Communicatieadviseur PPO en communicatieprojecten GMW (0,4 - 0,6 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat steeds het vergroten van de individuele en maatschappelijke veerkracht: het vermogen om je te midden van veranderingen staande te houden en aan te passen. Ons onderzoek en onderwijs heeft een sterke basis in de wetenschappelijke disciplines Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie en het opleiden van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 650 medewerkers.

Binnen de faculteit werkt de afdeling Communicatie, Marketing en Voorlichting met zes mensen aan het zichtbaar maken van onderwijs en onderzoek onder studiekiezers, studenten, alumni, medewerkers, het werkveld en de samenleving. De functie van communicatieadviseur is ondergebracht op deze afdeling.

Binnen de Faculteit GMW is ook het Opleidingsinstituut PPO gevestigd: het instituut in Noordoost-Nederland voor Postmasteropleidingen Psychologie & Orthopedagogiek. PPO leidt op tot één van de vier wettelijk geregistreerde Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG): gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut en klinisch psycholoog. PPO is een van de zeven opleidingsinstituten in Nederland die door de minister erkend zijn om deze BIG-opleidingen te verzorgen. Ook verzorgt PPO een toenemend aantal bij- en nascholingsactiviteiten voor psychologen en orthopedagogen. Het opleidingsinstituut PPO werkt nauw samen met diverse praktijkopleidingsinstellingen in de regio.

Functiebeschrijving

In deze functie werk je zowel binnen PPO als binnen de Faculteit GMW aan communicatievraagstukken. De opzet van je functie maakt dat je de verbinding bent tussen het Opleidingsinstituut PPO en de facultaire organisatie.

De inhoud van deze functie is dus tweeledig: je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van PPO. Je bent daarom een belangrijk deel van je tijd aanwezig op de locatie van PPO. Je bent daar het eerste aanspreekpunt voor advies en vragen op het gebied van communicatie. Je schrijft communicatieplannen en coördineert de uitvoering van die plannen. Je adviseert MT en medewerkers van PPO en komt zelf met voorstellen voor het verbeteren van de communicatie. Daarnaast werk je één dag in de week aan communicatieprojecten op de afdeling Communicatie, Marketing en Voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van online communicatie of interne communicatie. Op die afdeling ben je dan ook aangesteld. Je bent onderdeel van een collegiaal communicatieteam en werkt samen met dit team en docenten en onderzoekers aan het communiceren over PPO en de Faculteit GMW.

De taken van de communicatieadviseur richten zich met name op:

• ontwikkelen van communicatiebeleid voor PPO
• coördineren en mede uitvoeren van de interne en externe communicatie, o.a. richting de honderd praktijkinstellingen waar PPO mee samenwerkt
• adviseren over interne en externe communicatie
• marketing en communicatie voor de bij- en nascholing van PPO, onder andere het ontwikkelen van communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven en gebruik LinkedIn, beheer van de website
• coördineren en mede uitvoeren van facultaire communicatieprojecten.

Functie-eisen

• een afgerond hbo of wo-diploma op het gebied van communicatie
• 3-5 jaar ervaring als communicatieadviseur
• kennis van het werkveld (GGZ) is een pre
• zelfstandig kunnen werken
• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties: Je legt makkelijk contact, neemt initiatief en denkt oplossingsgericht, je hebt een heldere schrijfstijl.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van minimaal € 2.836,- bruto per maand en maximaal € 4.474,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd. UFO-profiel Communicatieadviseur 3
- 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%
- een tijdelijke functie voor de periode van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, na een positieve beoordeling. De functie heeft een werktijd omvang van 0,4-0,6 fte.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 10 januari uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 21 januari 2022.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Geraldine Zieleman
050-3637209
g.zieleman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221667

Digitaal sollicitatieformulier