Mentor/Jr. docent vaardigheden Pedagogische en Onderwijswetenschappen (0,7 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en ruim 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Pedagogische en Onderwijswetenschappen
De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn) verzorgt onderwijs voor Bachelor en Master studenten, met studieroutes Orthopedagogiek, Pedagogiek en Onderwijswetenschappen. Centraal in onderwijs en onderzoek staat kennis over de ontwikkeling, het leren en de opvoeding van jeugd, zowel van het jonge kind als van dat van adolescenten en vroeg-volwassenen. Hierbij is zowel aandacht voor de ‘normale’, vanzelfsprekende ontwikkeling van de jeugd als voor problematische ontwikkeling. Gedrag van kinderen en jongeren wordt bovendien geplaatst binnen de context van de omgeving waarbinnen jeugd opgroeit, i.c. het gezin, de school, de peergroup en de jeugdzorg/het jeugdbeleid.

Functiebeschrijving

Bij PedOn is een vacature voor een tijdelijke aanstelling als mentor/junior docent. Deze docent verzorgt een deel van het mondelinge en schriftelijke vaardighedenonderwijs en heeft tevens een taak als mentor voor een aantal groepen eerstejaars studenten binnen de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Daarnaast is deze docent en mentor voor het merendeel van de aanstelling ook tutor in de Academic Learning Communities (ALC’s). In de ALC’s staat het ontwikkelen van een kritische onderzoekshouding centraal. Hiertoe werken studenten in vaste jaargroepen van ca. 15 studenten gedurende het gehele jaar aan vakoverstijgende onderzoeksopdrachten onder begeleiding van een tutor. De nieuwe medewerker zal daarom onderzoeksaffiniteit moeten hebben, in ieder geval bekend zijn met de belangrijkste methoden en technieken van onderzoek.

De medewerker wordt ingezet voor onderwijstaken in het bachelorprogramma van Pedagogische Wetenschappen.

Het betreft de volgende taken:

• verzorgen van (vaardigheden)onderwijs binnen het eerste jaar van de bachelor Pedagogische Wetenschappen, i.c. het vak Onderzoeksvaardigheden 1 dat bestaat uit onderwijs in schrijf-, presentatie- en interviewtechnieken.
• verzorgen van mentoraat
• begeleiden en coachen van studenten in Academic Learning Communities (ALC’s).

Functie-eisen

• recentelijk afgestudeerd in de maatschappij- of gedragswetenschappen, bij voorkeur in de (ortho)pedagogische wetenschappen of onderwijswetenschappen
• affiniteit met de praktijk van (ortho)pedagogische en onderwijskundige vraagstukken (jeugdzorg, onderwijs, opvoeding en opvoedingsondersteuning, jeugdbeleid)
• affiniteit met onderzoek en bekend met belangrijkste onderzoeksmethoden en -technieken
• interesse in en affiniteit met het begeleiden van studenten in kleine groepen (ca. 15 studenten), met samenwerkend leren of andere vormen van activerend en onderzoeksgebonden onderwijs
• zelfstandig kunnen werken, maar ook in groeps- en teamverband
• stressbestendig zijn
• over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikken
• goed kunnen samenwerken met docenten, onderzoekers en coördinatoren.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 13 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring van minimaal € 2.790 tot maximaal € 4.402 bruto per maand bij volledige werktijd (schaal 10)
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• een tijdelijke aanstelling voor de periode van 13 maanden met een werktijdomvang van 0.7 fte. Het bijbehorende UFO-profiel is Docent 4.

Datum in dienst treden: z.s.m.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 17 juni 2021. Sollicitatie kan uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. dr. Hilda T.A. Amsing
06-13303499
h.t.a.amsing@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221378

Digitaal sollicitatieformulier