Divisiedirecteur voor Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Heb jij een duidelijke strategische visie op het zorglandschap, ben jij gepassioneerd over de zorg en heb je affiniteit met de verslavingszorg? Weet je externe ontwikkelingen duidelijk te vertalen naar organisatiebeleid? Inspireer jij met passie en daadkracht de organisatie en de medewerkers om het elke dag een beetje beter te doen voor onze cliënten? Dan zien wij jou graag als onze nieuwe collega!

Over VNN
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) biedt verslavingszorg in de 3 noordelijke provincies. Er werken ruim 1.000 medewerkers, verspreid over circa 40 locaties. Onze medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten en hun naasten perspectief te bieden op een ander leven. Ons zorgaanbod bestaat uit preventie, outreachende zorg, jeugdverslavingszorg, poliklinische zorg, verslavingsreclassering, forensische zorg, wonen en klinische zorg. We doen wetenschappelijk onderzoek en geven training en nascholing aan professionals. VNN heeft een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio én landelijk.

Bij VNN staat de mens centraal, zowel cliënten, naasten als medewerkers. VNN kenmerkt zich als een organisatie met een informele sfeer. Wij hebben continue aandacht voor het leveren en ontwikkelen van goede kwaliteit van zorg en de inrichting en uitvoering van bedrijfsprocessen, waarbij we resultaatgericht werken. Medewerkers krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. In het werk van VNN worden drie kennisbronnen gecombineerd: professioneel handelen, (wetenschappelijk) onderzoek en ervaringsdeskundigheid. Die werkwijze wordt ondersteund door de methodiek van het oplossingsgericht werken en aandacht voor persoonlijk leiderschap.

In juni 2022 is, als onderdeel van een breder organisatieontwikkelingstraject, een herinrichting van de organisatie van start gegaan met als doel het duurzamer en wendbaarder maken van de organisatie. Daarmee wil VNN, in de context van de schaarste op de arbeidsmarkt en financiële kaders, de cliëntzorg blijvend verbeteren en ons onderscheidend vermogen als verslavingszorgaanbieder versterken.

We bevinden ons nu in de tweede fase van de herinrichting: de doorontwikkeling van het zorgproces naar een logische indeling van zorgsoorten in twee divisies. Onderdeel daarvan is het vergroten van eigenaarschap en regelvermogen op teamniveau.

Wie zoeken we?
Het directieteam, onder aansturing van de raad van bestuur, bestaat uit twee divisiedirecteuren, de directeur zorg, de directeur bedrijfsvoering, de directeur organisatie & advies en de secretaris. Wegens het vertrek van een van de divisiedirecteuren zoeken we een nieuwe collega.

De directeur die wij zoeken is een leidinggevende met bewezen ervaring in de ontwikkeling van strategisch beleid in de zorg en met de implementatie en aansturing daarvan. Op basis van expertise ben je een deskundige gesprekspartner voor de raad van bestuur en collega’s van het directieteam. Door kennis van en betrokkenheid bij de zorg, sta je sterk in verbinding met het primair proces. Je schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarbij de ‘stip op de horizon’ altijd in het vizier blijft.

Wat ga je doen?
Je geeft leiding aan het management in één van de twee divisies. De divisie zal gaan bestaan uit een aantal zorgsoorten en een bepaalde focus op processen, netwerken en financieringsvormen. Als divisiedirecteur bouw je mee aan de toekomst van VNN en de verslavingszorg in Noord-Nederland.

De filosofie van de aansturing is dat management en teams voldoende worden toegerust met kaders en informatievoorziening om binnen die context regelruimte te hebben en zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Daarnaast wordt de positie van zorginhoudelijke aansturing vormgegeven bij de herinrichting van de organisatie. Zodoende willen we meer uniformiteit realiseren binnen een zorgsoort en meer synergie tussen zorgsoorten. We willen op deze wijze kansen benutten om een volgende stap te zetten in de kwaliteit van onze zorgverlening en het eigenaarschap van onze professionals.

In de praktijk betekent dit het volgende:

 • Samen met de raad van bestuur en het directieteam ontwikkel je de strategische koers van VNN en je bent mede verantwoordelijk voor de uitvoering, evaluatie en bijsturing hiervan.
 • Je geeft op inspirerende wijze leiding aan management en (indirect) aan de medewerkers in jouw divisie en bent integraal verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van zorg in de divisie.
 • Je zorgt, samen met je collega directieleden, voor de doorvertaling van strategie en beleid naar de divisies en zorgverlening en geeft sturing aan de realisatie van het beleid.
 • Je geeft mede vorm aan de herinrichting van de zorgprocessen.
 • Je draagt bij aan innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden, neemt hiertoe initiatieven en verantwoordelijkheid binnen de divisie en op directieniveau.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen de divisie, zoals het voeren van jaargesprekken, verzuimgesprekken, personele bezetting en het realiseren van een goed werk- en leerklimaat.

Wat vragen wij van jou?

 • Academisch werk- en denkniveau, wat blijkt uit een relevante opleiding op WO-niveau op bijvoorbeeld het gebied van bedrijfskunde.
 • Bewezen relevante kennis en ervaring, bij voorkeur opgedaan binnen een zorgorganisatie.
 • Kennis van organisatieontwikkeling, veranderprocessen, het zorglandschap en meervoudige financiering.
 • Stellen van kaders en het behalen van resultaten zodat de kwaliteit van zorg wordt bevorderd.
 • In staat aan te sluiten bij de cultuur van VNN, waarin informele samenwerking, betrouwbaarheid en betrokkenheid belangrijke aspecten zijn.
 • Een goed evenwicht tussen zakelijkheid en bevlogenheid.
 • Scherp analytisch vermogen, besluitvaardig, organisatiesensitief en innovatief.
 • Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en draagt dit zelf ook uit. Ook onderschrijf je het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Wat bieden wij je?

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 75, plus een managementtoeslag van 15%. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je bellen met dr. Gerard Niemeijer, voorzitter raad van bestuur, via telefoon 088 - 234 34 88.

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 20 maart 2023 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op onze website.

De selectiegesprekken worden op woensdagmiddag 22 maart (eerste ronde) en dinsdagochtend 28 maart (tweede ronde) gehouden.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Door te reageren op deze vacature, geef je VNN toestemming om alle door jou verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure. Je gegevens worden vier weken na afronding van deze sollicitatieprocedure verwijderd.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Kijk voor meer informatie op vnn.nl.