Bijzonder hoogleraar Europees & vergelijkend arbeidsrecht

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met rond de 4800 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is vanwege de Groninger Stichting Arbeidsrecht een bijzondere leerstoel gevestigd met als leeropdracht ‘Europees en vergelijkend arbeidsrecht’. De leerstoel is onbezoldigd; de te verrichten taken nemen gemiddeld een dag per week in beslag (0,2 fte).
De bijzondere leerstoel Europees & vergelijkend arbeidsrecht is ondergebracht bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees recht en Belastingrecht.

Functiebeschrijving

De taken van de te benoemen hoogleraar zijn:

• het mede verzorgen van het onderwijs in het arbeidsrecht in de masterfase, in het bijzonder het mastervak Europees Arbeidsrecht
• het begeleiden van scripties op het terrein van het Europees & vergelijkend arbeidsrecht in de masterfase
• het participeren en uitbouwen van het onderzoek op het terrein van het Europees & vergelijkend arbeidsrecht in het kader van het onderzoeksprogramma Protecting European Citizens and Market Participants
• het initiëren en begeleiden van promotieonderzoek
• het participeren in het postdoctoraal onderwijs van de faculteit op het terrein van het Europees arbeidsrecht, in het bijzonder de Groninger Leergang Arbeidsrecht
• het onderhouden en uitbouwen van de externe contacten van de vakgroep op het terrein van het arbeidsrecht in Europees verband.

Functie-eisen

De te benoemen hoogleraar dient te beschikken over:

• brede en diepgaande kennis van het arbeidsrecht in het algemeen en van het Europees en vergelijkend arbeidsrecht in het bijzonder
• affiniteit met onderwijs en aantoonbare didactische kwaliteiten
• ruime onderzoekservaring op het terrein van het Europees en vergelijkend arbeidsrecht blijkend uit een dissertatie en een substantiële lijst van andere nationale en internationale publicaties
• ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten
• ervaring met het begeleiden van promovendi strekt tot aanbeveling
• het vermogen de leerstoel nationaal en internationaal te profileren
• een breed nationaal en internationaal netwerk
• een goede beheersing van de Engelse taal
• uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 60 maanden.

Aanstellingsperiode: vijf jaar.
Aanvangsdatum: in overleg.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw mr. A.H. Santing-Wubs, e-mail: a.h.santing-wubs@rug.nl

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 14 december 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken zullen begin 2021 plaatsvinden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. mr. dr. W.D. Kolkman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-3636143
w.d.kolkman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220391

Digitaal sollicitatieformulier