Ketenregisseur mensenhandel Drenthe

In de provincie Drenthe werken ketenpartners samen om mensenhandel aan te pakken. Hiervoor hebben we een Plan van Aanpak Mensenhandel vastgesteld. Mensenhandel is een zeer ernstige vorm van criminaliteit en maakt grove inbreuk op de lichamelijke en persoonlijke integriteit van de slachtoffers. Het vindt vaak plaats in de verborgenheid. Daders doen er alles aan om de uitbuiting buiten het gezichtsveld van de overheidspartijen te houden en bij slachtoffers is vaak sprake van ‘schone schijn’ uit angst voor represailles. De ketenaanpak van mensenhandel is zowel gericht op de dader als op het slachtoffer.

De regiefunctie van deze geïntegreerde aanpak van mensenhandel is in handen van het bestuur van de Drentse gemeenten. De ketenregisseur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en stuurt het proces van samenwerking tussen alle ketenpartners aan. De ketenregisseur legt verantwoording af aan het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe.

Voor de coördinatie van de hulp aan slachtoffers hebben wij een zorg coördinator aangesteld. Hij coördineert de crisis- en slachtofferopvang en noodzakelijke gespecialiseerde hulpverlening. Ketenregisseur en regiocoördinator werken nauw met elkaar samen. De ketenregisseur is verantwoordelijk voor het hele proces.

Taken:

De ketenregisseur heeft in ieder geval de volgende taken:

 • De regie voeren op de aanpak mensenhandel op casusniveau
 • Voorzitten van het overleg tussen ketenregie, politie en
  zorgcoördinator
 • Aanspreekpunt voor gemeenten bij de signalering en aanpak van
  mensenhandel
 • Geven van trainingen hoe mensenhandel te signaleren, organiseren
  van (werk) conferenties
 • Gemeenten adviseren over beleid, toezicht en handhaving gericht op
  het voorkomen dan wel vroegtijdig signaleren van mensenhandel
 • Onderhouden en uitbouwen van een samenwerkingsrelatie met
  ketenpartners
 • Aansturen en verzorgen van gegevensverwerking

Functie eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring en kennis over het thema mensenhandel en de betrokken ketenpartners
 • Het vermogen om goed te plannen en organiseren
 • Regie kunnen voeren op samenwerkingsprocessen
 • Resultaatgericht werken
 • Ervaring en affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden
 • Een goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Het vermogen om onder druk te kunnen werken

Arbeidsvoorwaarden:

 • Inschaling vindt plaats in salarisschaal 10 (van de gemeente). Detachering behoort tot de mogelijkheden. Je werkplek is bij het Veiligheidshuis Drenthe, locatie Vries.

Informatie:

 • Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anita Eising. Zij is te bereiken via het telefoonnummer (06-53242432) of .  
 • Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Elias Kariman te bereiken via 06-83259895 of e.kariman@assen.nl.

Solliciteren:

 • Heb je interesse in deze functie? Stuur uiterlijk 23 november 2017 je CV naar   o.v.v. vacaturenummer 24-17 en geef daarbij aan waarom we jou moeten hebben voor deze functie.
 • De gesprekken staan gepland voor 1 december van 9.00 tot 12.00 uur.