Teamleider Studieadvies (0,7–1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met 5000 studenten en 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG. De Faculteit Rechtsgeleerdheid is gesitueerd in het hart van Groningen.

In verband met de uitbreiding van het team stelt de Faculteit Rechtsgeleerdheid deze functie vacant. De teamleider zal deel uitmaken van de Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding (DOS) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De dienst is dusdanig uitgebreid dat de span of control verkleind wordt en er twee teamleiders aan het management van de dienst worden toegevoegd.

DOS is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, beleidsvoorbereiding op het gebied van het onderwijs ten behoeve van het Faculteitsbestuur en de begeleiding van studenten. De teamleider vormt samen met twee andere teamleiders, de procescoördinator en het hoofd van de dienst het managementteam van DOS. De ervaring die onze studenten met onze faculteit hebben is belangrijk voor onze dienst en faculteit. Samen met collega’s van diverse afdelingen en je eigen team werk je aan de beste studentbeleving.

Functiebeschrijving

Als teamleider Studieadvies neem jij het initiatief voor optimalisatie van onze dienstverlening naar studenten. Je komt met verbetervoorstellen en weet deze zorgvuldig te implementeren. Het werkpakket van het team bestaat uit de voorlichting aan aspirant- en zittende studenten over onze opleidingen, informatievoorziening, studiebegeleiding, oproepacties, uitvoering van enkele mandaten van de examencommissie, toelatingscommissies en administratieve taken in onder andere het afstudeerproces. Speerpunten zijn de bekendheid van studieadvies bij de studenten, de mogelijk andere behoeften van de nieuwe generatie studenten, projectmatig werken, klanttevredenheid verhogen en digitale innovaties. Je doet dit zoveel mogelijk samen met jouw collega’s van DOS.

Verantwoordelijkheden en taken:

- je geeft leiding aan 11 studieadviseurs en 3 medewerkers van de Infobalie en aan de secretaresse Studieadvies. Je bent daarmee ook verantwoordelijk voor een goede doorstroom van informatie van en naar het team
- je denkt - samen met het team - na over verbetervoorstellen en een toekomstplan voor studiebegeleiding binnen het kader van het meerjarenplan en levert een bijdrage aan de realisatie van dit plan
- je denkt - samen met het team - na over verbetervoorstellen en een toekomstplan voor studiebegeleiding binnen het kader van het meerjarenplan en levert een bijdrage aan de realisatie van dit plan
- je werkt procesmatig en verbetergericht met aandacht voor compliantie
- je bent een verbinder, gericht op samenwerking (binnen en buiten DOS)
- je sluit aan bij projecten die de Infobalie en Studieadvies raken
- in piekperioden werk je mee met het team om de werkvoorraad onder controle te houden
- je maakt deel uit van het managementteam van DOS en je bent mede verantwoordelijk voor de implementatie van het meerjarenplan van DOS. Je rapporteert aan het Hoofd DOS.

Functie-eisen

- relevante opleiding op wo-Master niveau
- minimaal 5 jaar relevante werkervaring in leiding geven aan professionals. Je bent een mens- en taakgerichte verbinder. Daarnaast staat goede samenwerking bij jou voorop
- een aantoonbare motivatie voor goede dienstverlening aan klanten
- kennis en ervaring in het implementeren van veranderingen (bij voorkeur binnen een klantcontact context)
- aantoonbaar goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk)
- planmatige en probleemoplossende organisator met can-do-mentaliteit
- omgevingsbewust, resultaatgericht en analytisch
- integer, empathisch en klantgericht
- affiniteit met het werk van studieadvies.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.960,- (schaal 10 tot maximaal € 5.439,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd, afhankelijk van opleiding en werkervaring
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
- het betreft een nieuwe functie binnen DOS, er wordt eerst een tijdelijk contract voor de periode van een jaar. Afhankelijk van het succes van de functie, de invulling hiervan door de kandidaat en van economische omstandigheden van de faculteit is een aanstelling voor onbepaalde tijd mogelijk.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door jouw sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae te sturen vóór 10 augustus 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 16 augustus 2022 tussen 14.00 en 17.00 uur.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Margaret Donga, hoofd DOS
050-3635703
m.e.donga@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222445

Digitaal sollicitatieformulier