Onderwijsspecialist (2,0 fte)

Afdeling

Centrum voor Informatie Technologie

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen is het meest toonaangevende universitaire centrum in Nederland op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Met ruim 270 medewerkers beheert het CIT de benodigde IT-faciliteiten en ondersteunende processen voor ruim 36.000 studenten en 7.500 medewerkers. De Rijksuniversiteit Groningen behoort wereldwijd tot de top 100 van universiteiten. Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met innovatieve data- en IT-oplossingen, consultancy en training. Onze missie is ‘Onderwijs en onderzoek: ondersteund door innovatieve en betrouwbare IT’. Om iedere dag maximaal bij te kunnen dragen aan de strategische doelstellingen van de RUG werkt het CIT op een klantgerichte wijze met 22 zelforganiserende teams in vijf domeinen: Onderwijs, Onderzoek, Organisatiesystemen, Basiswerkplekken en Infrastructuur. Onze kernwaarden zijn respect, collegialiteit, fun, transparantie, commitment en samen.

De afdeling Educational Support and Innovation (ESI) van het CIT ondersteunt al het onderwijs van de RUG en soms ook daarbuiten in een internationale context. Zij doet dit door bijvoorbeeld het trainen en begeleiden van individuele of groepen van docenten, advies geven over actief leren en curriculumontwerp, evaluatieonderzoek naar kwaliteit van het onderwijs en het ondersteunen van digitaal toetsen en online onderwijs. Onderwijs is altijd in beweging en het ESI werkt samen de faculteiten aan continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Functiebeschrijving

De afgelopen jaren heeft de RUG geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs, onder andere door docenten te trainen en te begeleiden in het lesgeven (BKO, SKO) en door te investeren in (facultaire) projecten voor onderwijsvernieuwing. De COVID-19 pandemie heeft de behoefte aan investering in de onderwijskwaliteit verder doen toenemen. Bij elke faculteit hebben we embedded experts die onze onderwijskundige expertise samenbrengen met de kennis en behoefte van de betreffende faculteit. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de professionalisering van de docent. De RUG neemt het komende jaar veel nieuwe docenten aan om de werkdruk te verlagen en de toename van het aantal studenten op te vangen. Die docenten willen we graag een goede start geven door hen te begeleiden bij het vormgeven van hun onderwijs.

Wegens het vertrek van twee collega’s hebben we vacatureruimte om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. We verwachten van je dat je inzicht hebt in het academisch onderwijs, docentprofessionalisering (BKO, SKO), leerprocessen, ontwikkelingen op het gebied van levenslang leren en cursusontwerp. Je kunt docenten trainen, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt het vermogen om onderwijskundige principes te vertalen naar oplossingen die passen in de RUG-onderwijsomgeving. Je weet je weg te vinden in een divers academisch gezelschap en bent in staat zelfstandig te werken, maar je erkent en herkent het belang van het samenwerken in een team.

We zoeken voor ons team een Onderwijsspecialist of onderwijskundige met een focus op docentprofessionalisering. Deze specialist is verantwoordelijk voor training en begeleiding van docenten, advies en ontwerp bij curriculumontwikkeling en vak-verbetering. Heb je op een of meer van deze gebieden iets te bieden, dan gaan we graag met je in gesprek.

Je komt te werken in het team Docentprofessionalisering en werkt samen met didactici, onderwijskundigen, ontwikkelaars, facultaire contactpersonen, beleidsmedewerkers, docenten en studenten van de RUG en zo mogelijk internationaal. We zijn op zoek naar een enthousiaste, nieuwsgierige en constructief kritische collega die in staat is goede onderwijsideeën tot werkelijkheid te brengen.

Functie-eisen

• een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur in een richting gerelateerd aan onderwijs gepromoveerd zijn is een pre
• vaardig zijn als trainer of gemotiveerd zijn om zich hiertoe te ontwikkelen
• ervaring of affiniteit met onderwijsadvies en/of -onderzoek
• op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom de Basiskwalificatie Onderwijs, blended learning, toetsing, internationalisering en onderwijsvernieuwing in het wetenschappelijk onderwijs
• ervaring met het samenbrengen van verschillende didactische wensen en creatief vertalen naar een onderwijskundige oplossing
• uitstekende communicatieve vaardigheden
• goede Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift
• zowel goed zelfstandig kunnen werken als goed kunnen samenwerken met een grote diversiteit aan deskundigen.

De persoon die wij zoeken heeft een professionele houding en scoort hoog op de competenties sociaalvaardig, klantgericht, enthousiast, analytisch, leergierig en resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 2.836,- tot maximaal
€ 4.474,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar met de mogelijkheid tot een verlenging
• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden en een goede pensioen- en verlofregeling.

Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 17 september 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

J.A. Mulder
j.a.mulder@rug.nl

Jan Folkert Deinum
j.f.deinum@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221509-10

Digitaal sollicitatieformulier