Ambtelijk secretaris faculteitsraad FSE (0,2 fte)

Afdeling

Faculty of Science and Engineering

Organisatie

University of Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is gesticht in 1614 en behoort tot de mondiale top 100. Wij bieden een breed scala aan vakgebieden, zijn maatschappelijk actief en hebben een internationale oriëntatie. Wij hebben een leer- en werkomgeving waar ruimte is voor talent, ambitie en prestaties.

De Faculty of Science and Engineering (FSE) verzorgt onderwijs en onderzoek in een breed scala van bèta- en techniekdisciplines, van klassieke disciplines als wiskunde, natuurkunde en biologie tot interdisciplinaire disciplines als kunstmatige intelligentie, nanowetenschappen en scheikundige technologie. De faculteit heeft 10 onderzoeksinstituten. Een groot deel van het onderzoek valt onder de vier facultaire thema’s Adaptive Life, Molecular Life and Health, Advanced Materials, en Data Science and Systems Complexity. De faculteit heeft daarnaast 14 bacheloropleidingen en 26 masteropleidingen die worden gevolgd door in totaal meer dan 6.000 studenten.

De faculteitsraad FSE is het medezeggenschapsorgaan van de Faculty of Science and Engineering. Zij is bevoegd de algemene gang van zaken binnen de faculteit met het faculteitsbestuur te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De faculteitsraad overlegt zes keer per jaar met het faculteitsbestuur. De faculteitsraad heeft een presidium dat zorgdraagt voor de dagelijkse (voort)gang van zaken en meerdere raadscommissies. De voertaal is Engels. De faculteitsraad wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Functiebeschrijving

In de functie van ambtelijk secretaris ben je de spin in het web van de faculteitsraad, waarbij alle facetten van organisatorische en beleidsmatige tot secretariële taken aan bod komen. Tot de kerntaken van de ambtelijk secretaris behoren:

• het ondersteunen en adviseren van de faculteitsraad in het uitoefenen van haar wettelijke taken en bevoegdheden, zoals bepaald in de Whw
• opstellen van de agenda van raadsvergaderingen
• verslaglegging van de raadsvergaderingen
• zorgdragen voor een adequate vertaling van de standpunten van de faculteitsraad op schrift
• sparringpartner voor het presidium
• het organiseren en beheren van het (digitale) archief
• bijhouden van de website van de faculteitsraad.

Functie-eisen

Om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen is het noodzakelijk dat je:

• georganiseerd kunt werken en deadlines weet te bewaken
• politiek-sensitief bent
• beschikt over een helicopterview
• vaardig bent in plannen en organiseren
• beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
• beschikt over goede schriftelijke vaardigheden
• beschikt over uitstekende kennis van het Engels, zowel in woord als schrift

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.656,- tot maximaal € 3.548,- (schaal 8) bruto per maand bij volledige werktijd
• de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband); ook heeft de RUG een ruime verlofregeling
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
• goede scholingsactiviteiten
• een tijdelijk contract van 0,2 fte voor de periode van een jaar; na dit jaar wordt bekeken of een verlenging mogelijk is.

Datum van indiensttreding: 1 oktober 2020

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, te sturen vóór 17 augustus 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Mariano Mendez (voorzitter faculteitsraad FSE)
050-3634615 (secr.)
r.m.mendez@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220265

Digitaal sollicitatieformulier