Docent Straf(proces)recht (0,7 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4.900 studenten en bijna 400 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

De vakgroep Strafrecht en Criminologie verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van het straf(proces)recht. Ter versterking van het onderwijs zoekt de vakgroep per 1 januari 2021 een tijdelijke docent Straf(proces)recht.

Functiebeschrijving

Het enthousiast verzorgen van werkgroeponderwijs in strafrechtelijke bachelorvakken. Daartoe behoort tevens het - onder leiding van senior stafleden - concipiëren en nakijken van tentamens, evenals het bijwonen van de hoorcolleges van de betreffende vakken en het leveren van een actieve bijdrage aan de voorbespreking van de werkcolleges

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken we een afgestudeerde jurist, dan wel een student die zeer ver gevorderd is in een juridische master, met aantoonbare affiniteit voor het strafrecht en het onderwijs.

Overige vereisten:

• goede didactische en contactuele vaardigheden
• goede beheersing van de Nederlandse taal
• brede inzetbaarheid gedurende het dienstverband en flexibele inzet tijdens de tentamenperiode
• inzet om een actieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs
• beschikt over de competenties analytisch vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
• werkhouding gericht op teamwork, flexibiliteit en communicatie
• vanzelfsprekend strekt onderwijservaring tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 08 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.790,- tot maximaal € 4.402,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd afhankelijk van opleiding en ervaring
- 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering
- een tijdelijk contract voor de periode van 8 maanden tot 1 september 2021.

Onze universiteit heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: 1 januari 2021 of uiterlijk 1 februari 2021

Sollicitatie

U kunt solliciteren door ons een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en referentie(s) te sturen vóór 4 december 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden plaats in de middag van 11 december 2020.

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mevrouw mr. R.M.J. Kloosterhof, 050-3638281 / 3635630
r.m.j.kloosterhof@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220384

Digitaal sollicitatieformulier