Promovendus Healthy Ageing en wijkverbetering in stad Groningen (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De faculteit Economie en Bedrijfskunde biedt een inspirerende studie- en werkomgeving voor studenten en werknemers. De faculteit is ambitieus en streeft ernaar om onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen dat voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Het biedt een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbeteringen. De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s scoren goed op diverse vooraanstaande rankings.

Functiebeschrijving

SOM, de graduate school Economics & Business, is op zoek naar een promovendus voor het project Healthy Ageing en wijkverbetering in stad Groningen.

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door ZonMw en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de stad Groningen. Het onderzoeksproject is onderdeel van het onderzoekprogramma OPERA
(https://www.rug.nl/research/opera/) en het expertisecentrum Healthwise (https://www.rug.nl/healthwise/).

De gemeente Groningen heeft een brede Healthy Ageing wijkaanpak ontwikkeld waarin ruimte is voor veel verschillende interventies op het gebied van groen, verkeer, huisvesting, zorg, bewegen en voeding. Cruciaal in de Groninger aanpak zijn ten eerste het benutten van vrij losse structuren, zoals het Wijkbedrijf waar bewoners activiteiten opzetten, aan deelnemen of elkaar ontmoeten.
Daarnaast worden op twee niveaus activiteiten ontwikkeld waarbij integratie van aanbod, op basis van door bewoners zelf aangegeven behoeften, centraal staat.
Het onderzoek van de promovendus richt zich op drie deelaspecten. Ten eerste wordt over een periode van 10 jaar een vergelijkende kwantitatieve analyse gemaakt van aanpakken in diverse wijken in de gemeente Groningen om ‘werkzame’ bestanddelen te traceren. Ten tweede wordt onderzocht hoe informele structuren en formele structuren in de wijk elkaar ondersteunen. Vervolgens richt het onderzoek zich op de vraag hoe segmentatie op basis van onder meer zelfredzaamheid en het ontwikkelen van een modulair aanbod bijdragen aan een betere kwaliteit en coördinatie van het zorg- en serviceaanbod aan wijkbewoners. Centraal staat dat de regie wordt teruggebracht naar de bewoner en zijn/haar behoeften en dat daarmee de wijkaanpak meer vraaggestuurd wordt dan aanbodgestuurd.

Functie-eisen

De ideale kandidaat heeft affiniteit met gezondheidsvraagstukken en specifiek de rol en waarde die management- en organisatorische inzichten kunnen bieden in het verbeteren van de organisatie van zorg en publieke diensten. Dit alles met als doel de gezondheid van - in dit geval - wijkbewoners te verbeteren. De kandidaat is ambitieus in zijn/haar onderzoeksdoelstellingen. Daarnaast is de onderzoeker in dit project nauw betrokken met het veld en in staat om met diverse stakeholders op een constructieve en prettige wijze contacten te onderhouden. Kandidaten moeten thuis zijn in zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kandidaten moeten beschikken over een Master of Science diploma dat gerelateerd is aan het onderzoeksproject, zoals – maar niet uitsluitend - economie en bedrijfskunde, ruimtelijke wetenschappen, gezondheidswetenschappen en sociologie.
Gegeven de aard van het project zijn uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in het Nederlands en Engels een voorwaarde.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 48 maanden.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een bruto maandsalaris van € 2222,- in het eerste jaar met een uitloop naar € 2840,- in het vierde jaar. Daarnaast wordt een 8% vakantietoelage en een 8,3% eindejaarsuitkering geboden.

De aanstelling is voor een periode van maximaal 4 jaar met de voorwaarde van een positieve beoordeling aan het einde van het eerste jaar.

Startdatum: bij voorkeur per 1 mei 2018 of eerder

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure, bestaande uit een psychologische test en een gesprek.

Sollicitaties
U kunt solliciteren naar deze functie tot 13 maart 2018 uitsluitend aan de hand van het online sollicitatieformulier.

Het pakket omvat in ieder geval:
1. uw cv
2. een brief waarin u (a) uw motivatie aangeeft voor dit onderzoeksproject, en (b) de link legt tussen het project en uw achtergrond, zowel inhoudelijk als qua onderzoeksmethoden
3. een kopie van uw diploma en cijferlijst
4. bewijs van uw Engels spreek- en met name schrijfvaardigheid.

Voor vragen over de procedure of het opvragen van het onderzoeksvoorstel kunt u contact opnemen via het e-mailadres somvacancies@rug.nl

Acquisitie op niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Manda Broekhuis
h.broekhuis@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 218080

Digitaal sollicitatieformulier