Bijzonder Hoogleraar Regionale en Circulaire Economische Ontwikkeling (0,2 fte)

Afdeling

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

Functiebeschrijving

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) plaats voor een bijzonder hoogleraar Regionale en Circulaire Economische Ontwikkeling vanwege de C.R. Rao stichting. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde treedt als penvoerder van de bijzondere leerstoel op.
Het gaat om een bijzonder hoogleraarschap gedurende vijf jaren met een omvang van 8 uren per week (In principe is na die vijf jaren, na een evaluatie, een herbenoeming mogelijk.). Het betreft een bezoldigde functie. De leerstoel wordt gesponsord door de drie Noordelijke provincies.

Positionering binnen FEB
De bijzondere leerstoel wordt ondergebracht bij de vakgroep Global Economics & Manangement.
De vakgroep is een toonaangevende onderzoeksgroep op het terrein van globalisering in brede zin. Het onderzoek richt zich op theoretisch en praktisch onderzoek op het gebied van ruimtelijke interacties. Het onderzoek is empirisch van aard en wordt in toptijdschriften gepubliceerd.
Zie voor meer informatie: https://research.rug.nl/en/organisations/global-economics-management

Taken en verantwoordelijkheden van de leerstoelhouder
De functie omvat de reguliere taken van een hoogleraar op de terreinen van onderwijs, onderzoek en bestuur (beschreven in het UFO-profiel).

Onderwijs en onderzoek: Het ontwikkelen van kennis op het terrein van regionale ontwikkeling in samenhang met circulaire economie en specifieke toepassingsgebieden, zoals duurzame landbouw en groene chemie, vormt de kern van het onderzoek en onderwijs van deze leerstoel. Het uitdrukkelijke doel van het onderzoek en onderwijs dat gerelateerd is aan deze leerstoel is dat deze worden gedeeld met de regio. Kennisborging staat centraal.

Functie-eisen

- is gepromoveerd op het terrein van regionale ontwikkeling/economie
- heeft kennis van circulaire economie o.a. blijkend uit publicaties/rapporten over circulaire economie en inhoudelijke bijdragen met aan met dit thema gerelateerde projecten
- heeft onderwijservaring op het terrein van de leerstoel
- beschikt over goede contacten met het ‘veld’ en onderzoeksinstellingen op het terrein van de regionale en/of circulaire economie
- heeft goede communicatieve en netwerkvaardigheden
- kan academische kennis vertalen naar regionaal economisch beleid
- heeft ervaring met het organiseren van workshops/seminars e.d.
- is in staat externe fondsen te verwerven.

Structuurrapport
Het Structuurrapport voor dit bijzonder hoogleraarschap, met daarin de profielschets alsmede de functie-eisen die aan het hoogleraarschap worden gesteld, is te vinden op de website: https://www.rug.nl/feb/organization/work-with-us/job-opprtunities/structuurrapporten

Toezicht
Een College van Curatoren reflecteert op het functioneren van de bijzondere leerstoel. De bijzonder hoogleraar rapporteert hieromtrent eenmaal per jaar aan dit College en via de C.R.Rao stichting.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 60 maanden.

Het gaat om een aanstelling als bijzonder hoogleraar voor 5 jaar met een omvang van 8 uren per week. In principe is na 5 jaar, na een evaluatie, herbenoeming mogelijk.

Het betreft een bezoldigde functie ingeschaald conform CAO VSNU.

Sollicitatie

De Rijksuniversiteit Groningen en FEB streven naar een evenwichtige personeelssamenstelling binnen de universiteit. Vrouwen zijn om deze reden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitaties dienen te zijn voorzien van:
- een motivatiebrief
- curriculum vitae
- twee voor het werk van de sollicitant representatieve artikelen / hoofdstukken.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden door gebruik te maken van het digitale sollicitatie formulier, uiterlijk voor 15 november 2021.

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. P.Verhoef, voorzitter van de benoemingsadviescommissie
p.c.verhoef@rug.nl

Prof.dr. S.Brakman, secretaris van de benoemingsadviescommissie
s.brakman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221605

Digitaal sollicitatieformulier