Klimaatverandering: hoe (over)leven wij in 2080?

Op donderdag 19 maart zou het Younglink event 'Klimaatverandering: hoe (over)leven wij in 2080?' plaatsvinden. Deze wordt in verband met het Coronavirus geannuleerd en mogelijk verplaatst naar een latere datum.  

Gaan we in de toekomst ons voedsel op mars verbouwen?

Younglink duikt in de wereld van de ecologie!
Klimaatverandering, het is een term die veel voorbijkomt. Maar wat houdt dit precies in voor ons dagelijkse leven? Gaan we dit merken in de Nederlandse natuur? Kunnen we ons voedsel nog wel op dezelfde manier blijven verbouwen?

Samen met dr. Ir Wieger Wamelink kijken we naar de gevolgen van klimaatverandering in zowel positieve als negatieve zin. Zo zullen er de komende jaren planten verdwijnen uit het Nederlandse landschap, maar zullen er ook nieuwe planten en gewassen gaan groeien. Gaat ons landschap er hierdoor ook anders uitzien?

Wieger Wamelink onderzoekt het verbouwen van planten en gewassen op Mars. “Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op de bodems van die hemellichamen.”, aldus Wamelink.