Studieadviseur Economie en Bedrijfskunde (0,8 fte)

Afdeling

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) heeft ongeveer 7000 studenten en 700 medewerkers, die samen een informele, inspirerende en academische gemeenschap vormen. 20% van onze studenten en 25% van onze medewerkers heeft een internationale achtergrond. FEB biedt een ambitieuze, open en dynamische werkomgeving, waarbinnen innoveren wordt gestimuleerd. De faculteit is AACSB en EQUIS geaccrediteerd en bevindt zich in de top 1% van business schools wereldwijd.

De afdeling Educational Administration and Student Support (EASS) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is verantwoordelijk voor een klantgerichte en up-to-date dienstverlening aan de studenten van de faculteit, en voor een gestructureerde en efficiënte onderwijsadministratie. De afdeling omvat 30 medewerkers die werken in vijf teams: Student Support Desk, Student Administration, Exchange, Scheduling en Study Advice. De afdeling maakt deel uit van de dienst Education and Communication Services (ECS) en werkt nauw samen met het bestuur, de opleidingsdirecteuren en de secretariaten van de vakgroepen in de faculteit. Tevens bestaat een belangrijke samenwerkingsrelatie met diverse centrale afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen. De medewerkers van de afdeling werken resultaatgericht aan eigen taakgebieden en daarnaast in voorkomende gevallen aan afdelingsoverschrijdende projecten. De faculteit beschikt over uitstekende voorzieningen voor het onderwijs. Internationalisering is een belangrijk speerpunt, vandaar dat de medewerkers zowel in het Engels als in het Nederlands communiceren.

Functiebeschrijving

De afdeling Study Advice bestaat uit vijf studieadviseurs en maakt onderdeel uit van de afdeling Educational Administration and Student Support van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De hoofdtaak van deze afdeling is het voorlichten, informeren, adviseren en begeleiden van studenten en medewerkers inzake instroom, doorstroom en uitstroom van studenten. Hierbij wordt uitgegaan van het onderwijsprogramma en de onderwijs- en examenregelingen van de betrokken opleidingen binnen de faculteit. Daarnaast levert de afdeling een bijdrage aan het beleid van opleidingen en onderwijsprogramma's door mee te werken aan de continue analyse van verschillende aspecten van het onderwijs.

Functie-inhoud:

• het geven van voorlichting over de studie en beroepsmogelijkheden daarna, aan (Nederlandse en internationale) studenten van onze economisch georiënteerde opleidingen;verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten, in samenwerking met de afdeling Communication; het leveren van een bijdrage aan voorlichtingsmaterialen
• het adviseren van studenten op het gebied van studiemogelijkheden, vakkencombinaties en regelgeving omtrent het onderwijs
• het begeleiden van studenten bij het maken van studie-gerelateerde keuzes, studieplanning, persoonlijke omstandigheden die de studie hinderen e.d.; in geval van problemen en klachten met betrekking tot de opleiding helpen bij het vinden van een oplossing
• registratie van en rapportage m.b.t. studievoortgang van (eerstejaars en Pre-master) studenten met persoonlijke omstandigheden
• het in voorkomende gevallen verrichten van werkzaamheden voor projecten, bijvoorbeeld op het terrein van intensieve studiebegeleiding, introductie nieuwe studenten, (digitale) informatievoorziening, overgangsregelingen, careers services en voorlichtingsactiviteiten
• het signaleren van knelpunten in het programma en in de studiebelasting en het op basis hiervan geven van adviezen t.a.v. de organisatie van het onderwijs.

Functie-eisen

• afgeronde academische opleiding op Masterniveau (of aantoonbare relevante werkervaring op academisch niveau)
• aantoonbare affiniteit met (en bij voorkeur ervaring binnen) het vakgebied economie (of bedrijfskunde)
• competenties: analytisch vermogen, luisteren, communiceren, omgevingsbewustzijn, resultaatgerichtheid, stressbestendigheid
• enkele jaren professionele ervaring in het werken met/begeleiden van (internationale) studenten
• sociaal sterk en uitstekende advies- en samenwerkingsvaardigheden
• organisatorische vaardigheden
• proactieve opstelling
• uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
• beheersing van internettoepassingen.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 06 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 2.920,- tot maximaal € 4.012,- (schaal 9) bruto per maand bij volledige werktijd; bij uitstekende kwalificaties is inschaling in schaal 10 mogelijk
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een contract voor de periode van 1 februari 2021 tot 1 augustus 2021.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 1 februari 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Els Brilman, Coördinator Study Advice FEB
050-3635529
e.i.brilman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer T062220

Digitaal sollicitatieformulier