Postdoc Project ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van statushouders

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De vakgroep Sociologie is onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De vakgroep verzorgt een bachelor en een masteropleiding Sociologie. Het onderzoeksprogramma is gegroepeerd rondom vijf thema’s (https://www.rug.nl/research/department-of-sociology/research/research-themes/) en maakt deel uit van twee landelijke onderzoekscentra. Het betreffende project sluit aan bij het thema ‘aansturen op duurzame samenwerking’ en bij het vanuit Sociologie Groningen geleide Zwaartekrachtprogramma SCOOP – Sustainable Cooperation for Resilient Societies dat gericht is op interdisciplinair onderzoek met maatschappelijke impact.

Functiebeschrijving

Volledige titel: Postdoctoraal onderzoeker voor co-creatie project ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van statushouders in Groningen en Noord-Drenthe (2,5 jaar voor 0,8 fte, vakgroep Sociologie)

Wij zijn op zoek naar een recent gepromoveerd onderzoeker in de sociologie, psychologie of aanverwante wetenschappen met affiniteit voor en ervaring met het thema, co-creatie onderzoek en ontwikkeling van interventies in samenwerking met de praktijk.

De onderzoeker komt te werken bij de vakgroep Sociologie in een project binnen het ZonMw programma ‘Vakkundig aan het Werk’ (https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/vakkundig-aan-het-werk-2/). Het project is getiteld Training en toolbox voor account managers in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe ter bevordering van duurzame en succesvol bemiddeling van statushouders naar werk. Statushouders in de 14 gemeenten in Groningen/Noord-Drenthe hebben namelijk minder vaak werk dan in de rest van Nederland. Als ze werken, dan is dat vaak in deeltijd of tijdelijk. Veel komen niet uit de bijstand. Tegelijkertijd zijn er veel vacatures in de regio. Het project moet leiden tot kennis en handvatten voor gemeenten om statushouders succesvol naar passend en duurzaam werk te begeleiden.

Integratie vraagt ‘tweerichtingsverkeer’ waarbij zowel statushouders als partijen in de ontvangende samenleving zich inzetten voor integratie. Daarom werken gemeenten, Werk in Zicht, UWV Groningen, Divosa, Lemat/Nieuwlander en Kwartiermakers, SAM, statushouders en werkgevers met wetenschappers om via co-creatie en een lerende aanpak twee evidence-based interventies te ontwikkelen voor accountmanagers (AMs) die statushouders naar werk bemiddelen: een training en toolbox. Doel is dat statushouders meer passend en duurzaam werk krijgen, zodat hun integratie bevordert en hun uitkeringsafhankelijkheid vermindert. De projecttekst is op te vragen bij de senior onderzoekers.

De postdoc werkt tijdens het project nauw samen met de senior onderzoekers Heyse en Hansen en de andere leden van het consortium en is mede-verantwoordelijk voor het:

- begeleiden van het ontwikkel- en leertraject
- inbrengen van wetenschappelijke inzichten en theorie uit de sociologie, psychologie en andere disciplines, en deze vertalen naar de praktijk
- bundelen en analyseren van ervarings- en andersoortige kennis
- ontwikkelen van een theory of change van de interventies
- monitoring en evaluatie (proces-en uitkomst).

Het project wordt geleid door de senior onderzoekers. Daarnaast zal een coördinator worden aangetrokken (0.2 fte) voor de praktische organisatie van het project.

Functie-eisen

We zoeken een gedreven onderzoeker die gepromoveerd is in de sociologie, psychologie of aanverwante wetenschappen en die voldoet aan de volgende kwalificaties:

- affiniteit met en ervaring met tenminste één van de doelgroepen in dit project
- ervaring met en achtergrond in wetenschappelijk onderzoek naar arbeid, integratie en/of migratie
- ervaring in transdisciplinaire of co-creatie samenwerkingen (i.e. het werken met praktijkpartners en/of maatschappelijke stakeholders en het werken met onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden, met name in de sociologie en psychologie)
- excellente communicatie, plannings-en organisatievaardigheden
- vermogen om zelfstandig te werken en goed te functioneren in een team
- bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en/of evalueren van interventies
- goede verbale en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels
- aantoonbare capaciteiten op de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 30 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2,846 tot maximaal € 3,964 (schaal 10 trede 8) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (deze positie is 0,8 fte)
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden
- een tijdelijk dienstverband voor de duur van 2,5 jaar.

Ingangsdatum: 1 september 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 9 juni 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken voor de eerste ronde zullen plaatsvinden op maandag 20 juni van 13 tot 15 uur of van dinsdag 21 juni van 12 tot 13.30 uur. Kandidaten die hiervoor uitgenodigd worden ontvangen hierover op 14 juni bericht. De tweede ronde gesprekken is op 27 juni van 13.00 tot 15.30 uur.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. Liesbet Heyse
l.heyse@rug.nl

Dr. Nina Hansen
n.hansen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222346

Digitaal sollicitatieformulier