Promovendi empirisch-juridisch onderzoek (GGSL) (2,0 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 35.000 studenten en 6.000 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie en het Universiteitsmuseum.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4.900 studenten en bijna 400 medewerkers is de juridische faculteit een middelgrote faculteit van de RUG.

Empirical Legal Studies
Binnen het speerpunt Empirical Legal Studies wordt gewerkt aan het uitvoeren, samenbrengen en integreren van empirisch-juridisch onderzoek naar de effecten van het recht op verschillende rechtsgebieden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de impact van het recht voor de gebruikers van het recht, het vertrouwen in het rechtssysteem en de betekenis van publieke belangen in private verhoudingen. Dit zijn perspectieven die in het onderzoeksvoorstel tot uiting zouden moeten komen.

Vakgroepen en onderzoeksprogramma’s
Je wordt als medewerker aangesteld bij één van de vakgroepen van de faculteit. Je verricht je onderzoek vanuit één van de volgende zeven facultaire onderzoeksprogramma’s:

1. Effective Criminal Law
2. Law on Energy and Sustainability
3. Protecting European Citizens and Market Participants
4. Transboundary Legal Studied
5. User-friendly Private Law
6. Public Interests and Private Relationships
7. Public Trust and Public Law.

Onderzoeksvoorstel
In het onderzoeksvoorstel geef je aan hoe je onderzoek aansluit bij het speerpunt Empirical Legal Studies, hoe empirisch-juridisch onderzoek een rol speelt bij de beantwoording van de onderzoeksvraag en bij welke van de facultaire onderzoeksprogramma’s het onderzoek past.

GGSL
De Groningen Graduate School of Law (GGSL) begeleidt jou als promovendus tijdens het hele traject. De GGSL organiseert de opleiding van researchmasterstudenten en promovendi in de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Dat de promovendi in een stimulerende en inspirerende onderzoeksomgeving worden opgenomen, blijkt uit de onderzoeksvisitatie van 2017 waarin het onderzoek van de faculteit als zeer goed is beoordeeld. De GGSL wordt hierin geprezen vanwege de wijze waarop promovendi worden ondersteund en begeleid vanaf de start tot de ceremonie.

Functiebeschrijving

Promoveren aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid? Wij hebben twee promotieplaatsen beschikbaar. Voor deze plaatsen ontwikkel je zelf een onderzoeksvoorstel dat past bij het speerpunt Empirical Legal Studies.

Je verricht onderzoek en neemt deel aan het opleidingsprogramma van de GGSL. Een klein onderdeel van de aanstelling bestaat uit het verzorgen van onderwijs. Er is volop gelegenheid tot deelname aan internationale conferenties en (inter)nationale workshops en seminars. In jouw persoonlijke trainings- en begeleidingsplan worden de onderwijs- en opleidingsafspraken gemaakt.

Functie-eisen

Kandidaten voor deze functie:

● hebben een (bijna) afgeronde universitaire studie, bij voorkeur in de rechtsgeleerdheid, en/of op een terrein dat relevant is voor de uitvoering van het onderzoeksvoorstel (bijvoorbeeld sociologie, psychologie of criminologie)
● hebben aantoonbare affiniteit/ervaring met het uitvoeren van empirisch-juridisch onderzoek
● beschikken over goede academische (schrijf)vaardigheden
● kunnen hun werkzaamheden zelfstandig plannen en uitvoeren
● beschikken over de competenties:
○ analytisch denkvermogen
○ resultaatgerichtheid
○ kritische onderzoekshouding
○ doorzettingsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 18 maanden.

De Rijksuniversiteit biedt in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

● een salaris van minimaal € 2.395,- tot maximaal € 3.061,- (schaal P) bruto per maand bij volledige werktijd
● 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
● goede secundaire arbeidsvoorwaarden
● eerst een tijdelijke aanstelling van 18 maanden. De vacature is in principe voor de periode van vier jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject. Standplaats is Groningen.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 19 – 23 april 2021.

Startdatum: uiterlijk 1 augustus 2021

Sollicitatie

Wil jij bij ons promoveren? Solliciteer dan voor 15 maart 2021 via onderstaande button. Wij vragen je om alle hieronder genoemde documenten in één gezamenlijke PDF in te dienen. Belangrijk is dat je het document uploadt bij de bijlage “motivatiebrief”.

Het samengevoegde pdf-dossier dient in onderstaande volgorde te bevatten:

● een motivatiebrief
● een curriculum vitae
● een cijfer- c.q. resultatenlijst van de behaalde bachelor en (bijna afgeronde) master
● een referentie die relevant is voor jouw academische kwaliteiten
● een onderzoeksvoorstel van maximaal 4 A4 (exclusief literatuurlijst, maar inclusief voetnoten) waarin de volgende onderdelen aan bod komen:
i. De introductie van de vraagstelling
ii. De vraagstelling
iii. De relevante literatuur
iv. De methodologie, met bijzondere aandacht voor de empirisch-juridische aanpak
v. Het plan van aanpak
vi. De inpassing in één van de facultaire onderzoeksprogramma’s.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie
m.l.m.hertogh@rug.nl

Prof.dr. Albertjan Tollenaar, directeur GGSL
a.tollenaar@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221088

Digitaal sollicitatieformulier