Teamleider

Onze gemeente werkt met drie kernwaarden: ‘van buiten naar binnen’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘verbinding’. We ontwikkelen ons steeds meer naar een netwerkorganisatie. Daarom zijn we op zoek naar de ‘Oldambtenaar’ van de toekomst: iemand die denkt in oplossingen, die een ondernemersgeest heeft en die goed is in het samenbrengen van mensen en ideeën. We zoeken momenteel een teamleider die gaat werken in een omgeving die daarbij past, waarbij ruimte is voor talent en iemand die zich durft te verwonderen over de werkwijze van de gemeente. Je bent de regisseur van je eigen werk. Daar werken we hard aan, misschien wel samen met jou? We nodigen je van harte uit om je te komen verwonderen in Oldambt!

De organisatie
We werken binnen de gemeente Oldambt in drie clusters, te weten: Dienstverlening, Ruimtelijke Zaken en Maatschappelijke zaken. Deze drie clusters hebben elk een clusterdirecteur. Zij vormen samen met de gemeentesecretaris het DT. Onder het DT vorm je samen met de andere teamleiders het managementteam van onze gemeente.
Vanuit het DT zijn we gestart met de doorontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkelingen gaan lopen langs vier lijnen:
• Het Perspectief
• Governance
• Leiderschap
• Ambtenaar 3.5

Op het terrein van Leiderschap zal dit betekenen dat we verder willen met een integrale aanpak van de opgaven binnen onze gemeente. We kijken daarbij naar de rol en positie van de directie maar ook naar de rol en invulling daarvan door de teamleiders. De doorontwikkeling is net gestart en zal in de komende drie jaar weggezet worden in de verschillende lijnen. Ons doel is dat we in 2023, als we het nieuwe gemeentehuis kunnen betrekken, daadwerkelijk de resultaten terugzien in onze manier van werken zowel in- als extern. Deze doorontwikkeling kan gevolgen hebben voor de inrichting van de organisatie, waardoor de huidige teamindeling wellicht wordt aangepast.

Team FIJF
Team FIJF maakt onderdeel uit van het cluster Dienstverlening en binnen dit team zijn ongeveer 35 medewerkers werkzaam. Het team bestaat uit vijf subteams:
1. Financiële administratie
2. Financieel beleid
3. Inkoop
4. Juridische zaken & veiligheid
5. De facilitaire dienst

We zoeken voor dit team geen leidinggevende met een sterk inhoudelijk profiel. Wel vinden we het van belang dat je duidelijk affiniteit hebt met de onderdelen van het totale team. Je begrijpt wat het werk van elk sub-team inhoudt en wat hun dagelijkse taken en uitdagingen zijn die daarbij komen kijken.

Wat ga je doen?
In deze veelzijdige functie ga je coachend en mensgericht leidinggeven aan de medewerkers van team FIJF. We vinden het belangrijk dat jij als teamleider de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van het team stimuleert en dat je medewerkers helpt om zich daarin te ontwikkelen. Je faciliteert de medewerkers zodat zij optimaal hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast bewaak je zowel de voortgang van de werkzaamheden als de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Je zorgt voor een inclusieve werksfeer en geeft om het werknemerswelzijn. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich veilig voelen en de ruimte krijgen om een risico te nemen en creatieve ideeën en oplossingen in te brengen.

Je geeft je medewerkers vertrouwen door ze verantwoordelijkheden en autonomie toe te kennen vanuit heldere kaders. Daarnaast zet je medewerkers in hun kracht om zo tot een team van experts te komen. Je zorgt voor een effectieve samenwerking en ziet het groter geheel (de visie van de organisatie en het organisatiebelang). Dit weet je te vertalen naar doelen voor het team. Je moedigt het team aan om hetzelfde te doen, door ze verder te laten kijken dan alleen naar het teambelang.

Je bent gemotiveerd om bij te dragen aan een kwalitatief goede dienstverlening. Oldambt staat open voor samenwerkingen in de regio en jij speelt hierin ook een actieve rol. Ook denk je mee over de visie van het cluster Dienstverlening en de organisatie op de langere termijn, zorg je voor de afstemming met andere teams en draag je bij aan de strategische positionering van het team binnen de organisatie.

Kort samengevat ben je integraal verantwoordelijk voor de doelen, resultaten, middelen, personele capaciteit en het functioneren van team FIJF binnen het cluster Dienstverlening. Je wordt in je werkzaamheden aangestuurd door de clusterdirecteur Dienstverlening. Op het gebied van personele vraagstukken en ontwikkeling wordt je ondersteund door de P&O adviseur die gekoppeld is aan dit team.

