Teammanager FACT

Voor FACT 3 stad Groningen en FACT Noordwest (locatie Leek) zoeken wij een daadkrachtige en verbindende

Teammanager

32 - 36 uur per week


Een VNN FACT-team biedt intensieve zorg en bemoeizorg op meerdere levensgebieden. Het doel is om persoonsgerichte, herstelondersteunende zorg te leveren. Op verschillende domeinen, met wisselende intensiteit. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken met het FACT-model. In onze herstelbenadering staat centraal dat we cliënten ondersteunen om, ondanks mogelijke beperkingen, de regie op hun eigen leven weer te pakken. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van hoop, empowerment, verbinding en zingeving. Middels methadonbehandeling richt het FACT-team richt zich ook op cliënten met een opiaatafhankelijkheid. Het FACT-team bestaat uit verschillende disciplines.

Wij zoeken een teammanager die het FACT-team in de stad Groningen en het FACT-team in Leek wil ondersteunen bij bovenstaand werk. Dit vraagt doorzettingsvermogen en deskundigheid. Als teammanager heb je een belangrijke ondersteunende en verbindende rol om de teams te inspireren en richting en context te geven.

Wie ben jij?

Vanuit oplossingsgericht werken en persoonlijk leiderschap geef jij op inspirerende manier leiding. Dit is wat onze cultuur kenmerkt. Je stimuleert een open en veilige atmosfeer waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen, leren en werkplezier hebben. Je biedt een luisterend oor en je bent in staat om vanuit een helicopterview naar situaties te kijken. Je maakt zaken bespreekbaar en stimuleert anderen om hetzelfde te doen. Interne en externe samenwerking heb jij hoog in het vaandel.
Je bezit een gezonde dosis zakelijkheid. En je hebt hart voor de zorg.

Wat wordt jouw nieuwe werkplek?

De twee teams opereren in een groot gebied met een diverse cliëntenpopulatie. Ze bestaan uit enthousiaste, deskundige en ambitieuze professionals van verschillende disciplines. Gezamenlijk zetten ze de schouders eronder om de beste zorg aan onze cliënten te geven. Er is veel betrokkenheid bij de organisatie en de cliënten. Je komt te werken in een informele en ambitieuze omgeving waarin iedereen aanspreekbaar is.

Binnen VNN speelt op dit moment een proces van herinrichting, waarbij je als teammanager nauw wordt betrokken.

Wat is je rol als teammanager?

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de teams. Je zorgt voor de verbinding en bevordering van de samenwerking binnen en tussen de teams. De medewerkers werken met een grote mate van zelfstandigheid, waarbij jij ondersteuning biedt naar persoonlijk leiderschap en professionele autonomie. Je creëert optimale randvoorwaarden voor goede cliëntenzorg en stimuleert de ontwikkeling van medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van de teams en zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering.
VNN werkt veel samen met andere partijen en in die samenwerking leveren wij als organisatie een belangrijke bijdrage aan gezamenlijke doelgroepen. Als teammanager heb je dan ook een verbindende en tactische rol in contacten met gemeenten en ketenpartners. Je signaleert relevante ontwikkelingen in de werkomgeving en speelt hierop in.

Wat vragen wij van je?

 • Je hebt een afgeronde zorgopleiding op hbo-niveau, aangevuld met een managementopleiding.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven aan multidisciplinaire teams. Je weet teamleden te enthousiasmeren, het beste uit ze te halen en ze in beweging te houden.
 • Je hebt een werkhouding waarin je initiatieven en beslissingen neemt en vindingrijk en creatief bent in het oplossen van problemen. Je staat open voor feedback. Conflictsituaties kun je hanteren, met weerstand kun je omgaan en je kunt draagvlak creëren.

En verder:

 • Kun je goed bewegen in interne en externe samenwerkingsrelaties en toon je hierin ondernemerschap.
 • Kun je een boodschap helder overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent transparant in je communicatie.
 • Kun je goed plannen, organiseren en prioriteiten stellen en heb je een heldere lange- en kortetermijnvisie.
 • Onderschrijf je het belang van een gezonde leefstijl en het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Wat bieden wij je?

 • Betrokken en deskundige medewerkers in je teams. Een organisatiecultuur waarin samenwerken, Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk leiderschap belangrijke aspecten zijn.
 • Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema’s en persoonlijke ontwikkeling via GGZ Ecademy en GoodHabitz.
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 60.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Vragen over de vacature?

Voor meer informatie kun je bellen met Anton Appelo, regiodirecteur Groningen/Drenthe, telefoon 06 10076390.

Heb je interesse?

Je kunt reageren t/m 24 juli 2022 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op onze website.

De selectiegesprekken worden gehouden op donderdag 28 juli 2022.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over VNN

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1000 medewerkers, verspreid over circa 45 locaties. Deze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten én hun naasten perspectief te bieden op meer kwaliteit van leven. Ons aanbod varieert van preventie tot poliklinische zorg, van Begeleid en Beschermd Wonen tot forensische zorg en van specialistische klinische zorg tot reclassering. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. Door de omvang van het werkgebied heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke én landelijke regio.

Binnen VNN staat de mens centraal, zowel de cliënt als de medewerker. VNN kenmerkt zich dan ook als een platte organisatie met een informele sfeer. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Bij alles wat we doen is oplossingsgericht werken het uitgangspunt.
Kijk voor meer informatie op vnn.nl

Solliciteren