Faculteitsbestuurder voor de Portefeuille Middelen (1,0 fte)

Afdeling

Faculty of Science and Engineering

Organisatie

University of Groningen

De Faculty of Science and Engineering biedt onderdak aan een breed scala aan disciplines en onderzoeksvelden. Onderzoeks- en onderwijsprogramma’s variëren van nanomaterialen tot astronomie, van wiskunde tot farmacie, van chemische technologie tot informatica en van moleculaire biologie tot mariene biologie. De faculteit verzorgt 14 bacheloropleidingen, 26 masteropleidingen, en bestaat uit 10 onderzoeksinstituten. Met ongeveer 6000 studenten, 900 promovendi, en 1000 werknemers is de Faculty of Science and Engineering grootste faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. De faculteit heeft een budget van ongeveer 150 miljoen euro.

In verband met pensionering van de huidige functionaris zijn wij op zoek naar een nieuwe Faculteitsbestuurder voor de portefeuille Middelen.

Functiebeschrijving

Het faculteitsbestuur bestaat uit drie leden. Deze werken samen als een team en opereren als een collegiaal bestuur. Zij hebben ieder eigen aandachtsgebieden. De decaan fungeert als voorzitter en bewaakt het functioneren van het bestuur. A Het faculteitsbestuur wordt bijgestaan door een student-assessor.
Als portefeuillehouder middelen ben je verantwoordelijk voor personeel, financiën, huisvesting, beheer van de gebouwen en alle andere zaken op het gebied van de bedrijfsvoering. Samen met de decaan en de vice-decaan, met respectievelijk de portefeuilles onderzoek/algemene zaken en onderwijs, draag je de eindverantwoordelijkheid voor de facultaire beleidsontwikkeling en –uitvoering. Je draagt zorg voor de doelmatige organisatie van de faculteit en geeft leiding aan de (hoofden) van facultaire afdelingen. Daarnaast heb je een rol – samen met collega’s van andere faculteiten- bij de totstandkoming en uitvoering van het instellingsbeleid voor bedrijfsvoering.

De functie vereist in het bijzonder dat je:
• het onderzoeks- en onderwijsbeleid vertaalt naar het beslag op alle soorten van middelen, in het bijzonder de personele en financiële middelen en de huisvesting
• dit beleid eveneens vertaalt naar de vereiste vormen en omvang van ondersteuning aan de wetenschappelijke staf en naar een doelmatige inrichting van de facultaire organisatie.

Functie-eisen

Je bent een enthousiaste, gedreven professional:
- met een academisch werk- en denkniveau en een sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen
- met managementervaring bij een (grote) publieke instelling in het (hoger)onderwijs en affiniteit met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
- met ervaring met de financiële controlcyclus, bestuurlijke processen en administratieve procedures. Je bent helder en duidelijk over de procedures en toont souplesse waar nodig
- met ervaring op het gebied van talent- en organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, arbeidsvoorwaarden en andere HR-onderwerpen
- met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en je bent daardoor in staat om met gezag te werken in een omgeving waarin professionele autonomie een grote rol speelt. Je kunt goed relaties leggen en onderhouden
- met een coachende stijl van leidinggeven en het vermogen tot delegeren waar dat mogelijk is
- met goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift, in de Nederlandse en de Engelse taal
- die betrouwbaar is in afspraken en uitspraken
- die het prettig vindt om snel te schakelen tussen de vele bestuurlijke zaken, die goed past in de cultuur van de faculteit en die ook het organisatiebelang van de gehele RUG dient.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:
- een salaris van minimaal € 6.211,- tot maximaal € 8.127,- (schaal 16) bruto per maand
- een aanstelling voor een periode van één jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid. De benoeming tot bestuurder geschiedt in principe voor vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging met vijf jaar
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen.

Een assessment kan deel van de selectieprocedure uitmaken.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 2 december 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op:
1e ronde: maandag 16 december tussen 11-13 uur of donderdag 19 december vanaf 12.30 uur
2e ronde: donderdag 9 januari 2020 tussen 9-13 uur.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. J. Knoester, decaan
050-3634617
J.Knoester@rug.nl

Drs. J.A.W.M. Biemans, lid College van Bestuur
050-3635285
J.A.W.M.Biemans@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219567

Digitaal sollicitatieformulier