t.kooistra@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222593

Digitaal sollicitatieformulier