Onderzoeker Tutoring in het basisonderwijs (0,5 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 6.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

GION onderwijs/onderzoek levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Ons doel is het vergroten van de kennis over het onderwijs en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Dit doen we op verschillende niveaus en binnen verschillende onderzoeksgebieden Leerling, Leraar en Instructie, School, Bestuur en Beleid, Maatschappij, Cultuur en Politiek, en Methodologie van Onderwijsonderzoek.

Functiebeschrijving

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een onderzoeker voor het project Tutoring with the Lightning Squad. Deze positie is binnen de basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn). Het betreft een tijdelijk dienstverband van 12 maanden voor 0.5 fte.

De functie betreft werkzaamheden voor het onderzoeksproject Tutoring with the Lightning Squad (TWLS). De interventie TWLS is een digitaal tutoringprogramma waarin leerlingen in de middenbouw (groep 3/4/5) van het basisonderwijs samen werken in tweetallen onder begeleiding van een volwassen tutor. Het doel van het programma is het op een effectieve en efficiënte wijze verbeteren van de leesvoorwaarden en uiteindelijke leesvaardigheden van kinderen met leesproblemen, zodat zij vaardige lezers worden. Het project TWLS start op 1 september 2022 en heeft een looptijd van 2 jaar. Voor de opstart van het project zoeken wij naar een aanvulling op het projectteam, met name voor projectcoördinatie en opstart van de projectwerkzaamheden (onder begeleiding van de projectleider).

Het takenpakket bestaat onder meer uit:

- in overleg met de projectleider de projectwerkzaamheden opstarten
- voortgang project bewaken
- aansturen materiaalontwikkelaars t.a.v. de ontwikkeling van taal- en leesmaterialen
- contact onderhouden met software-ontwikkelaars, internationale partners in Engeland en de V.S., de opdrachtgever (NRO) en externe onderzoekers
- basisscholen werven voor pilotfase en onderzoeksfase.

Functie-eisen

- een afgeronde Master binnen de Sociale en gedragswetenschappen, bij voorkeur een Master Onderwijswetenschappen
- ervaring met sociaal wetenschappelijk onderzoek
- inhoudelijke kennis over (digitale) tutoringprogramma’s voor leerlingen in het basisonderwijs
- affiniteit met het basisonderwijs
- kan goed organiseren en coördineren
- sociaal vaardig, in het bijzonder communiceert makkelijk met onderwijsprofessionals
- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van vaardigheden en opgedane werkervaring van minimaal € 2.960,- bruto per maand en maximaal € 4.670,- bruto per maand (schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.

Het uitgangspunt voor deze positie betreft een tijdelijk dienstverband Onderzoeker (UFO-profiel: Onderzoeker 4) voor bepaalde tijd van 12 maanden met een aanstellingsomvang van 0.5 fte, conform artikel 2.2a van de cao voor de Nederlandse Universiteiten.

De aanstelling kan mogelijk gecombineerd worden met een aanstelling op de vacature Onderzoeker Werkplaats Onderwijskansen (tijdelijke aanstelling voor 6 maanden, 0.3 fte)

Datum van indiensttreding: per 1 september 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 8 juli uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden in op donderdag 14 juli plaats.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. dr. H. Korpershoek
h.korpershoek@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222416

Digitaal sollicitatieformulier