Arbeids- en organisatiedeskundige (0,8–1,0 fte)

Afdeling

University Services

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een organisatie met meer dan 7.500 medewerkers en 36.000 studenten. Zij heeft sterke wortels in het noorden van Nederland, is maatschappelijk actief en voelt zich sterk betrokken bij haar omgeving. Zij behoort tot de top van de Europese universiteiten en is internationaal georiënteerd.

University Services (US) ondersteunt het College van Bestuur en heeft een dienstverlenende functie t.b.v. het bestuur, de faculteiten, de diensten en de medezeggenschap. Het afgelopen jaar heeft binnen US organisatieontwikkeling geleid tot de vorming van nieuwe clusters. Het cluster HR & Health staat voor de uitdaging om vorm te geven aan de doorontwikkeling van de organisatie, de samenwerking en de professionalisering.

Het doel van het cluster HR & Health is het faciliteren en ondersteunen van een inspirerende, uitdagende, duurzame, gezonde en veilige werkomgeving, waarin medewerkers erkenning krijgen voor hun bijdragen, de kans krijgen om hun eigen talenten te ontwikkelen en kunnen investeren in hun carrières en inzetbaarheid. We richten ons daarom op een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en op hun beurt de RUG als werkgever waarderen. Wij zijn er zowel voor de medewerkers, leidinggevenden als bestuurders.

Werken bij ons cluster betekent werken in een omgeving waar ambitie, vertrouwen, samenwerking, loyaliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Wij werken aan onze eigen professionele ontwikkeling en leven de kernwaarden van de RUG voor die we uitdragen in de organisatie.

Nieuwe organisatie HR & Health
De directeur HR & Health is verantwoordelijk voor het cluster HR & Health. Dit cluster bestaat uit vijf afdelingen, te weten: ARBO, HR-services en 3 afdelingen HASP (HR Advies generiek en HR Specialismen). De afdelingen ARBO en HR-services leveren (gespecialiseerde) dienstverlening aan de hele RUG. Elke HASP-afdeling bedient een groep faculteiten en diensten van de RUG.
De afdelingen worden aangestuurd door hoofden. De directeur en de hoofden vormen samen het (beleids)managementteam van het cluster, daarin bijgestaan door enkele strategisch beleidsadviseurs. De hoofden sturen rechtstreeks en/ of via teamleiders teams aan.

De arbodienst is een interne dienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de afdeling zijn alle relevante disciplines op het gebied van veiligheid en gezondheid vertegenwoordigd.

Functiebeschrijving

Als arbeids- en organisatiedeskundige levert u een bijdrage aan een gezond en veilig werkklimaat voor alle medewerkers en studenten van de RUG.

Dit omvat:

- verder ontwikkelen van het universitaire arbobeleid, vooral op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsomstandigheden en preventieve gezondheid
- opzetten en uitvoering van medewerkersonderzoeken
- opzetten en uitvoering van workshops en trainingen in het kader van verzuim, werkdruk en duurzame inzetbaarheid
- op diverse niveaus informeren, adviseren en voorlichten over onderwerpen als verzuim(analyse), stressmanagement, het arbozorgsysteem
- maken van verzuimanalyses
- begeleiden bij en/of toetsen van risico-inventarisaties en evaluaties
- kwaliteitsbeleid binnen de AMD.

U werkt nauw samen met andere deskundigen binnen de arbodienst. Op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting wordt er intensief samengewerkt binnen het cluster HR&H en met de faculteiten en diensten van de RUG. De functie is nog in ontwikkeling.

Functie-eisen

- academisch werk- en denkniveau
- relevante opleiding, bij voorkeur A&O-deskundige of A&O-psycholoog
- certificering als A&O-deskundige is gewenst
- ruime ervaring met werken in een grote organisatie
- ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en trainingen
- pro-actieve teamspeler met een ruime mate van zelfstandigheid
- uitstekende communicatieve vaardigheden, ook in de Engelse taal
- ervaring met het onderhouden van kwaliteitssystemen
- affiniteit met preventieve gezondheid en vitaliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.974,- tot maximaal € 5.439,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband). Minimaal 29 vakantiedagen met in het geval van een fulltime dienstverband 12 vakantiedagen extra
- goede scholingsactiviteiten
- in eerste instantie een contract voor een periode van één jaar om te beoordelen of je aan de functie-eisen voldoet. Bij goed functioneren volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is gekoppeld aan het UFO-profiel Arbo- en Milieudeskundige 2.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 29 augustus 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van september 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Ton Modderman, MSc, hoofd ARBO (op 22 augustus van 12:00-13:00 uur)
050-3635468
a.j.modderman@rug.nl

Els Klont, HR-adviseur (vanaf 22 augustus, over het werving- en selectieproces)
06-54255988
e.klont@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222526

Digitaal sollicitatieformulier