Mentor/docent vaardigheden bij Pedagogische en Onderwijswetenschappen (0,6 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 35.000 studenten en 6.000 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn) verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten, met studieroutes Orthopedagogiek, Pedagogiek en Onderwijswetenschappen. Centraal in onderwijs en onderzoek staat kennis over de ontwikkeling, het leren en de opvoeding van jeugd, zowel van het jonge kind als van adolescenten en vroeg-volwassenen. Hierbij is zowel aandacht voor de ‘normale’, vanzelfsprekende ontwikkeling van de jeugd als voor problematische ontwikkeling. Gedrag van kinderen en jongeren wordt bovendien geplaatst binnen de context van de omgeving waarbinnen jeugd opgroeit, i.c. het gezin, de school, de peergroup en de jeugdzorg/het jeugdbeleid. De Basiseenheid Jeugdstudies verzorgt onderwijs en onderzoek binnen het thema ‘Jeugd’.

Functiebeschrijving

Bij PedOn is een vacature voor een mentor/docent vaardigheden. Deze docent verzorgt het mondelinge en schriftelijke vaardighedenonderwijs in Bachelor 1 en heeft tevens een taak als mentor voor een aantal eerstejaars groepen. Daarnaast is deze docent en mentor ook tutor in de Academic Learning Communities (ALC’s) die sinds 2014 zijn ingevoerd in de eerste anderhalf jaar van de opleiding. Dit is een onderwijsinnovatie met een specifiek didactisch concept, nl. activerend, onderzoeksgebonden onderwijs. In de ALC’s staat het ontwikkelen van een kritische onderzoekshouding centraal. Hiertoe werken studenten in vaste jaargroepen van ca. 15 studenten gedurende het gehele jaar aan vakoverstijgende onderzoeksopdrachten onder begeleiding van een tutor. De nieuwe medewerker zal daarom onderzoeksaffiniteit moeten hebben, in ieder geval bekend zijn met de belangrijkste methoden en technieken van onderzoek.

De medewerker wordt ingezet voor onderwijstaken in het bachelorprogramma van Pedagogische Wetenschappen. Het betreft de volgende taken:

- verzorgen van (vaardigheden)onderwijs (fysiek of online) binnen de eerste twee jaren van de bachelor Pedagogische Wetenschappen, i.c. het vak Onderzoeksvaardigheden 1
- verzorgen van mentoraat
- begeleiden en coachen van studenten in Academic Learning Communities (ALC’s).

Functie-eisen

- afgestudeerd (en bij voorkeur gepromoveerd) in de maatschappij- of gedragswetenschappen, bij voorkeur in de (ortho)pedagogische wetenschappen of onderwijswetenschappen
- affiniteit met de praktijk van (ortho)pedagogische en onderwijskundige vraagstukken (jeugdzorg, onderwijs, opvoeding en opvoedingsondersteuning, jeugdbeleid)
- ervaring met het begeleiden van studenten in kleine groepen (ca. 15 studenten), met samenwerkend leren of andere vormen van activerend en onderzoeksgebonden onderwijs
- zelfstandig kunnen werken, maar ook in groeps- en teamverband
- over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikken.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring van minimaal € 2.790,- tot maximaal € 4.402,- bruto per maand bij volledige werktijd (schaal 10)
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• een tijdelijk contract voor de periode van 1 jaar met een werktijdomvang van 0,6 fte. Tegen het eind van het jaar wordt besloten of het contract wordt omgezet wordt in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit is afhankelijk van het functioneren van de medewerker en van de ontwikkelingen binnen de formatie van de afdeling.

Datum van indiensttreding: 1 februari 2021

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen vóór 7 december 2020. Sollicitatie kan uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Sollicitatiegesprekken worden gevoerd op donderdag 17 december 2020.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. dr. Hilda T.A. Amsing
06-13303499
h.t.a.amsing@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220397

Digitaal sollicitatieformulier