Wie ben jij?
Je bent een betrokken en persoonsgerichte teamleider die een motiverende en stimulerende omgeving creëert voor de medewerkers. Je hebt aandacht voor de individuele medewerker en ondersteunt het team in het behalen van persoonlijke doelen. Je staat voor je mensen wanneer dit nodig is en durft tegen de stroom in te gaan. Binnen het managementteam durf je een stevige positie in te nemen. Je bent in staat om sterke besluiten te nemen. Dit doe je niet impulsief maar op basis van feiten en rekening houdend met de verschillende standpunten vanuit het team.

Daarnaast vinden we het volgende belangrijk:
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met meerjarige ervaring in een leidinggevende functie.
• Je hebt duidelijke affiniteit met de onderdelen binnen het team (Juridisch, Veiligheid, Financiën, Inkoop en Facilitair) blijkend uit ervaring en/of opleiding.
• Een goede politieke antenne en kennis van bestuurlijke en politieke processen.
• Het vermogen om verantwoordelijkheden laag in het team te leggen en aanspreekpunt te zijn voor jouw team.
• Het vermogen om abstract en analytisch te denken: je weet hoe teamdynamiek werkt en je kunt daarop sturen.
• Het vermogen om medewerkers te stimuleren om zelf oplossingen voor problemen en knelpunten te bedenken.
• Het vermogen om integraal werken te stimuleren.
• Een flexibele en doortastende werkhouding en uitstekende sociale vaardigheden.
• Een klant- en resultaatgerichte werkhouding waarbij je samenwerken ziet als een kans om resultaten te behalen.

Welke competenties zijn van belang?
Voor alle medewerkers van gemeente Oldambt gelden de volgende kerncompetenties:
• Resultaatgericht
• Klantgericht
• Samenwerken

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je gemakkelijk kan schakelen in verschillende stijlen van communiceren zodat je gesprekken kunt beïnvloeden en je kunt afstemmen op verschillende gesprekspartners. Vanuit je eigen expertise ben je goed in staat om te adviseren vanuit het bestuurlijke belang en ben je in staat om in te zetten op het bereiken van organisatiedoelstellingen. Je bent gedreven en doelgericht en van nature een aanjager/innovator.

Wat bieden wij jou?
• Een uitdagende en interessante functie in een dynamische omgeving.
• Een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week (1 fte) voor de duur van een jaar die we bij goed functioneren graag willen omzetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
• Het salaris is gewaardeerd op functieschaal 12 van de Cao Gemeenten, maximaal € 5.872,00 bruto op basis van een fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring.
• Een maandelijks Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto salaris dat je naar eigen inzicht kan laten uitbetalen of kan inzetten voor diverse doeleinden zoals het bijkopen van extra vakantiedagen.
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid voor thuiswerken.
• Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via Loyalis en een goede pensioenregeling via het ABP.
• En een werkomgeving waarin aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

Solliciteren
Herken jij je in deze vacature en ben je net zo enthousiast als wij? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. We vernemen graag waar/hoe jij van waarde kunt zijn binnen onze organisatie en team FIJF. Je mag jouw persoonlijke motivatie per e-mail of op een andere creatieve manier, maar in ieder geval voorzien van een actueel cv, naar ons sturen via sollicitaties@gemeente-oldambt.nl
Solliciteren kan onder vermelding van Teamleider FIJF DV03 tot en met zondag 21 maart 2021. We kijken uit naar je reactie!

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in deze vacature en heb je nog vragen of wil je meer gevoel krijgen bij onze organisatie? Dan kun je contact opnemen met Geert Heiminge, clusterdirecteur Dienstverlening via
06 16 02 55 68. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Dan kun je mailen naar sollicitaties@gemeente-oldambt.nl

Procedure
Zodra de sluitingsdatum voor deze vacature gepasseerd is zullen we je zo spoedig mogelijk een terugkoppeling geven. Naar verwachting vinden de gesprekken plaats in week 13 en 14. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Deze vacature is zowel intern- als extern vacant gesteld.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij gemeente Oldambt. Wij vergoeden de kosten die zijn verbonden aan de aanvraag van de VOG. Je hoeft de VOG pas aan te vragen als daar door ons om gevraagd wordt naar aanleiding van een gesprek.

Over de werkgever
Oldambt is een gemeente in Oost-Groningen met Winschoten als tweede winkelstad van de provincie. De gemeente telt 16 kernen en ruim 38.000 inwoners. Samen met bijna 400 collega’s werk je op basis van drie kernwaarden: ‘van buiten naar binnen’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘verbinding’. Oldambt ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie. Daarom zijn we op zoek naar collega’s die denken in oplossingen, die een ondernemersgeest hebben en die goed zijn in het samenbrengen van mensen en ideeën.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.