Ergotherapeut Kinderrevalidatie, locatie Mytylschool

Afdeling

Revalidatiegeneeskunde

Werkomgeving

In het UMCG Centrum voor Revalidatie (CvR) revalideren volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking als gevolg van een ongeluk, ziekte of aangeboren aandoening. Hun doel is zo zelfstandig mogelijk te leven. Patiënten komen naar het centrum met complexe hulpvragen op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig gebied. Er werken 650 collega’s nauw met elkaar samen om de best mogelijke zorg te bieden. Zij werken vanuit de laatste wetenschappelijke kennis en met de modernste apparatuur. Altijd om de patiënt te ondersteunen in het behalen van zijn of haar persoonlijke doelen.

Het CvR bestaat uit locatie Beatrixoord in Haren en de polikliniek Revalidatiegeneeskunde in Groningen. Tevens is voor de kinderrevalidatie een dependance bij de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren. In het CvR vinden zowel klinische als poliklinische revalidatiebehandelingen plaats voor patiënten met hart- en longziekten en aandoeningen op het terrein van revalidatiegeneeskunde, zoals dwarslaesies, amputaties en niet aangeboren hersenletsel. Het CvR werkt nauw samen met de medische afdelingen Revalidatiegeneeskunde, Longgeneeskunde, Endocrinologie en Cardiologie, op het gebied van behandeling, onderzoek en onderwijs. Ook is er nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio en de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Kinderrevalidatieteam
Het team van de Kinderrevalidatie wil kinderen laten spelen. Ze laten meedoen op school en met andere activiteiten, en ze onderdeel laten uitmaken van een ondersteunend gezin. Om dit mogelijk te maken, werken wij interdisciplinair en transdisciplinair samen aan vaak complexe revalidatiedoelen. Altijd staat het kind en de omgeving centraal. Samen met ouders/verzorgers en kind bundelen we onze krachten voor het best haalbare resultaat; net dat stapje extra doen waardoor het wél lukt. Op de school streven we ernaar het kind zelfstandig en ‘klaar te stomen’ voor het reguliere onderwijs.
Binnen de kinderrevalidatie revalideren kinderen in de leeftijd van 1 tot 18 jaar in dagbehandeling. Behandelingen kunnen plaatsvinden op alle locaties, onder andere de Mytylschool, de locatie van de Kinderrevalidatie in Beatrixoord maar ook het ziekenhuis in Groningen. De kinderen hebben een (primair) motorische beperking, waarbij er sprake kan zijn van een achterstand op diverse ontwikkelingsgebieden. Naast de motorische beperkingen krijgen de cognitieve en psychosociale aspecten veel aandacht. De behandeling heeft daardoor een nadrukkelijk inter- en transdisciplinair karakter en vindt altijd plaats in samenspraak en -werking met de ouders/verzorgers en het revalidatieteam. Het revalidatieteam bestaat uit pedagogisch medewerkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, een muziektherapeut, maatschappelijk werkers, revalidatieartsen en psychologen.

Functiebeschrijving

- Je geeft als ergotherapeut revalidatiebehandelingen binnen de kinderrevalidatie, op de Prins Johan Friso Mytylschool.
- Je werkt in eerste instantie voornamelijk met kinderen/jongeren tussen 12 en 20 jaar.
- Je werkt interdisciplinair, zowel individueel als in groepverband. Je verzorgt tevens verschillende vormen van onderwijsondersteuning.
- Je neemt deel aan interdisciplinaire patiënten- en werkoverleggen van de behandelteams en onderhoudt contacten met diverse externe instanties.
- Je betrekt ouders actief bij de behandeling van hun kind.
- Je rapporteert mondeling en schriftelijk over de resultaten van de therapie aan behandelteam en ouders.
- Je bent actief lid van de vakgroep ergotherapie.

Wat vragen wij

- Je bent in het bezit van een HBO-diploma Ergotherapie.
- Je hebt affiniteit met de behandeling en begeleiding van kinderen, ervaring is een pre.
- Affiniteit met kinderen met een meervoudige beperking (tyltyl-onderwijs) is een pre.
- Ervaring met het aanvragen van (complexe) voorzieningen strekt tot de aanbeveling.
- Je bent goed in plannen en organiseren. Voor het uitvoeren van veel verschillende taken tegelijkertijd draai jij je hand niet om.
- Je bent proactief ingesteld.
- Je mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn uitstekend.
- Je bent in staat om als echte teamspeler inter- en transdisciplinair te werken.
- Je werkt samen vanuit een positieve en proffessionele grondhouding.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een tijdelijk contract voor 24 uur per week, eerst voor een jaar, met kans op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt maximaal €5.069,- bruto per maand (schaal 9M), afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Evelyn Franssen telefoonnummer 06 5525 6851

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 19 februari 2023. Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Digitaal sollicitatieformulier